Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com funciona un pla de pensions?

Un pla de pensions és un producte que ens pot ajudar a estalviar per després gaudir de l'estalvi en la jubilació. És recomanable fer-hi aportacions o bé periòdiques o bé puntuals per intentar obtenir el màxim rendiment i millorar la fiscalitat.

En funció de la política d'inversió triada i del perfil d'inversió que es vulgui tenir (risc baix, risc mitjà o risc alt), el pla de pensions invertirà en actius més conservadors o més arriscats.

Les aportacions a un pla de pensions individual són de 1.500 € anuals com a màxim, però es poden incrementar en 8.500 € més en el cas de plans de pensions col·lectius o d'empresa. Així, entre ambdues aportacions es pot arribar fins a 10.000 € l'any. Aquestes aportacions es reduiran de la base imposable en la declaració de la renda.