Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Puc modificar la periodicitat de les prestacions d'una renda vitalícia un cop les estigui percebent?

Una renda vitalícia és una assegurança de vida-estalvi que t'assegura percebre uns ingressos periòdics i fixos per a tota la vida, transformant un estalvi en uns ingressos estables, coneguts i per sempre, que t'ajudin amb la incertesa de com mantenir el nivell de vida juntament amb la pensió pública de jubilació que rebràs. Un dels avantatges principals és que gaudeixen d'una fiscalitat excel·lent, especialment si qui les contracta té més de 66 anys.

Podràs triar si vols rebre aquesta renda de manera mensual, trimestral, semestral o anual, però una vegada estigui constituïda una renda vitalícia no és possible canviar-ne la periodicitat.