Saltar a la zona de continguts

Avís legal

Tots els productes i serveis inclosos en aquest web són prestats per BANKINTER, SA de conformitat amb la normativa vigent en matèria de serveis bancaris i sota la supervisió del Banc d'Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

 • Legislació i jurisdicció aplicables

  Amb caràcter general les relacions entre BANKINTER, SA i els seus clients derivades la prestació dels productes i serveis continguts en aquest web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

 • Alta com a clients de BANKINTER

  L'usuari queda informat i accepta que la remissió d'una sol·licitud d'alta com a client de BANKINTER o la petició de contractació de qualsevol dels productes o serveis inclosos en aquest web no suposen, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb BANKINTER, SA [mentre no es compleixin tots els requisits establerts per BANKINTER, SA de conformitat amb la normativa vigent]. L'usuari queda informat que aquesta oferta dels productes i serveis continguts al web va dirigida únicament i exclusivament als residents a Espanya o a les persones que contractin des d'Espanya, i, malgrat l'idioma utilitzat al web, no ha d'entendre que suposa una oferta per a usuaris residents a països diferents de l'esmentat anteriorment. Aquest requisit constitueix una condició essencial prèvia a l'inici de les relacions comercials amb BANKINTER, SA. L'enviament de sol·licituds de contractació de qualsevol dels productes o serveis inclosos en aquest web per part d'un usuari que no compleixi el requisit de residència o el de fer la contractació des d'Espanya es realitzarà sota la seva responsabilitat exclusiva, i BANKINTER, SA és exonerat de qualsevol responsabilitat referent a això. BANKINTER, SA podrà rebutjar l'alta com a client des del moment en què tingui coneixement que l'usuari no compleix els requisits esmentats anteriorment.

 • Tractament de dades

  BANKINTER garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal i la clàusula de protecció de dades.

 • Entorn segur

  L'accés a les pàgines transaccionals a través de les quals el client de BANKINTER, SA realitza la contractació de productes o serveis de BANKINTER, SA es realitza en un entorn segur.

  El client pot comprovar que està dins d'un entorn segur observant el cadenat tancat que es troba a la línia inferior d'estat. Així mateix, el client pot comprovar que es troba a les pàgines web de BANKINTER observant a la línia superior d'estat les expressions "bankinter" o "ebankinter”.

  Els productes i serveis que BANKINTER, SA ofereix en aquest web podran ser sol·licitats i contractats en línia pels clients mitjançant la utilització d'un sistema de claus i codis facilitats pel Banc que asseguren la identificació dels clients i la integritat i confidencialitat de les operacions.

 • Propietat intel·lectual i industrial

  Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de BANKINTER i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines web de BANKINTER estan protegits per llei.

 • Contingut del web i enllaços

  BANKINTER no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, ja que aquest mal ús és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza.

  BANKINTER no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir a través d'enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de BANKINTER. La presència d'enllaços (links) a les pàgines web de BANKINTER té finalitat merament informativa i en cap cas suposa un suggeriment, una invitació o una recomanació sobre els enllaços esmentats.

 • Intercanvi o difusió d'informació

  BANKINTER, SA declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de les seves pàgines web. La responsabilitat de les manifestacions difoses a les seves pàgines web correspon a aquells que les realitzen.

 • Informació sobre aspectes tècnics

  BANKINTER, SA no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes al Banc; de retards o bloqueigs en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el centre de processos de dades del Banc, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del Banc. Així mateix, s'exonera el banc de tota responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués patir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació facilitada pel Banc, sempre que procedeixi de fonts alienes al Banc.

 • Informació sobre plusvàlues/minusvàlues

  La Informació sobre plusvàlues/minusvàlues inclosa en aquest lloc web, www.ebankinter.com, té caràcter provisional i, per tant, és susceptible de modificació amb posterioritat. En cap cas s'ha d'entendre com la informació fiscal.

Bankinter no es fa responsable de l'ús que es faci d'aquesta informació, ni dels perjudicis que pugui patir l'inversor que formalitzi operacions prenent com a referència informació provisional sobre plusvàlues/minusvàlues fiscals inclosa en aquest lloc web.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres