Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Qui puc designar com a beneficiari en una renda vitalícia?

Una de les característiques del producte és que, com que és una assegurança de vida-estalvi, en contractar-la has d'especificar expressament els beneficiaris de l'assegurança en cas de mort del prenedor de la pòlissa, que no han de ser necessàriament els hereus legals. Això pot ajudar a planificar la transmissió de part del nostre patrimoni financer.