Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com són les aportacions al pla de pensions?

Els partícips de plans de pensions poden fer dos tipus d'aportacions: o bé aportacions periòdiques al llarg de l'any o bé aportacions puntuals.

Les aportacions periòdiques són aquelles que es fan regularment, és a dir, amb una freqüència determinada. El més normal és que aquestes aportacions es facin de manera mensual o trimestral, però és possible triar altres periodicitats. No hi ha un import mínim per fer una aportació.

D'altra banda, les aportacions puntuals són aquelles que es fan de forma esporàdica, quan el client considera que pot desemborsar una certa quantitat de diners o en moments concrets de l'any, i d'aquesta manera assolir el límit màxim.

Finalment, cal recordar que les aportacions a plans de pensions individuals tenen un límit màxim anual establert de 1.500 € i de 8.500 € en el cas de plans de pensions col·lectius o d'empresa. Entre ambdues aportacions es pot arribar a 10.000 € l'any.

En els plans de pensions individuals no s'ha de confondre l'aportació màxima de 1.500 € amb el límit anual de desgravació, que està fixat en la menor de les dues quantitats: 1.500 € anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques percebuts individualment en l'exercici.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model