Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com són les aportacions a una EPSV?

Els partícips d'EPSV poden fer dos tipus d'aportacions: o bé aportacions periòdiques al llarg de l'any o bé aportacions puntuals.

Les aportacions periòdiques són aquelles que es fan regularment, és a dir, amb una freqüència determinada. El més normal és que aquestes aportacions es facin de manera mensual o trimestral, però és possible triar altres periodicitats. No hi ha un import mínim per fer una aportació.

D'altra banda, les aportacions puntuals són aquelles que es fan de forma esporàdica, quan el client considera que pot desemborsar una certa quantitat de diners o en moments concrets de l'any, i d'aquesta manera assolir el límit màxim.

Finalment, cal recordar que les aportacions individuals tenen un límit màxim anual establert de 5.000 € i de 8.000 € en el cas de contribucions d'empresa. Entre ambdues aportacions es pot arribar a 12.000 € l'any.