Saltar a la zona de continguts

Seguretat i privacitat

Consciencia't, aprèn i protegeix-te. No deixis la seguretat per quan sigui massa tard!

Més detalls

Operar a bankinter.com

Bankinter ha estat el primer banc a incorporar la tecnologia per facilitar la gestió als seus clients. També treballem per oferir-te una alta protecció i privacitat de les teves dades i operacions, per això:

 • S'implementen i es desenvolupen elevats estàndards de seguretat destinats a protegir l'autenticitat, la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels sistemes d'informació a través de les seves vessants organitzatives i tècniques.
 • Els servidors web Banca en Línia utilitzen un certificat de validació estesa emès per l'entitat certificadora de confiança Entrust.
 • Tota la informació transmesa es xifra amb algorismes estàndards complexos i amb claus establertes en cada connexió mitjançant protocol segur. Els nostres sistemes connectats a Internet estan protegits mitjançant "curtafocs" i sistemes detectors d'intrusions, que evitarien un possible atac protegint la nostra Banca Online.
 • Sotmetem els nostres sistemes d'informació a tests periòdics d'intrusió, tant interns com externs.

Bankinter va ser la primera entitat financera, a escala internacional, a certificar-se simultàniament en les normatives ISO 22301:2019 i ISO/IEC 27001:2022 per la certificadora British Standards Institution (BSI). Aquestes certificacions avalen la qualitat, l'operativitat i el compliment dels requisits que té el banc pel que fa al sistema de gestió de la continuïtat de negoci i el sistema de gestió de seguretat de la informació.

Consulteu aquí l'extracte integrat de les nostres polítiques de seguretat i continuïtat.


Mesures de seguretat addicionals.

 1. La introducció de coordenades de la targeta de claus, cada vegada que signes una operació, es realitza mitjançant un plafó gràfic (sistema que permet eludir el risc de programes maliciosos denominats "KeyLogger", que intenten capturar la informació mitjançant els polsos del teclat).
 2. Et desconnectem de manera automàtica de la sessió després de vint minuts d'inactivitat (trenta minuts en el cas del Broker). Està mesura evita que, davant d'un descuit o abandó per part teva (si no utilitzes l'opció de Desconnectar), una altra persona pugui accedir a les teves dades de l'ordinador.
 3. Comptem amb sistemes de control de límits operatius personalitzats, per tal que un client no pugui realitzar operacions a partir de determinat import, i límits operatius generals, que limiten l'import total d'operacions que es poden realitzar a través de les nostres pàgines web. Aquesta mesura implica que el risc de menyscapte està limitat.
 4. T'obliguem a canviar la contrasenya en la primera connexió per prevenir una suplantació, d'aquesta manera ens assegurem que només tu la coneixes.
 5. El teu usuari i contrasenya de la banca en línia han de tenir com a mínim sis caràcters, cosa que fa més difícil la possibilitat que algú els pugui deduir provant opcions.
 6. Tens l'opció de no rebre extractes ni correu ordinari sobre les operacions bancàries. Això limita la possibilitat que algú pugui conèixer la teva situació financera revisant la teva bústia de correu. Tots els extractes i justificants d'operacions es troben disponibles i es poden consultar al lloc web.

Accés biomètric: Touch ID/Face ID en iOS i empremta dactilar en Android.

Recolzant-nos en la tecnologia Touch ID i Face ID d'Apple i el Fingerprint d'Android 6.0 és possible utilitzar l'accés biomètric com a mètode d'accés. Aquesta tecnologia permet emmagatzemar de manera segura certes dades que només són accessibles mitjançant l'empremta dactilar. Aquestes dades s'emmagatzemen localment al dispositiu, en un únic lloc segur, estan protegides per l'empremta de l'usuari, no se sincronitzen en iCloud ni es propaguen en les còpies de seguretat del dispositiu que es puguin fer.

El Touch ID només està accessible a telèfons Apple des de l'iPhone 5S amb iOS8 o superior i als iPad amb Touch ID. El mecanisme Face ID només està disponible per a iPhone X.

L'autenticació per empremta en Android només està disponible per a dispositius que suporten empremta dactilar i Android 6 o superior.

El procés d'autenticació aplicat a la nova Banca en Línia es basa a habilitar aquest contenidor segur després d'un accés "manual" satisfactori a través de la nova aplicació, oferint a l'usuari l'opció de desar de manera segura una clau única per al terminal sota l'empremta dactilar o cara (Face ID). Per a posteriors processos d'autenticació, només caldrà posar l'empremta al botó-sensor per accedir directament a l'àrea privada sense necessitat de teclejar cap credencial; en el cas del Face ID l'autenticació es realitza d'una manera encara més transparent per a l'usuari, només cal que estigui davant del telèfon.

Tots els anys s'incrementa el nombre d'intents de fraus bancaris a la nostra entitat i a la resta de les entitats bancàries. Aquests intents miren d'aconseguir les credencials d'accés del client i es realitzen a través de diferents vies:

 • Phishings (correus electrònic fraudulents).
 • Vishings (trucades fraudulentes).
 • Smishings (SMS fraudulents).
 • Suplantació d'identitat.
 • QR hackings (codis QR modificats).
 • Bating (dispositius externs fraudulents).
 • Bizum (intents de sol·licituds de pagament sense ser esperats).
A Bankinter MAI no et demanarem les claus d'accés o signatura d'operacions ni per correu ni per cap altra via.

Si creus que has estat víctima d'una estafa o un frau o sospites d'algun moviment al teu compte o targeta, posa't en contacte immediatament amb el nostre Servei d'Atenció al Frau (900 81 00 62), en horari 24x7. Si t'ho estimes més, pots anar a l'oficina més propera per rebre ajuda.

I recorda, també pots bloquejar la teva targeta directament des del lloc web o l'aplicació de Bankinter o anul·lar-la trucant a VISA (900 991 124).

Algunes recomanacions importants:

 1. Canvia periòdicament la claus d'usuari i la contrasenya. Procura que l'usuari i la contrasenya continguin números, lletres i caràcters especials. Evita utilitzar noms propis o temes associables a la teva persona.
 2. Mai revelis les teves claus, i menys per correu electrònic o telèfon.
 3. No oblidis desconnectar del web quan hagis acabat d'operar.
 4. Tingues actualitzada la versió del navegador.
 5. Tingues al dia el sistema operatiu amb les últimes actualitzacions.
 6. Evita fer descàrregues des de llocs web desconeguts.
 7. Tingues un antivirus sempre actualitzat.

Consulta alguna de les EINES DE PROTECCIÓ GRATUÏTES

Privacitat

El tractament de les dades personals que realitza Bankinter es regeix pel compliment del que estableixen el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, l'LOPDGDD). Per això, l'informem que Bankinter, SA (d'ara endavant, “Bankinter”) és el responsable del tractament de les seves dades.

Bankinter, com a responsable del tractament, disposa dels mitjans tècnics, organitzatius i humans necessaris per garantir la seguretat i protecció dels seus sistemes d'informació, així com de les dades i la informació que s'hi emmagatzemen.

Les seves dades personals no se cediran a tercers, llevat d'obligació legal o en cas que vostè hi presti el consentiment. Això no obstant, podran tenir accés a les seves dades personals els proveïdors de serveis que Bankinter contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. En aquests casos, Bankinter garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades a tercers i l'aplicació per part d'aquests tercers de les mesures de seguretat adequades.

Li recordem que les seves dades personals seran tractades per complir tant les obligacions legals que resultin aplicables com els drets i les obligacions recollits als contractes que tingui amb nosaltres.

Així mateix, l'informem que, sempre que no hagi indicat el contrari, les seves dades personals s'utilitzaran per: (i) informar-lo, per qualsevol canal (inclosos els electrònics), sobre productes i serveis similars als que té contractats amb nosaltres i que el Banc està interessat a comercialitzar; (ii) avaluar els seus aspectes personals amb dades facilitades per vostè i les derivades dels seus productes i serveis, per tal de tenir més coneixement o fer prediccions sobre la seva situació econòmica, preferències personals, interessos o comportaments, amb la finalitat d'elaborar un perfil comercial sobre vostè que ens permeti conèixer el seu interès sobre productes i serveis que l'Entitat estigui interessada a comercialitzar, personalitzar les accions comercials sobre aquests productes i serveis, crear nous productes i serveis, així com millorar-ne les característiques.

Addicionalment, i sempre que hagi prestat el consentiment, les seves dades personals es podran tractar amb aquestes finalitats: (i) que Bankinter pugui enviar-li comunicacions comercials, per qualsevol canal (inclosos els electrònics), sobre productes i serveis de Bankinter, del Grup Bankinter i les seves participades, o d'empreses amb què tinguem acords de col·laboració, que no tinguin cap similitud amb els que ja té contractats; (ii) incorporar les seves dades personals obtingudes de fonts externes i avaluar els seus aspectes personals amb dades pròpies i externes, amb la finalitat d'elaborar un perfil comercial per conèixer el seu interès sobre productes i serveis que l'Entitat estigui interessada a comercialitzar, personalitzar les accions comercials, crear nous productes i serveis, així com millorar-ne les característiques (per a aquest tractament s'accedirà, entre d'altres, a dades de registres públics, sistemes d'informació creditícia, CIRBE, xarxes socials o Informa); (iii) compartir les dades personals amb les empreses del Grup Bankinter i les seves participades perquè puguin oferir-li productes i serveis a través de diferents canals (inclosos els electrònics); (iv) compartir les seves dades personals amb empreses del Grup Bankinter i les seves participades perquè puguin avaluar i predir aspectes personals sobre la seva situació econòmica, preferències, interessos o comportaments, amb la finalitat d'elaborar un perfil comercial sobre vostè.

Les dades personals objecte de tractament són: (i) les facilitades per vostè en fer-se client de Bankinter i les que hagi proporcionat per a la contractació dels diferents productes i serveis; (ii) les dades derivades de la prestació dels productes o serveis que té contractats; (iii) dades obtingudes de tercers quan hagi donat el seu consentiment o quan ho permeti la normativa.

Li recordem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment trucant a la banca telefònica al 900 80 20 81, anant a la seva oficina, posant-se en contacte amb el seu agent Bankinter o a través d'escrit dirigit a: Bankinter, SA. Operaciones “Protección de datos”, Pico de San Pedro, 1 Tres Cantos CP 28760, Madrid.

Pot obtenir més informació sobre el tractament que Bankinter fa de les seves dades, en particular sobre les bases que el legitimen, visitant l'apartat “Informació addicional sobre protecció de dades”, que pot trobar a l'apartat número 3 de l'avís legal del web de Bankinter.

Si té cap dubte, es pot adreçar al nostre delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a l'adreça [email protected].


Ús de dades personals

Pot consultar informació sobre com obtenim les seves dades, les finalitats amb les quals les tractem, les bases legitimadores, els destinataris de les dades i els seus drets en matèria de dades personals a Informació sobre l'ús de dades de caràcter personal.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

On he de comunicar qualsevol intent de frau o estafa?

Si sospites que has estat víctima o has estat víctima d'un frau o estafa, posa't en contacte amb el nostre Servei d'Atenció al Frau (900 81 00 62) o apropa't a l'oficina més propera per rebre ajuda.

Si has patit un frau o una estafa amb la teva targeta, també pots bloquejar-la des del web o l'aplicació de Bankinter o anul·lar-la contactant directament amb VISA (900 991 124).

Si el que vols és comunicar-nos un correu sospitós, escriu-nos a la nostra bústia: [email protected]. Valorem molt la teva col·laboració, però és important que tinguis en compte que aquesta bústia no és un canal de resposta. Per rebre ajuda pots adreçar-te als canals assenyalats anteriorment.

Com detecto que estic patint un frau?

 • Si un cop connectat al nostre web et demanen que introdueixis una coordenada sense haver iniciat cap operació que la requereixi, no ho facis, pot ser a causa d'un malware o programa maliciós.
 • No atenguis correus electrònics que et resultin sospitosos sense confirmar telefònicament o en persona la identitat de qui l'envia.
 • Verifica sempre que l'adreça que apareix a la barra del navegador és la de la pàgina oficial de Bankinter.
 • No facis cas de correus electrònics o trucades telefòniques en què t'amenacin amb bloquejar els teus comptes o targetes de crèdit si no actualitzes les teves dades. Bankinter mai faria una cosa així.
 • No obris arxius adjunts d'origen desconegut.
 • No obris arxius adjunts que tinguin extensions executables (.exe, .bat, .com, .cmd, .scr, .vbs, etc.).

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres