Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Com són les aportacions al pla de pensions?

Les anomenades aportacions són les quantitats que es van afegint de manera periòdica al pla de pensions. El total d'aquestes aportacions mai pot superar els 8.000 euros anuals per partícip. Aquest límit està associat als seus avantatges fiscals, ja que aquests diners aportats són la quantitat màxima a restar de la base imposable, per la qual cosa es pot considerar un estalvi.

La quantitat màxima que et pots desgravar anualment depèn de les aportacions realitzades, així com de la base imposable. Per exemple, si una persona té una base imposable de 30.000 euros i ha aportat 3.000 euros al pla de pensions, per a Hisenda és com si només hagués guanyat 27.000 € i el càlcul dels impostos a pagar serà sobre aquesta última xifra.

Comença com més aviat millor

Un altre punt que cal tenir en compte és que com més aviat comencis a aportar al teu pla de pensions, més beneficis obtindràs. No hem d'oblidar que un pla de pensions és una carrera de fons, és un producte financer a llarg termini. La seva rendibilitat és més gran com més temps hi hagi per davant, ja que hi ha més marge per aprofitar la capacitat de l'interès compost i obtenir deduccions fiscals més elevades.

Per entendre aquest concepte, veurem l'exemple comparatiu entre dues persones de dues edats diferents, A, de 36 anys i B, de 46 anys, que fan la mateixa aportació, en aquest cas de 100 euros mensuals, al seu pla de pensions.

En el cas de A, de 36 anys, aporta 100 euros mensuals fins a l'edat de la jubilació, i obté en el moment de rescatar el pla 75.114 euros, dels quals 37.200 corresponen a les aportacions i 37.915 a la rendibilitat generada al llarg dels anys. A més, A obté un estalvi fiscal d'11.160 euros. 

Mentrestant, B, de 46 anys, obté del seu pla de pensions quan es jubila un total de 35.087 euros, dels quals 25.200 corresponen a les aportacions, 9.887 a la rendibilitat generada i un estalvi fiscal de 7.860 euros.

És a dir, que amb una diferència de només deu anys, A ha aconseguit duplicar el seu capital, mentre que les aportacions van ser només una tercera part superiors a les aportacions de B.

A més

Com funcionen els plans de pensions?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels plans de pensions.
Més detalls sobre Com funcionen els plans de pensions

Carteres model

Consulta tots els informes de carteres model de plans de pensions.
Més detalls sobre Carteres model