Saltar a la zona de continguts

Seguretat i privacitat

Inverteix uns minuts a millorar la teva seguretat i privacitat.

Consulta Operar Operar

Operar a bancaonline.bankinter.com

Bankinter ha estat el primer banc a incorporar la tecnologia per facilitar la gestió als seus clients. També treballem per oferir-te una alta protecció i privacitat de les teves dades i operacions, per això:

 • S'implementen i es desenvolupen elevats estàndards de seguretat destinats a protegir l'autenticitat, la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels sistemes d'informació a través de les seves vessants organitzativa i tècnica.
 • Els servidors web de la banca en línia utilitzen un certificat de validació estesa emès per Entrust.
 • Tota la informació transmesa es xifra amb algoritmes estàndard i claus establertes en cada connexió mitjançant protocol TLS, i els nostres sistemes connectats a Internet estan protegits mitjançant "tallafocs" i sistemes detectors d'intrusions, que evitarien un possible atac protegint la nostra banca en línia.
 • Sotmetem els nostres sistemes d'informació a tests periòdics d'intrusió, tant interns com externs.

Bankinter és la primera entitat financera espanyola que rep simultàniament els certificats ISO 22301:2012 i ISO/ISEC 27001:2013 per la British Standards Institution (BSI). Aquestes certificacions avalen l'operativitat i el compliment dels requisits que té el banc pel que fa al sistema de gestió de la continuïtat de negoci i el sistema de gestió de seguretat de la informació.

Mesures de seguretat addicionals

 • La introducció de coordenades de la targeta de claus cada vegada que signes una operació es realitza mitjançant un plafó gràfic (sistema que permet eludir el risc de programes maliciosos i que intenten capturar la informació mitjançant els polsos del teclat "Keylogger").
 • Et desconnectem de manera automàtica de la sessió després de vint minuts d'inactivitat (trenta minuts en el cas del Broker). Està mesura evita que, davant d'un descuit o abandó per part teva (si no utilitzes l'opció de Desconnectar), una altra persona pugui accedir a les teves dades de l'ordinador.
 • Comptem amb sistemes de control de límits operatius personalitzats, per tal que un client no pugui realitzar operacions a partir de determinat import, i límits operatius generals, que limiten l'import total d'operacions que es poden realitzar a través de les nostres pàgines web. Aquesta mesura implica que el risc de menyscapte està limitat.
 • Transferències més segures gràcies al doble factor d'autenticació que Bankinter posa a la teva disposició si introdueixes el teu telèfon mòbil.
 • Et mostrem la data i l'hora de l'última connexió i de l'últim canvi de contrasenya perquè puguis detectar si algú s'ha connectat en nom teu en els darrers dies.
 • Et demanem a canviar la contrasenya en la primera connexió per prevenir una suplantació, d'aquesta manera ens assegurem que només tu la coneixes.
 • El teu usuari i contrasenya de la banca en línia han de tenir com a mínim sis caràcters, cosa que fa més difícil la possibilitat que algú els pugui deduir provant opcions.
 • Tens l'opció de no rebre extractes ni correu ordinari sobre les operacions bancàries. Això limita la possibilitat que algú pugui conèixer la teva situació financera revisant la teva bústia de correu. Tots els extractes i justificants d'operacions es troben disponibles i es poden consultar al lloc web.

Consulta Certificació ISO Certificació ISO

Sistema de gestió de la seguretat de la informació - ISO/IEC 27001:2013

Bankinter ha obtingut la Certificació ISO 27001 en:

 • Identificació.
 • Autenticació.
 • Signatura d'operacions i les seves evidències electròniques respectives a través del canal Internet.

Aquesta certificació a escala internacional consolida el compromís de Bankinter per assolir els estàndards més elevats de qualitat i el màxim rigor professional en la gestió de la seguretat de les dades dels nostres clients al canal d'Internet.

Per a l'obtenció de la Certificació ISO 27001, Bankinter s'ha sotmès a una anàlisi exhaustiva dels aspectes organitzatius i tècnics associats a la gestió de la seguretat. Per arribar a aquests nivells, s'han detectat i gestionat els riscos mitjançant una anàlisi d'impacte molt rigorosa, metodològica i periòdica.

La superació d'aquests estudis demostra als nostres clients, accionistes i a nosaltres mateixos el compromís que tenim amb la qualitat, la seguretat, la millora contínua i la satisfacció del client.

Sistema de gestió de la continuïtat de negoci - ISO 22301:2012

Bankinter és la primera entitat financera espanyola que ha obtingut la Certificació ISO 22301 en:

 • Identificació.
 • Autenticació.
 • Signatura d'operacions i les seves evidències electròniques respectives a través del canal Internet, Teleprocés Operatiu i la infraestructura de Routing de Renda Variable.

Per aconseguir aquesta certificació l'entitat s'ha sotmès a una revisió exhaustiva dels aspectes organitzatius i tècnics associats a la gestió de la continuïtat, els processos operatius per a la detecció i resposta davant incidents i la gestió del risc mitjançant una anàlisi rigorosa, metodològica i periòdica.

L'emissió del certificat la posiciona com la primera entitat a escala mundial certificada en ISO 22301 per BSI.

Aquesta certificació, de reconeixement mundial, demostra una vegada més el lideratge i compromís de Bankinter en la qualitat del servei prestat als seus clients i l'excel·lència professional.

Consulta Seguretat Seguretat

A Internet

A Bankinter mai no et demanarem les claus d'accés o de signatura d'operacions ni per correu ni per una altra via. Si tens qualsevol dubte sobre l'autenticitat d'un correu que has rebut en nom nostre, posa't immediatament en contacte amb la banca telefònica.

Recomanacions sobre les claus

 • Canvia periòdicament la claus d'usuari i la contrasenya.
 • Procura que l'usuari i la contrasenya continguin números i lletres. Evita utilitzar noms propis o temes associables a la teva persona.
 • Mai revelis les teves claus, i menys per correu electrònic o telèfon.

Recorda: ningú a Bankinter et sol·licitarà mai la contrasenya; si això passa, es tracta d'un intent de frau (phishing, smishing, vishing, etcètera). Desconfia de correus que sol·licitin les teves dades, finestres emergents, formularis que demanin diverses claus de signatura d'operacions, etc., encara que aparentment vingui en nom nostre.

Recomanacions sobre les teves connexions

 • No utilitzis l'opció d'emplenament automàtic de contrasenyes per connectar-te a una entitat o servei.
 • No oblidis desconnectar del web quan hagis acabat d'operar.

Recomanacions sobre el teu ordinador

 • Tingues actualitzada la versió del navegador.
 • Tingues al dia el sistema operatiu amb les últimes actualitzacions.
 • Evita fer descàrregues des de llocs web desconeguts.
 • Tingues un antivirus sempre actualitzat.

Seguretat al teu equip

La seguretat al teu equip és fonamental. L'equip sempre ha d'estar actualitzat.

Independentment de l'ús que facis de l'ordinador, és recomanable que estigui protegit amb les eines adequades, com ara:

 • Antivirus que ha d'estar sempre actualitzat.
 • Tallafocs.

Consulta alguna de les eines de protecció gratuïtes.

Seguretat al teu telèfon intel·ligent

Els telèfons mòbils també poden infectar-se amb un virus. Els consells són els següents:

 • No vulnerar la seguretat del fabricant (root/jailbreak).
 • Tenir instal·lat un antivirus.
 • No descarregar aplicacions de repositoris no oficials.
 • Anar amb compte amb la instal·lació d'aplicacions i els permisos que donem a les aplicacions.

Seguretat als teus navegadors

És important tenir actualitzats els navegadors que utilitzem per accedir a la banca en línia de Bankinter. Els navegadors poden ajudar-nos a prevenir el frau, ja que disposen de tecnologies de prevenció.

Consulta Privacitat i dades Privacitat i dades

Política de privacitat

El tractament de les teves dades personals que realitza Bankinter es regeix pel compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Per això, t'informem que Bankinter, SA (d'ara endavant, “Bankinter”) és el responsable del tractament de les teves dades.

Bankinter, com a responsable del tractament, disposa dels mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels seus sistemes d'informació, així com de les dades i la informació que s'hi emmagatzemen.

Les teves dades personals no se cediran a tercers, llevat d'obligació legal o en cas que hi prestis el teu consentiment. Això no obstant, podran tenir accés a les teves dades personals els proveïdors de serveis que Bankinter contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. En aquests casos, Bankinter garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades a tercers i l'aplicació per part d'aquests tercers de les mesures de seguretat adequades.

Et recordarem que les teves dades personals seran tractades per complir tant les obligacions legals que resultin aplicables com els drets i les obligacions recollits als contractes que tens amb nosaltres.

Així mateix, t'informem que, sempre que no hagis indicat el contrari, les teves dades personals s'utilitzaran per informar-te, per qualsevol canal (incloses els electrònics), sobre productes o serveis que puguin ser-te d'interès per ser similars als que tens contractats amb nosaltres i tractar-se de productes o serveis que Bankinter està interessat a comercialitzar. Per poder realitzar aquestes accions comercials, les teves dades personals s'analitzaran per tal d'elaborar un perfil que permeti que les comunicacions s'ajustin com més millor a les teves necessitats, gustos i preferències. A més, les teves dades es comunicaran a les empreses del Grup Bankinter a les quals sol·licitis o amb les quals tinguis qualsevol tipus de producte o servei de finançament per tal que puguin verificar la teva solvència o risc creditici per a la concessió d'aquests productes o serveis, així com realitzar el control i seguiment dels productes i serveis de finançament que ja tinguis contractats, utilitzant per fer-ho les dades de qualsevol altra entitat del Grup que puguin servir per a aquestes finalitats. Aquesta consulta permetrà agilitzar la contractació i gestió d'aquests productes i serveis, ja que podrem assegurar-nos que els teus productes i serveis de finançament són adequats per a la teva capacitat d'endeutament i per garantir que el Grup Bankinter fa un control adequat del risc.

Addicionalment, i sempre que hagis prestat el teu consentiment, les teves dades personals es podran tractar: (i) per enviar-te comunicacions comercials, a través de qualsevol canal, sobre productes i serveis que no tinguin cap similitud amb els que ja tens contractats oferts per Bankinter, SA, per qualsevol altra empresa del Grup Bankinter o per aquelles entitats amb què s'hagin subscrit acords de col·laboració; (ii) perquè les empreses del Grup Bankinter, les seves filials i participades, puguin oferir-te productes i serveis adaptats als teus gustos i preferències per qualsevol canal (inclosos els electrònics), per a la qual cosa autoritzes que es consultin les dades de què disposi qualsevol d'aquestes empreses; (iii) per accedir i incorporar als nostres fitxers les teves dades de terceres empreses per personalitzar de forma més precisa les ofertes comercials i adaptar-les a les teves necessitats, gustos i preferències.

Les dades personals objecte de tractament són les facilitades per tu en la contractació de productes i les derivades de l'ús dels serveis i les que obtinguem de les empreses del Grup Bankinter quan tinguem la teva autorització. No obstant això, en cas que hi hagis prestat el teu consentiment podran ser enriquides en els termes exposats al paràgraf anterior.

Et recordem que pots exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment trucant a la banca telefònica al 91 657 88 00, apropant-te a la teva oficina, posant-te en contacte amb el teu agent Bankinter o a través d'escrit dirigit a: Bankinter, SA, Operaciones “Protección de datos”, Pico de San Pedro, 1 Tres Cantos CP 28760, Madrid.

Pots obtenir més informació sobre el tractament que Bankinter fa de les teves dades, en particular sobre les bases que el legitimen, consultant l'apartat “Ús de dades personals” dins de la secció “Privacitat i dades” a www.bankinter.com/banca/nav/seguridad-privacidad.

Si tens qualsevol dubte addicional et pots adreçar al nostre delegat de Protecció de Dades enviant-li un correu electrònic a l'adreça [email protected].

Ús de dades de caràcter personal

Pots consultar informació sobre com obtenim les teves dades, les finalitats amb les quals les tractem, les bases legitimadores, els destinataris de les dades i els teus drets en matèria de dades personals a Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres