Saltar a la zona de continguts

Avals internacionals

Si traspasses fronteres, els nostres avals també.

Tant si el teu negoci és d'importació, d'exportació o d'execució de projectes a l'exterior, responem per la teva empresa davant els compromisos adquirits a l'estranger. I ho farem amb més d'una resposta: amb tota la nostra gamma d'avals.
  • Tramitació àgil i ràpida.
  • Tant en suport digital (Swift) com en paper.
Avales internacionales

Respostes adequades a cada situació

Garanties tècniques

Garantia de licitació

Garanteix el contractant enfront de la retirada de l'oferta per part de l'empresa participant.

Garanties tècniques

Garantia de compliment fidel

Garanteix el compliment de les condicions pactades: retards, demores en l'execució del contracte, etc. Habitualment, és reemplaçada, al seu venciment, per la garantia de manteniment i qualitat.

Garanties tècniques

Garantia de manteniment

Garanteix al contractant el compliment de les obligacions de garantia tècnica, el correcte funcionament dels béns, els serveis o les obres un cop lliurats.

Garanties financeres

Garantia d'avançament i garantia de pagament

Garanteix el contractant enfront del bon ús dels fons anticipats al contractista, així com la no devolució de l'import anticipat en cas que aquest no compleixi les obligacions contractuals.

Garanties segons l'emissor

Garantia directa

Quan són emeses per nosaltres, Bankinter lliura el document físic. En aquest cas, el beneficiari admet que les garanties siguin emeses per entitats estrangeres.

Garanties segons l'emissor

Garantia indirecta o contragarantia

Quan el beneficiari exigeix que la garantia sigui emesa per una entitat del seu país, o d'un país tercer. En aquest cas, Bankinter emet una contragarantia a favor del banc local concertat, que serà l'encarregat de produir la garantia de manera física.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres