Saltar a la zona de continguts

Assegurances d'accidents per a col·lectius

Protecció col·lectiva, però també personalitzada.

Així és la nostra cartera d'assegurances d'accidents per a col·lectius. Assegurances per protegir tant els teus treballadors o empleats com les persones que formen part de col·lectius no empresarials: associacions esportives, fundacions, etc.

 • Per complir l'obligació de mantenir els teus empleats protegits.
 • Per poder ampliar, de manera voluntària, les cobertures exigides als convenis.
 • Per donar solució a les empreses que, per la particularitat dels seus col·lectius, requereixen cobertures específiques.
 • Per poder comptar amb la tranquil·litat, rapidesa i agilitat de tràmits que ofereix Mapfre Vida.
Seguro de accidentes para colectivos

Assegurances que s'adapten a les diferents activitats i àmbits de cobertura de cada col·lectiu

Assegurança col·lectiva d'accidents “Conveni Mapfre Vida”

Assegurances obligatòries disposades per les diferents administracions, els capitals i cobertures de les quals són els establerts pels diferents convenis sectorials.

"Modalitat Clàssica Mapfre Vida"

Assegurança voluntària amb cobertures i garanties confeccionades a mida, segons l'acordat en la negociació col·lectiva, les necessitats de l'empresa o del col·lectiu que es tracti.

"Altres assegurances d'accidents col·lectius de Mapfre Vida"

Una selecció d'assegurances per donar solució a aquelles empreses i col·lectius amb necessitats específiques: col·legis i universitats, assegurança obligatòria de viatgers, federacions esportives, ONG, etc.

Estem per ajudar-te, a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Garanties i cobertures assegurables Garanties i cobertures assegurables

Les assegurances d'accidents col·lectius de Mapfre vida permeten la contractació d'àmplies garanties i cobertures, adaptant cada pòlissa a les necessitats del client.

Entre les garanties més comunes destaquem:

 • Mort accidental.
 • Invalidesa permanent per accident segons el barem.
 • Incapacitat professional total per accident.
 • Incapacitat professional absoluta per accident.
 • Gran invalidesa per accident.

Entre les cobertures més comunes destaquem:

 • 24 hores.
 • Professional.
 • Extraprofessional.

Consulta Condicions Condicions

Prenedor de l'assegurança:

Les pòlisses d'assegurances d'accidents per a col·lectius Mapfre estan disponibles en exclusiva per a clients Bankinter que siguin empreses, institucions o treballadors autònoms amb empleats al seu càrrec.

Formes de pagament:

Les pòlisses d'assegurances d'accidents per a col·lectius Mapfre ofereixen tres formes de pagament de les primes: anual, semestral o trimestral.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què són les assegurances d'accidents col·lectius?

Són segurs que ofereixen diferents opcions o modalitats en funció de l'activitat i de l'àmbit de cobertura de cada col·lectiu de treballadors o empleats d'empresa.

A qui es dirigeix aquest tipus d'assegurances?

Les assegurances d'accidents col·lectius de Mapfre Vida van dirigides a col·lectius de persones. Ofereixen diferents opcions i modalitats d'assegurança segons l'activitat i l'àmbit de cobertura de cada col·lectiu, i s'adapten a les necessitats asseguradores del prenedor de l'assegurança.

En la majoria dels casos estan pensades per a col·lectius de treballadors o empleats d'empreses, però també es poden establir per a altres col·lectius.

Estic obligat a contractar una assegurança d'accidents per als meus empleats?

El 90% de les empreses a Espanya tenen l'obligació d'externalitzar en pòlisses d'assegurances els seus compromisos per pensions, que cobreixin com a mínim les prestacions i els capitals indicats en cada un dels convenis que afecten la majoria del teixit empresarial d'Espanya.

Què passa si no tinc una pòlissa obligatòria?

En cas de sinistre, no tenir una pòlissa que cobreixi els riscos establerts al conveni corresponent pot ocasionar multes importants i infraccions greus.

Quins beneficis té l'assegurança per a la meva empresa?

A més del més important, que és complir la normativa vigent, les assegurances d'accidents per a col·lectius suposen un benefici social molt ben acceptat pels col·lectius i, per descomptat, comptar amb la tranquil·litat de tenir protegida la teva plantilla durant el període de cobertura que estableixi la pòlissa (àmbit professional, àmbit extraprofessional o àmbit 24 hores).

Quines diferències hi ha entre les diferents modalitats que comercialitza Bankinter?

La diferència principal entre les diferents modalitats d'assegurances d'accidents col·lectius que comercialitza Bankinter és que, en la modalitat de conveni, les condicions de l'assegurança s'estableixen sobre la base de la mateixa regulació que aplica a l'empresa i, en la resta de modalitats, les condicions contractades són totalment flexibles.

Què s'entén per “accident”?

Entenem com a “accident” la lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de la persona assegurada. També, i a l'efecte de l'assegurança, es consideren accidents:

 • L'asfíxia o lesions internes com a conseqüència de gasos o vapors, immersió o submersió, o per ingestió de matèries líquides o sòlides.
 • Les infeccions derivades d'un accident cobert per la pòlissa.
 • Les lesions que siguin conseqüència d'intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics motivats per un accident cobert per la pòlissa.
 • Les lesions patides com a conseqüència de legítima defensa.

Llevat de pacte exprés, no tenen consideració d'“accident, als efectes d'assegurança, els infarts i altres episodis cardiovasculars o cerebrovasculars anàlegs o similars.

Hi ha diversos tipus d'invalidesa?

L'assegurat podrà designar tots els beneficiaris que vulgui i en les proporcions que vulgui. Si no ho fa, s'entenen com a beneficiaris els hereus legals de l'assegurat. A més, podrà canviar els beneficiaris totes les vegades que vulgui.

 • Incapacitat permanent total: situació física irreversible determinant de la total ineptitud per a l'exercici de la professió habitual o d'una activitat similar pròpia de la formació i els coneixements professionals de l'assegurat.
 • Incapacitat permanent absoluta: situació física irreversible determinant de la total ineptitud per al manteniment permanent de qualsevol relació laboral o activitat professional.
 • Gran invalidesa: situació d'incapacitat permanent absoluta que, a més, determini la necessitat de l'assistència d'una altra persona per fer els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres