Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quines són les característiques principals d'un PIES?

PIES (pla individual d'estalvi sistemàtic) Gestió Dinàmica és una assegurança d'estalvi ideada per estalviar periòdicament i constituir un capital en el temps, permetent accedir a una fiscalitat avantatjosa en el moment del rescat.

Les característiques principals són:

  • Titularitat de l'assegurança: contractable per a un únic titular, es tracta d'un estalvi individual, en què prenedor, assegurat i beneficiari de la renda han de ser la mateixa persona per gaudir dels avantatges fiscals.
  • Beneficiaris: mentre el titular visqui, el beneficiari en cas de rescat serà ell mateix. En cas de defunció del prenedor, el capital acumulat, a més de l'assegurança de vida que incorpori, serà per a les persones que el titular hagi designat expressament.
  • Import a invertir: prima inicial des de 2.000 €. Primes addicionals com a mínim de 50 € en cada modalitat d'inversió. Import màxim anual: 8.000 €.
  • Durada del contracte: indefinida, i es pot cancel·lar a partir dels primers 15 dies.
  • Modalitats d'inversió: disposem d'una àmplia gamma de modalitats d'inversió, per cobrir les necessitats depenent del perfil de risc de cada inversor, i que pot anar modificant amb el transcurs del temps.