Saltar a la zona de continguts

Assegurances multirisc

Si passa alguna cosa, que res trontolli.

Això és el que t'ofereix el nostre ventall d'assegurances multirisc: comptar amb la tranquil·litat que, davant d'un imprevist, el teu negoci no s'aturarà.
Seguros multirriesgo

Tres respostes adequades als diferents sectors d'activitat, a les seves casuístiques i a les seves necessitats particulars

Assegurança multirisc empresarial

 • Serveis i hostaleria
 • Centres docents
 • Fàbriques, magatzems i tallers
 • Ajuntaments
 • Sector alimentari
 • Automoció

Assegurança multirisc agropecuària

 • Explotacions agrícoles
 • Explotacions ramaderes

Assegurança multirisc comerç i oficines

 • Venda i comerços
 • Farmàcies
 • Oficines
 • Despatxos professionals
 • Sector autoemprenedor

Tres assegurances que tenen en comú un mateix eix: parlem de negocis

Danys al continent, contingut i pèrdues de beneficis en cas de sinistre

Perquè som conscients que parlem de negoci, les nostres pòlisses et permeten incorporar-hi tot allò que pugui treure't la son: transport de mercaderies, defensa jurídica, responsabilitat civil, accidents, etc.

Serveis i cobertures adequades a cada activitat

Per exemple, si el teu sector d'activitat correspon a comerços i oficines, comptaràs amb un servei de bricolatge no urgent. O, si la teva activitat és agropecuària, podràs assegurar, a més de les instal·lacions, el bestiar, la maquinària i fins i tot l'habitatge. Tot a la mateixa pòlissa.

Contractació modular

Les nostres assegurances multirisc compten amb un paquet de cobertures bàsiques, sobre les quals, a més, podràs incorporar diferents garanties específiques, i especials, segons el tipus d'activitat empresarial: indústria, comerç, automoció, hostaleria, farmàcia, etc.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures assegurances de multirisc empresarial Cobertures assegurances de multirisc empresarial

Danys materials

 • Incendi, explosió i caiguda de llamps

  • Incendi: 100%.

  • Explosió o implosió: 100%.

  • Impacte per caiguda directa de llamps: 100%.

 • Fenòmens atmosfèrics

  Vent, pluja, pedra o calamarsa i neu: pluja superior a 40 l/m2/h. Vent superior a 80 km/h. Pedra i neu de qualsevol intensitat.

 • Danys elèctrics:

  Danys per electricitat a la instal·lació elèctrica, aparells elèctrics i els seus accessoris:

  • Continent: 100%.

  • Contingut: 100% o sublímit establert.

 • Riscos complementaris

  • Fum: 100%.

  • Actes vandàlics o malintencionats: 100%.

  • Xoc de vehicles terrestres i impacte d'objectes: 100%.

  • Caiguda o impacte d'aeronaus: 100%

  • Ones sòniques: 100%.

  • Fallada de les instal·lacions d'extinció d'incendis: 100%.

  • Accions tumultuàries i vagues legals: 100%.

  • Inundació: 100%

 • Danys per aigua, despeses de localització i reparació de canonades: 100%

 • Trencament de vidres, miralls, rètols i aparells sanitaris: suma assegurada.

  Màxim per peça en mobiliari: 2.000 euros

 • Robatori

  • Robatori del contingut: 100%

  • Robatori d'efectiu, xecs, pagarés, efectes timbrats, segells de correus, timbres de l'Estat i col·leccions de qualsevol tipus dipositats a caixa forta: suma assegurada.

  • Robatori d'efectiu, xecs, pagarés, efectes timbrats, segells de correus, timbres de l'Estat i col·leccions de qualsevol tipus fora de caixa forta: suma assegurada.

  • Robatori d'efectiu i xecs durant el transport a una entitat bancària: Suma assegurada

  • Robatori al prenedor, assegurat, empleats i clients (amb màxim per sinistre de): 900 euros.

   • Béns portats: 200 euros

   • Diners en efectiu: 90 euros

   • Assistència sanitària: 200 euros

  • Danys al continent per robatori o el seu intent: suma assegurada.

  • Substitució de panys per robatori o pèrdua de claus: 900 euros.

 • Danys estètics al continent: 100%

 • Altres prestacions:

  • Salvament, desenrunament, demolició i extracció de llots: 10%.

  • Mesures d'urgència: 100%.

  • Despeses de transport dels béns assegurats: 100%.

  • Objectes desapareguts: 100%.

  • Danys objectes salvats: 100%.

  • Despeses d'extinció: 18.000 euros.

  • Reposició de documents: 18.000 euros.

  • Reposició de plànols, patrons, dissenys, motlles i matrius: 18.000 euros.

  • Despeses i honoraris de perits: 3% de la indemnització (màxim 18.000 euros).

  • Trasllat de contingut, lloguer d'un local i pèrdua de lloguers (un any de renda): l'establert a les condicions particulars.

  • Vigilància del risc assegurat: 2.500 euros.

Pèrdua d'explotació

 • Marge brut (despeses permanents i benefici net) o despeses permanents segons s'hagués pactat: 100%

 • Franquícia: 24 hores.

Avaria de maquinària

 • Danys interns de la maquinària i equips electrònics: 100%.

 • Reobtenció i reimpressió de dades: 18.000 euros.

Responsabilitat civil

 • Responsabilitat civil d'explotació: 100%

 • Responsabilitat civil d'accidents laborals: 100%

 • Despeses de defensa i fiances civils: 100%

Transports

 • Vehicles propis: 100%.

Accidents personals

 • Convenis col·lectius de treball (treballadors en alta a la Seguretat Social): 100%

Assistències

 • Selecció i connexió amb professionals

  • Enviament de professionals en cas de sinistre: 100%

  • Despeses extraordinàries amb motiu d'un sinistre, substitució de TV o vídeo (15 dies): 100%

 • Reparacions, reformes i altres serveis

  • Reparació d'urgència d'avaries de serralleria, cristalleria, electricitat i fontaneria (en casos no emparats per les cobertures contractades): 3 hores de mà d'obra i desplaçaments. Materials i excés de temps de mà d'obra a càrrec de l'assegurat.

  • Salvament de persones tancades al local assegurat per avaries de serralleria: 605 Euros.

  • Professionals per a la realització de reformes i altres reparacions: servei de connexió i supervisió. Despeses a càrrec de l'assegurat.

 • Defensa jurídica

  • Costos judicials i reclamacions jurídiques: 5.000 euros.

  • Servei d'orientació jurídica: 100%.

Condicions especials

 • Paralització de cambres frigorífiques (cp.03): 6.015 euros.

  Franquícia: 15% mín. 150 euros.

 • Cobertura de responsabilitat civil de productes (cp.05): 100%.

 • Cobertura complementària de responsabilitat civil d'aparcaments i garatges públics (cp.07): 100%.

 • Cobertura complementària de responsabilitat civil de centres d'ensenyament (cp.08): 100%.

 • Cobertura complementària de responsabilitat civil d'establiments d'hostaleria (cp.09): 100%.

  • Danys als vehicles: 60.105 euros.

  • Franquícia: 150 euros.

 • Cobertura complementària de responsabilitat civil de tintoreries i bugaderies (cp.10): 12.025 euros.

  • Màxim per peça i client: 605 euros.

  • Franquícia: 15% mín. 150 euros.

 • Cobertura de responsabilitat civil propietari d'immobles (cp-15): 100%

 • Indemnització diària (cp-19): 100%

  Com a conseqüència d'un sinistre emparat per les cobertures de danys materials: suma assegurada, màxim tres mesos, dos dies de carència.

 • Danys en mercaderies contingudes a cambres frigorífiques (cp-55): 100%

Riscos extraordinaris (Consorci de Compensació d'Assegurances):

 • Danys materials: 100%

  Franquícia percentual amb mínim de: segons clàusula.

 • Danys personals: 100%

  • Mort: 100%

  • Invalidesa permanent o incapacitat professional: 100%

Consulta Cobertures assegurances de multirisc agropecuari Cobertures assegurances de multirisc agropecuari

Danys materials

 • Incendi, explosió i caiguda de llamps

  • Incendi: 100%.

  • Explosió o implosió: 100%.

  • Impacte per caiguda directa de llamps: 100%.

 • Fenòmens atmosfèrics

  Fenòmens atmosfèrics: vent, pluja, pedra o calamarsa i neu: pluja superior a 40 l/m2/h. Vent superior a 80 km/h. Pedra i neu de qualsevol intensitat.

 • Danys elèctrics:

  Danys per electricitat a la instal·lació elèctrica, aparells elèctrics i els seus accessoris:

  • Continent: 100%.

  • Contingut: 100% o sublímit establert.

 • Riscos complementaris

  • Fum: 100%.

  • Actes vandàlics o malintencionats: 100%.

  • Xoc de vehicles terrestres i impacte d'objectes: 100%.

  • Caiguda o impacte d'aeronaus i ones sòniques: 100%.

  • Fallada de les instal·lacions d'extinció d'incendis: 100%.

  • Accions tumultuàries i vagues legals: 100%.

  • Inundació: 100%

 • Extensió de garanties (per a bestiar, palla i farratges i equips de reg)

  • Fenòmens atmosfèrics: pluja superior a 40 l/m2/h. Vent superior a 80 km/h. Pedra i neu de qualsevol intensitat: suma assegurada.

  • Riscos complementaris: suma assegurada.

  • Atac d'animals al bestiar assegurat: suma assegurada.

 • Danys per aigua, despeses de localització i reparació de canonades: 100%.

 • Trencament de vidres, miralls, rètols i aparells sanitaris: suma assegurada.

  Màxim per peça en mobiliari: 2.000 euros.

 • Robatori

  • Robatori del contingut: 100%

  • Robatori d'efectiu, xecs, pagarés, efectes timbrats, segells de correus, timbres de l'Estat i col·leccions de qualsevol tipus dipositats a caixa forta: suma assegurada.

  • Robatori d'efectiu, xecs, pagarés, efectes timbrats, segells de correus, timbres de l'Estat i col·leccions de qualsevol tipus fora de caixa forta: suma assegurada.

  • Robatori d'efectiu i xecs durant el transport a una entitat bancària: Suma assegurada

  • Robatori al prenedor, assegurat, empleats i clients (amb màxim per sinistre de): 900 euros.

   • Béns portats: 200 euros.

   • Diners en efectiu: 90 euros.

   • Assistència sanitària: 200 euros.

  • Danys al continent per robatori o el seu intent: suma assegurada.

  • Substitució de panys per robatori o pèrdua de claus: 900 euros.

  • Robatori del bestiar: 100%

  • Robatori o furt de bestiar al camp: suma assegurada amb franquícia del 10%, mínim 300 euros.

  • Robatori de la palla o farratges secs: 100%.

  • Robatori de l'equip de reg: 100%

 • Danys estètics al continent: 100%

 • Altres prestacions:

  • Salvament, desenrunament, demolició i extracció de llots: 10%.

  • Mesures d'urgència: 100%.

  • Despeses de transport dels béns assegurats: 100%.

  • Objectes desapareguts: 100%.

  • Danys objectes salvats: 100%.

  • Despeses d'extinció: 30.000 euros.

  • Reposició de documents: 18.000 euros.

  • Reposició de plànols, patrons, dissenys, motlles i matrius: 18.000 euros.

  • Despeses i honoraris de perits: 3% de la indemnització (màxim 30.000 euros).

  • Trasllat de contingut, lloguer d'un local i pèrdua de lloguers (un any de renda): l'establert a les condicions particulars.

  • Vigilància del risc assegurat: 2.500 euros.

Pèrdua d'explotació

 • Marge brut (despeses permanents i benefici net) o despeses permanents segons s'hagués pactat: 100%

 • Franquícia: 24 hores.

Avaria de maquinària

 • Danys interns de la maquinària i equips electrònics: 100%.

 • Reobtenció i reimpressió de dades: 18.000 euros.

Responsabilitat civil

 • Responsabilitat civil d'explotació: 100%.

 • Responsabilitat civil d'accidents laborals: 100%.

 • Despeses de defensa i fiances civils: 100%.

Transports

 • Vehicles propis: 100%.

Accidents personals

 • Convenis col·lectius de treball (treballadors en alta a la Seguretat Social): 100%.

Assistències

 • Selecció i connexió amb professionals.

  • Enviament de professionals en cas de sinistre: 100%.

  • Despeses extraordinàries amb motiu d'un sinistre, substitució de TV o vídeo (15 dies): 100%.

 • Reparacions, reformes i altres serveis.

  • Reparació d'urgència d'avaries de serralleria, cristalleria, electricitat i fontaneria (en casos no emparats per les cobertures contractades): 3 hores de mà d'obra i desplaçaments. Materials i excés de temps de mà d'obra a càrrec de l'assegurat.

  • Salvament de persones tancades al local assegurat per avaries de serralleria: 650 Euros.

  • Professionals per a la realització de reformes i altres reparacions: servei de connexió i supervisió. Despeses a càrrec de l'assegurat.

 • Defensa jurídica.

  • Costos judicials i reclamacions jurídiques: 5.000 euros.

  • Servei d'orientació jurídica: 100%.

Condicions generals específiques per a habitatge

 • Béns assegurats:

  • Habitatge: suma assegurada.

  • Mobiliari: suma assegurada.

  • Límits llevat de pacte en contra:

   • Objectes d'especial valor: 25% de la S.A. i 3.010 €/objecte.

   • Objectes a jardins, garatges i similars: 10% S.A. i 3.000 €/sinistre.

   • Vehicles a motor i embarcacions: 10% S.A. i 3.010 €/sinistre.

   • Propietats de terceres persones: 1.505 euros/sinistre.

 • Joies, diners i targetes de crèdit: suma assegurada.

  Límits llevat de pacte en contra:

  • Diners i xecs: 305 euros.

  • Targetes de crèdit: 605 euros.

  • Joies: suma assegurada, 3.010 euros/objecte.

  • Joies dipositades fora de la caixa forta de seguretat: 25% S.A. de joies amb un màxim de 6.015 euros/sinistre.

 • Incendi i altres danys:

  • Incendi, explosió o implosió: 100%

  • Fum d'origen accidental: 100%

  • Caiguda de llamps: 100%

  • Enfonsament accidental del terreny per obres alienes a l'immoble assegurat: 100%

  • Xoc o impacte de vehicles, aeronaus o altres objectes i ones sòniques o turbulències produïdes per aquests: 100%

  • Actes vandàlics: 100%

  • Fallada de les instal·lacions d'extinció d'incendis (garantia d'altres edificis): 100%

 • Fenòmens atmosfèrics:

  • Vent: superior a 80 km/h.

  • Pluja: superior a 40 l/m2 i hora.

  • Pedra i neu: suma assegurada.

 • Danys elèctrics:

  Danys d'origen elèctric: 100%

 • Danys per aigua:

  • Danys als béns assegurats: 100%

  • Localització d'avaries i reparació de canonades: 100%

  • Embussos: una intervenció per anualitat i 300 euros com a màxim.

 • Trencaments (cobertura per habitatge i mobiliari):

  • Vidres, miralls, mampares i vidrieres: 100%, màxim de 3.000 euros/peça.
  • Aigüeres i aparells sanitaris fixos: 100%, màxim de 3.000 euros/peça.
 • Robatori:

  • Robatori i danys per aquesta causa: 100%.

  • Furt o apropiació indeguda: 1.500 euros/assegurat.

 • Tot risc accidental (cobertura per habitatge i mobiliari): suma assegurada amb franquícia.

  • Qualsevol altre dany als béns assegurats: 100 euros.

  • Assistència sanitària urgent per accidents domèstics: 155 euros/assegurat.

 • Danys estètics (cobertura per habitatge i mobiliari): suma assegurada.

Prestacions especials

 • Inhabitabilitat de l'habitatge:
  • Allotjament provisional en un hotel: 10 dies i 95 euros/dia per persona i 3.010 euros/sinistre.
  • Lloguer d'un habitatge provisional: 12 mesos i 12.025 euros/sinistre.
  • Trasllat del mobiliari i estada en un guardamobles: un mes.
  • Danys durant el trasllat del mobiliari o la seva estada al guardamobles: suma assegurada.
  • Despeses de restaurant i bugaderia per sinistres ocasionats a la cuina de l'habitatge assegurat: 10 dies i 95 euros/dia i 950 euros/sinistre.
 • Reobtenció de documents: suma assegurada.
 • Danys als béns assegurats per les mesures adoptades per extingir o contenir el sinistre: 6.015 euros/sinistre.
 • Despeses d'extinció i contenció del sinistre: 6.015 euros/sinistre.
 • Despeses de desenrunament i extracció de llots: 6.015 euros/sinistre.

Garanties complementàries

 • Desplaçament temporal dels béns assegurats
  • Mobiliari: 10% de la suma assegurada.
  • Joies: 3.010 euros per sinistre.
 • Inundacions: 100%
 • Danys d'origen elèctric: 100%
 • Pèrdua d'aliments congelats: 305 euros/sinistre.
 • Trencament (garantia per a habitatge i mobiliari)
  • Mobles de metacrilat: 100% i màxim de 3.000 euros/peça.
  • Taulells i taules de marbre, granit, etc.: 100% i màxim de 3.000 euros/peça.
  • Plaques de cuina de materials ceràmics, vitrificats: 100% i màxim de 3.000 euros/peça.
 • Assistència sanitària urgent per lesions en un robatori: 105 euros/persona.
 • Substitució de panys i claus de les portes d'accés a l'habitatge en cas de robatori, furt, apropiació indeguda o pèrdua de claus: suma assegurada.
 • Robatori amb violència o intimidació en les persones a l'exterior de l'habitatge
  • Roba i efectes personals: 605 euros/sinistre.
  • Reobtenció de documents: 155 euros/sinistre.
  • Joies: 605 euros/sinistre.
  • Diners en efectiu: 155 euros/sinistre.
  • Xecs (cobrament indegut) i altres mitjans de cobrament o pagament: 305 euros/sinistre.
 • Ús fraudulent de xecs i targetes de crèdit: 605 euros/sinistre.

Responsabilitat civil familiar

 • Indemnitzacions i fiances: suma assegurada.

 • Costos judicials i direcció jurídica: suma assegurada.

Assistència urgent i connexió amb professionals (cobertura per habitatge i mobiliari)

 • Serveis urgents com a conseqüència d'un sinistre d'incendi, explosió, inundació o robatori

  • Vigilància i protecció de l'habitatge: 3 dies.

  • Substitució d'aparells de TV o vídeo: 15 dies.

 • Reparacions, reformes i altres serveis

  • Reparació d'urgència (en casos no emparats per les altres cobertures) d'avaries de serralleria, cristalleria, electricitat i fontaneria: 3 hores de mà d'obra i desplaçaments. Materials i excés de temps de mà d'obra a càrrec de l'assegurat.

  • Salvament de persones tancades a l'habitatge per avaries de serralleria: 605 euros.

  • Professionals per a la realització de reformes i altres reparacions, serveis de connexió i supervisió. Despeses a càrrec de l'assegurat.

 • Assistència en reparacions i bricolatge

  • Servei de reparació d'electrodomèstics: 3 hores de mà d'obra, desplaçaments i peces. 2 intervencions per anualitat.

  • Servei de bricolatge a la llar: 3 hores de mà d'obra i desplaçaments. Materials i excés de temps de mà d'obra, 2 intervencions per anualitat.

 • Assistència familiar

  • Assistència familiar a causa d'accidents ocorreguts al recinte de l'explotació

  • Personal sanitari a domicili: 3 mesos i 3.010 euros/sinistre.

  • Personal domèstic a domicili, a partir del desè dia de baixa: 3 mesos i 20 euros/dia amb 1.505 euros/sinistre.

  • Personal docent a domicili, a partir del trentè dia de baixa: 6 mesos i 1.205 euros/sinistre.

 • Servei informatiu sobre animals

  Consultes telefòniques relacionades amb animals (legislació, consultes veterinàries, residències canines i felines i consultes generals): lliure disponible.

 • Servei d'orientació mèdica telefònica

  Consultes o problemes a metges i especialistes relacionades amb la salut de les persones: lliure disponible.

 • Servei d'assistència informàtica

  • Assistència informàtica remota: màxim 3 ordinadors/pòlissa i 3 dispositius mòbils/pòlissa.

  • Serveis de recuperació de dades: màxim 2 serveis per any/pòlissa.

  • Servei de còpia de seguretat remota: fins a 15 GB/ordinador.

  • Antivirus i control parental: màxim 5 instal·lacions/pòlissa.

  • Assistència tècnica a domicili: màxim 3 ordinadors/pòlissa i 2 serveis l'any.

 • Protecció digital: màxim 6 identitats o dispositius/pòlissa.

Assistència en viatge

 • Malaltia o accident a l'estranger

  • Despeses de curació: 12.025 euros.

  • Prolongació de l'estada per prescripció mèdica: 155 euros/dia i 1.505 euros com a màxim.

  • Trasllat o repatriació: S.A. Mitjans aeris especials estan limitats a països riberencs de la Mediterrània i la resta d'Europa.

 • Localització i salvament: 1.505 euros.

 • Despeses d'acompanyant (en cas d'hospitalització superior a 5 dies)

  • Desplaçament i tornada: 100%

  • Estada i allotjament a:

   • Espanya: 125 euros/dia i 1.205 euros com a màxim.

   • Estranger: 155 euros/dia i 1.505 euros com a màxim.

 • Trasllat o repatriació de l'assegurat a causa del seu estat de salut.

  Despeses de viatge d'un dels acompanyants en els mateixos mitjans de transport utilitzats per al retorn de l'assegurat. Si aquest o l'acompanyant fos menor de quinze anys i viatgés sol, la companyia facilitarà una persona que l'atengui en cas de retorn: inclosa.

 • Despeses d'escorta per defunció de l'assegurat.

  Despeses de viatge d'anada i tornada fins al lloc de la defunció i tornada fins al lloc d'inhumació de la persona designada pels beneficiaris i encarregada d'acompanyar les restes de l'assegurat mort: suma assegurada.

 • Estada i allotjament a Espanya: 125 euros/dia i 1.205 euros com a màxim.

 • Estada i allotjament a l'estranger: 155 euros/dia i 1.505 euros com a màxim.

 • Retorn anticipat de l'assegurat.

  Despeses del viatge de tornada en mitjans de transport ordinaris: suma assegurada.

 • Robatori o pèrdua de l'equipatge.

  • Assessorament per a la seva recuperació i despeses de reexpedició: suma assegurada.

  • Adquisició de vestuari i objectes d'higiene: 305 euros/persona i 1.205 euros/sinistre.

 • Enviament de medicaments: suma assegurada.

 • Avançament de fons a l'estranger: 905 euros.

 • Transmissió de missatges urgents: suma assegurada.

Condicions especials

 • Cobertura de responsabilitat civil de productes (CP. 05): 100%.

 • Responsabilitat civil propietaris d'immobles (CP. 15): 100%.

 • Pèrdua de líquids (CP. 59): 100%.

  Franquícia per danys durant l'ompliment, transvasament o buidatge de dipòsits: l'establerta a les condicions particulars.

 • Riscos extraordinaris (Consorci de Compensació d'Assegurances):

  • Danys materials: 100%.

   Franquícia percentual amb mínim de: segons clàusula.

  • Danys personals: 100%.

   • Mort: 100%.

   • Invalidesa permanent o incapacitat professional: 100%.

Consulta Cobertures assegurances multirisc comerç Cobertures assegurances multirisc comerç

Danys materials

 • Incendi, explosió i caiguda de llamps

  • Incendi: 100%.

  • Explosió o implosió: 100%.

  • Impacte per caiguda directa de llamps: 100%.

 • Fenòmens atmosfèrics

  Fenòmens atmosfèrics: vent, pluja, pedra o calamarsa i neu: pluja superior a 40 l/m2/h. Vent superior a 80 km/h. Pedra i neu de qualsevol intensitat.

 • Danys elèctrics:

  Danys per electricitat a la instal·lació elèctrica, aparells elèctrics i els seus accessoris:

  • Continent: 100%.

  • Contingut: 100% o sublímit establert.

 • Riscos complementaris

  • Xoc de vehicles terrestres i impacte d'objectes: 100%.

  • Caiguda o impacte d'aeronaus i ones sòniques o turbulències produïdes per aquestes: 100%.

  • Actes vandàlics o malintencionats: 100%.

  • Fallades de les instal·lacions d'extinció d'incendis: 100%.

  • Accions tumultuàries i vagues legals: 100%.

  • Inundació: 100%.

  • Electricitat a la instal·lació elèctrica, aparells elèctrics i els seus accessoris: 100%.

 • Danys per aigua, despeses de localització i reparació de canonades: 100%.

 • Trencaments

  • Vidres, miralls, rètols i vidrieres: 3.000 euros/sinistre, 1.500 euros/peça individual en mobiliari.

  • Aigüeres i aparells sanitaris fixos: 3.000 euros/sinistre, 1.500 euros/peça individual en mobiliari.

  • Mobles, fogons i lleixes de metacrilat, marbre, granit, pedra o minerals anàlegs: 3.000 euros/sinistre, 1.500 euros/peça individual en mobiliari.

 • Robatori

  • Robatori de contingut i danys per aquesta causa: suma assegurada del contingut.

  • Diners en efectiu i xecs:

   • A caixa forta: suma assegurada/sinistre.

   • Fora de caixa forta o al domicili permanent del seu titular en hores de tancament del local: suma assegurada/sinistre.

   • Durant el transport a una entitat bancària: suma assegurada/sinistre.

  • Béns portats per l'assegurat, empleats i clients a l'interior de l'establiment: 600 euros/sinistre.

   • Roba, joies i efectes d'ús personal: 200 euros/persona.

   • Efectiu: 90 euros/persona.

  • Danys al continent per robatori o el seu intent: suma assegurada/sinistre.

  • Substitució de claus i panys en cas de robatori o pèrdua de claus: 600 euros/sinistre.

  • Prestacions especials:

   • Despeses d'assistència sanitària urgent que puguin necessitar els clients: 200 euros/persona.

   • Inhabitabilitat del local, reposició de documents i altres perjudicis: límits establerts per a la cobertura de danys materials.

 • Cobertura a tot risc accidental: suma assegurada.

 • Danys estètics al continent: suma assegurada.

 • Altres prestacions:

  • Reposició de documents: 18.000 euros.

  • Salvament, desenrunament i extracció de llots: 10%.

  • Mesures d'urgència: 100%.

  • Despesa de transport dels béns assegurats: 100%.

  • Objectes desapareguts: 100%.

  • Danys objectes salvats: 100%.

  • Despeses d'extinció: 18.000 euros.

  • Despeses i honoraris de perits: 18.000 euros.

  • Inhabitabilitat del local:

   • Lloguer d'un local similar a l'afectat: 12 mesos i 18.000 euros/sinistre.

   • Trasllat de contingut: 12 mesos i 18.000 euros/sinistre.

Pèrdua d'explotació

 • Marge brut (despeses permanents i benefici net) o despeses permanents segons s'hagués pactat: 100%.

 • Franquícia: 24 hores.

Avaria de maquinària

 • Danys interns de la maquinària i equips electrònics: 100%.

 • Reobtenció i reimpressió de dades: 18.000 euros.

Substitució temporal d'equipament

 • Substitució temporal d'equipament: suma assegurada en dies consecutius amb un màxim de tres sinistres per any.

Responsabilitat civil

 • Indemnització i fiances: suma assegurada.

 • Costos judicials i direcció jurídica: màxim 6.000 euros.

Transports

 • Danys materials que pateixin les mercaderies en vehicles propietat de l'assegurat: suma assegurada, per vehicle i dins del territori nacional.

 • Sostracció de béns dipositats en els vehicles: 150 euros per sinistre i 300 euros per anualitat d'assegurança.

Accidents personals

 • Bestreta per a les despeses urgents (sepeli, impost general de successions, etc.): 25% S.A. Màxim 6.015 euros/sinistre.

 • Indemnització, import restant fins a completar el: 100%.

 • Invalidesa permanent: suma assegurada.

  Barem d'indemnització, fins al: 100%.

 • Incapacitat permanent total: suma assegurada.

 • Incapacitat permanent absoluta: suma assegurada.

 • Gran invalidesa: suma assegurada.

 • Invalidesa temporal: suma assegurada.

  • Mentre duri la situació de baixa: màxim dos anys.

  • Durant el període d'hospitalització, pagament amb suplement del: 100%.

 • Despeses sanitàries: il·limitats.

  • Assistència mèdica: 100%, màxim dos anys.

  • Desplaçament i estades: 100%, màxim dos anys.

  • Pròtesis i aparells ortopèdics, respecte a la suma assegurada més elevada: 10%, màxim 3.010 euros.

  • Cirurgia plàstica i trasplantaments, respecte a la suma assegurada més elevada: 10%, màxim 3.010 euros.

  • Gestió de documents: 155 euros.

Assistències

 • Selecció i connexió amb professionals:

  • Enviament de professionals en cas de sinistre: 100%.

  • Despeses extraordinàries amb motiu d'un sinistre:

   • Substitució de TV o vídeo (15 dies): 100%.

   • Vigilància del risc assegurat (tres dies): 100%.

  • Obres de reforma i reparació del local assegurat: connexió amb professionals 300 € mà d'obra per sinistre.

  • Assessorament en matèria de seguretat: connexió amb professionals 300 € mà d'obra per sinistre.

  • Serralleria urgent: connexió amb professionals 300 € mà d'obra per sinistre.

Defensa jurídica

 • Costos judicials, direcció jurídica i despeses connexes: 3.010 euros.

 • Servei telefònic d'orientació jurídica: lliure disponibilitat.

Condicions especials

 • Usuaris de locals en règim de lloguer:

  • Mobiliari de l'arrendador: 3.010 euros/sinistre.

  • Danys a tercers: suma assegurada per a responsabilitat civil.

 • Cobertura de responsabilitat civil de productes (cp-05): 100%.

 • Cobertura complementària de responsabilitat civil d'establiments d'hostaleria (cp-09):

  • Danys als vehicles: 60.105 euros.

  • Franquícies: 150 euros.

 • Cobertura de responsabilitat civil propietari d'immobles (cp-15): 100%.

 • Indemnització diària (cp-19): 100%.

  Com a conseqüència d'un sinistre emparat per les cobertures de danys materials: suma assegurada, màxim tres mesos, dos dies de carència.

 • Danys en mercaderies contingudes a cambres frigorífiques (cp-55): 100%

Riscos extraordinaris

 • Danys materials: Franquícia percentual amb mínim de: segons clàusula.

 • Danys personals:

  • Mort: sumes i límits assegurats per a cada cobertura.

  • Invalidesa permanent i incapacitat professional: sumes i límits assegurats per a cada cobertura.

Consulta Condicions Condicions

Prenedor

Les assegurances multirisc per a empreses estan disponibles, únicament, per a clients Bankinter que siguin empreses o treballadors autònoms.

Condicions econòmiques

Assegurança anual renovable que permet el fraccionament de pagament semestral o trimestral.

Àmbit territorial

Riscos localitzats a Espanya.

Tipus d'empreses assegurables pel producte

A títol totalment informatiu, les empreses susceptibles d'assegurar en aquests productes són les següents:

 • Multirisc empresarial

  L'assegurança Bankinter Multirisc Empresarial està pensada per a professionals autònoms, pimes i empreses l'activitat dels quals sigui la fabricació, tallers o emmagatzematge.

  Àmbit de contractació i imports màxims

  • Fins 20.000.000 € de suma assegurada aproximadament, amb subjecció a les normes de subscripció de la companyia asseguradora i per als següents sectors d'activitat:
   • Activitats de servei
   • Establiments hotelers
   • Centres d'ensenyament
   • Ajuntaments
  • Fins 8.000.000 € de suma assegurada aproximadament, amb subjecció a les normes de subscripció de la companyia asseguradora i per als següents sectors d'activitat:
   • Fàbriques
   • Magatzems (excepte els associats a venda minorista)
   • Tallers
   • Empreses d'alimentació
   • Sector d'automoció
   • Centrals solars fotovoltaiques
 • Multirisc comerços i oficines

  L'assegurança Bankinter Multirisc per a Comerç i Oficines està pensada per a professionals autònoms i pimes l'activitat dels quals sigui la venda de béns o serveis destinats al consumidor final.

  Àmbit de contractació i imports màxims

  • Venda a comerços, farmàcies, oficines i despatxos professionals

   En el cas d'aquests sectors, no hi ha un límit de capital per pòlissa; no obstant això, s'estableix, amb caràcter general, un àmbit operatiu per risc de fins a 20.000.000 € aproximadament i subjecte a les normes de subscripció de la companyia asseguradora.

  • Autoemprenedors

   Adreçada al col·lectiu de professionals autònoms que gestionen negocis de prestació de serveis, podent-hi incloure processos inherents a aquests serveis com ara l'emmagatzematge, el transport o la reparació.

   En aquest sector també es pot contractar l'assegurança sense incloure-hi la cobertura de “continent” ni “contingut”. Si s'opta per aquesta fórmula, serà obligatori subscriure els riscos de responsabilitat civil, accidents personals, defensa jurídica i assistència tecnològica.

 • Multirisc agropecuari

  Adreçada a pimes dedicades a activitats agrícoles o ramaderes desenvolupades amb l'objectiu de produir i comercialitzar els béns produïts amb l'objectiu de generar ingressos. A aquests efectes, s'entendrà per:

  Activitat agrícola Sembra, cultiu, collita i primera venda dels productes obtinguts que no hagin estat objecte de transformació industrial. Activitat ramadera La cria i l'engreix de bestiar, aus de corral i altres animals, així com la primera venda dels seus productes que no hagin estat objecte de transformació industrial. En qualsevol d'aquests àmbits d'activitat, es podrà incloure l'habitatge dins de l'assegurança. En aquest cas, i depenent de la ubicació de l'habitatge, s'hauran de complir les circumstàncies següents:
  • Ubicació d'habitatge en finca agrícola o ramadera

   S'haurà de trobar a les mateixes instal·lacions de l'explotació assegurada (en el cas de diversos riscos, almenys en un d'ells).

  • Fora de l'explotació o explotacions assegurades

   Només s'admetrà aquesta circumstància en el cas d'edificacions mixtes, entenent com a tal aquella edificació en la qual una part es destina a habitatge d'ús privat i personal de l'assegurat, i una altra part té com a utilitat la d'allotjar-hi mercaderies, existències i maquinària pròpia de l'activitat que desenvolupa.

   Per assegurar habitatges ubicats en finques rústiques no destinades a activitat empresarial agropecuària, caldrà realitzar la contractació a través d'una assegurança de la llar.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quins són els béns assegurables?

 • Continent

  El conjunt de béns immobles i les seves obres annexes, instal·lacions fixes d'aigua i gas, d'energia elèctrica i solar o similars, telecomunicacions, seguretat contra incendi i robatori, calefacció i refrigeració o climatització, les antenes fixes o de televisió o ràdio, així com els aparells o elements necessaris per al funcionament de les instal·lacions, com ara calderes, escalfadors, acumuladors, radiadors o uns altres de característiques i funcions similars, excepte les destinades al desenvolupament de l'activitat assegurada, obres subterrànies i fonaments, així com totes les instal·lacions de servei i esbarjo que hi hagi dins de recinte de l'establiment assegurat i siguin propietat de l'assegurat, o de l'arrendador en cas que s'assegurin els danys a l'immoble llogat, és a dir, que l'inquilí asseguri el continent per compte d'altri.

  En el cas de propietat horitzontal o en proindivís, està inclosa la part proporcional que correspongui a l'assegurat, d'acord amb el seu percentatge de copropietat, a les parts comunes de l'edifici en què es trobi instal·lat l'establiment assegurat. No obstant això, l'efectivitat d'aquesta cobertura està subordinada al fet que, una vegada produït el dany emparat per aquest contracte, els òrgans de govern de la comunitat acordin formalment una quota extraordinària per cobrir les despeses de reparació i girin els corresponents rebuts nominals a l'efecte.

  Es consideren part integrant del continent els elements fixos de decoració, com ara falsos sostres, vidres, rètols, tendals, moquetes, entelats, fustes i papers pintats adherits a terres, parets o sostres, així com les instal·lacions esportives, tanques i murs de distribució, perimetrals o de contenció que estiguin continguts o delimitin el recinte de l'establiment assegurat.

 • Contingut

  Constituït, als efectes del contracte, pels béns que hi hagi a l'establiment assegurat descrit a les condicions particulars de l'assegurança, tal com s'indica a continuació:

  • Maquinària i mobiliari

   El conjunt de béns mobles, màquines (incloses les de captació, producció i transformació d'energia elèctrica), equips electrònics, motors, eines, recanvis, aparells de llum, refrigeració o calefacció destinats al desenvolupament de l'activitat assegurada i que siguin propietat de l'assegurat.

   També tindran consideració de maquinària i mobiliari el material, màquines i mobiliari d'oficina, mobiliari mercantil, patrons, motlles, models i matrius, aparells de visió i so i, en general, totes instal·lacions mòbils i estris, no compresos en la definició de continent, que estiguin al recinte de l'establiment assegurat per raó de la seva activitat i siguin propietat de l'assegurat, amb les excepcions previstes a les condicions generals.

  • Mercaderies i existències

   El conjunt de matèries primeres o auxiliars, béns en procés d'elaboració i productes acabats que estiguin al recinte de l'establiment assegurat per raó de la seva activitat i siguin propietat de l'assegurat, amb les excepcions previstes a les condicions generals.

   També tindran la consideració de CONTINGUT els BÉNS PROPIETAT DE TERCERES PERSONES que estiguin en custòdia de l'assegurat, que estiguin dins del recinte de l'establiment i sempre que es compleixin simultàniament les condicions següents:

   • Que tinguin relació amb l'activitat que és objecte de l'assegurança.
   • Que el valor d'aquests béns estigui inclòs en la suma assegurada per al contingut i no siguin d'una classe o naturalesa específicament exclosa en virtut de qualsevol altra condició del contracte.
   • Que l'assegurat sigui civilment responsable pels danys que hagin sofert. En cas que l'assegurat no resultés responsable dels danys produïts, aquesta cobertura actuarà en excés o defecte d'altres assegurances que específicament emparin aquests béns.

Així mateix, es consideren com a contingut, exclusivament per a les garanties d'incendi, llamp i explosió, fenòmens atmosfèrics, danys elèctrics, riscos complementaris i danys per aigua, els béns següents:

 1. BÉNS PROPIETAT DELS EMPLEATS de l'assegurat, com ara eines, roba i objectes d'ús normal, que no siguin d'una classe o naturalesa específicament exclosa, en virtut de qualsevol altra condició d'aquesta pòlissa, i que estiguin al recinte de l'establiment assegurat.
 2. BÉNS TEMPORALMENT DESPLAÇATS que, sent propietat de l'assegurat i emparats pel contracte, siguin traslladats de l'establiment assegurat a qualsevol altre lloc del territori espanyol per a la seva reparació, manteniment, conservació o exposició, excepte vehicles, llevat que tinguin relació amb l'activitat principal objecte de l'assegurança. La companyia no serà responsable dels danys que puguin patir els béns assegurats amb motiu de la seva manipulació, càrrega i descàrrega i transport.

  La responsabilitat de la companyia no excedirà en cap cas de 60.000 euros per sinistre ni s'estendrà a un període superior a seixanta dies a comptar de la data en què els béns abandonin els locals assegurats.

  No obstant això, no estaran coberts els béns assegurats per un altre contracte d'assegurança, els expressament exclosos d'aquest i els traslladats dels locals assegurats per al seu emmagatzematge normal o per a la venda, distribució o lliurament directe, fabricació en qualsevol de les seves fases, modificació, ampliació, condicionament o millora.

 3. BÉNS A LA INTEMPÈRIE que, pertanyent a l'assegurat o, si escau i en les condicions previstes anteriorment, sent propietat de terceres persones, estiguin a la intempèrie, situats a l'exterior i dins del recinte de l'establiment assegurat, sempre que no hi hagi una distància superior a 150 metres dels edificis de l'establiment i que aquests béns no estiguin expressament exclosos per qualsevol altra condició d'aquest contracte.

  En qualsevol cas, no estan coberts els béns que estiguin assegurats per qualsevol altre contracte d'assegurança.

 4. DINERS EN EFECTIU, fins i tot xecs, segells de correus, timbres i efectes timbrats fins a 900 euros en total.
 5. Plantes ornamentals situades a l'interior dels edificis o que constitueixin existències objecte de l'activitat de l'assegurat.
 6. Els arbres, arbusts, plantes, gespa i jardins que estiguin a l'exterior de l'immoble, dins del recinte de l'establiment assegurat i siguin propietat de l'assegurat queden garantits únicament enfront dels riscos d'incendi, llamp i explosió fins a un límit del 3% de la suma assegurada de contingut.
 7. Vehicles a motor d'ús comercial, agrícola o industrial que estiguin dins de l'establiment assegurat i sempre que es compleixin simultàniament les condicions següents:
  • Que estiguin destinats al desenvolupament de la mateixa activitat assegurada o a la venda, reparació, manteniment o pupil·latge.
  • Que el seu valor estigui inclòs en la suma assegurada per al contingut i no siguin d'una classe o naturalesa específicament exclosa en virtut de qualsevol altra condició del contracte.

  Aquesta cobertura actuarà en excés o defecte d'altres assegurances que específicament emparin aquests béns.

Quin és el contingut específic per a de l'assegurança de multirisc agropecuari?

 • Bestiar

  Sempre que se'n faci declaració expressa a les condicions particulars es garantirà el bestiar, entenent com a tal el conjunt d'animals vius mantinguts amb la finalitat d'obtenir un profit econòmic i que es troben a l'interior de les instal·lacions o edificacions de l'explotació, o bé a l'aire lliure en finques, convenientment tancades, pertanyents a la mateixa explotació o explotacions assegurades, sempre que aquestes estiguin degudament identificades a pòlissa amb el codi REGA corresponent (Registre General d'Explotacions Ramaderes). En el cas dels ruscs, es considerarà dins de la suma assegurada de bestiar tant l'eixam com la caixa.

 • Bestiar propietat de terceres persones

  Sempre que estigui en custòdia de l'assegurat i es trobi dins del recinte de l'establiment.

 • Bestiar temporalment desplaçat

  Aquell que, sent propietat de l'assegurat i estant emparat per aquest contracte, sigui traslladat de l'establiment assegurat a qualsevol altre lloc del territori espanyol per al seu entreteniment o exposició.

 • Palla o farratges secs

  Sempre que se'n faci declaració expressa a les condicions particulars, es garantirà la palla o els farratges secs quan es trobin convenientment embalats i apilats i guardats a pallers, a magatzems d'ús exclusiu de palla o a naus d'ús mixt, entenent com a tals:

  • Paller

   Emmagatzematge de palla o farratge sec embalat i apilat situat a la intempèrie, sense existència de continent i sobre el terreny, que compta amb una franja lliure d'herba de com a mínim 10 metres d'amplada a tot el voltant.

  • Magatzem d'ús exclusiu de palla i farratge sec

   Pallers, barraques, coberts o altres edificacions (tancades o obertes), l'ús dels quals es destina exclusivament a l'emmagatzematge de palla i farratge sec.

  • Naus i magatzems d'ús mixt
  • Aquelles edificacions que, pertanyent a explotacions agrícoles o ramaderes, emmagatzemen palla o farratges secs juntament amb bestiar o qualsevol altre tipus d'existències o maquinària.
 • Equips de reg

  Sempre que se'n faci declaració expressa a les condicions particulars es garantiran, amb les limitacions descrites en cadascuna de les cobertures, els equips de reg, entenent com a tals:

  • Els pivots, motobombes i bombes de reg.
  • Els elements accessoris següents: quadres elèctrics de control, distribució i maniobra, temporitzadors, així com línies elèctriques i transformadors, sempre que donin servei a aquests equips.

A efectes de la garantia de robatori, què es consideren proteccions físiques totals?

L'establiment assegurat haurà de disposar de proteccions físiques als accessos o buits de llum davant el risc de robatori, consistents en reixes, reixats, tancaments metàl·lics o vidres de seguretat, les característiques dels quals són les següents:

 • Protegeixen les portes, aparadors, finestres i altres buits d'accés, de manera que calgui destruir-los per poder accedir a l'interior del local.
 • Protegeixen l'establiment assegurat durant totes les hores de tancament.
 • Si es tracta de reixes o reixats, són d'acer o ferro massís unides sòlidament entre elles i estan subjectes a les parets de forma fixa, mitjançant ancoratges del mateix material encastats i revestits amb formigó.
 • Els tancaments metàl·lics que puguin ser oberts o de pas cap a l'interior disposen de cadenats o panys de seguretat.
 • En el cas de vidres de seguretat, estan constituïts per vidre laminat compost per tres vidres de 6 mm de gruix cadascun, separats per làmines de material plàstic, o qualsevol altra composició de resistència i eficàcia semblants acreditada mitjançant l'assaig corresponent.

Què és la regla proporcional?

La regla proporcional és la fórmula que s'aplica per al càlcul de la indemnització en cas de sinistre parcial, quan la suma assegurada és inferior al valor real de l'objecte assegurat; és a dir, quan es produeix el que anomenem infraassegurança.

Aquesta regla s'aplica quan ha ocorregut un sinistre i l'assegurador percep que el valor dels béns assegurats supera el reflectit a la pòlissa.

Què és la garantia de responsabilitat civil?

Sempre que es faci constar de forma expressa la seva inclusió a les condicions particulars, la companyia indemnitzarà, fins al límit de la suma assegurada pactada a les condicions per sinistre i anualitat, el pagament de les indemnitzacions de què l'assegurat pugui resultar civilment responsable, conforme a dret, per danys corporals o materials i els perjudicis que se'n derivin, causats a tercers, així com els costos judicials i les despeses que se li puguin imposar, sempre que aquestes responsabilitats es derivin dels supòsits previstos en aquesta cobertura i siguin conseqüència d'actes o omissions, de caràcter culpós o negligent, que li poguessin ser imputables sobre la base d'aquests, en relació amb l'activitat objecte de l'assegurança i d'acord amb les garanties que estiguin contractades.

Què és la garantia de responsabilitat civil d'accidents de treball?

Aquesta garantia empara la responsabilitat civil que es pugui exigir a l'assegurat, de conformitat amb la normativa legal vigent i amb subjecció als límits i les estipulacions continguts a la pòlissa, per accidents soferts pels treballadors amb ocasió de la realització del seu treball.

Què és la garantia de pèrdua d'explotació?

Sempre que es faci constar de forma expressa la inclusió d'aquesta cobertura a les condicions particulars de la pòlissa, amb indicació dels seus conceptes i suma assegurada, la companyia abonarà la indemnització que correspongui, fins al límit del capital pactat a les condicions particulars per a aquesta.

La cobertura serà d'aplicació sempre que es produeixi una interrupció temporal, total o parcial, de l'activitat de l'establiment assegurat com a conseqüència dels danys materials directes soferts pels béns assegurats en les situacions descrites en aquestes condicions particulars, derivats de la cobertura de danys materials d'aquest contracte i a condició que aquests danys estiguin coberts i siguin indemnitzats per la companyia.

La companyia indemnitzarà la pèrdua real patida per l'assegurat durant el període d'indemnització fixat a les condicions particulars en concepte de marge brut o despeses permanents, segons s'hagi pactat, motivada per:

 • Disminució del volum de negoci, o
 • Augment del cost d'explotació.

En què consisteix la garantia d'assistència jurídica?

Sempre que es faci constar de forma expressa la seva inclusió a les condicions particulars, per la cobertura de defensa jurídica es garanteix, fins al límit pactat a les condicions particulars, el pagament de les despeses en què pugui incórrer l'assegurat, com a conseqüència de la seva intervenció com a part en un procediment judicial, administratiu o arbitral, dels previstos expressament en aquest article, o la prestació dels serveis necessaris d'assistència jurídica judicial i extrajudicial en els mateixos casos, derivats de la titularitat de l'establiment assegurat.

Els costos de defensa jurídica objecte d'aquesta garantia comprendran, a més dels honoraris de l'advocat i el procurador, quan aquest últim sigui preceptiu, designats lliurement per l'assegurat, qualsevol altra despesa que estigui relacionada directament amb l'objecte del procediment i que es presenti com oportuna i necessària per facilitar una millor direcció jurídica, com ara actuacions notarials, dictàmens pericials i similars.

Igualment, seran a càrrec de la companyia les costes de la part contrària, quan aquestes s'imposin expressament a l'assegurat per mitjà de sentència.

 • Qui es considera “tercer” a l'efecte de la responsabilitat civil?

  Tindran exclusivament la condició de tercers qualsevol persona física o jurídica diferent de:

  • El prenedor de l'assegurança, assegurat o causant del sinistre.
  • Els cònjuges, ascendents o descendents de les persones enunciades a l'epígraf a) anterior.
  • Els familiars de les persones enunciades al primer punt i que convisquin amb elles.
  • Els socis, directius, assalariats (fins i tot els contractistes i subcontractistes) i persones que, de fet o de dret, depenguin de les persones enunciades al primer punt, mentre actuïn en l'àmbit d'aquesta dependència.
 • Què és la garantia d'assistència Bricomercio?

  Aquesta és una garantia disponible únicament en l'assegurança multirisc per a comerç i oficines. Sempre que es faci constar expressament la seva inclusió a les condicions particulars, en els supòsits no emparats per la resta de cobertures, la companyia assumirà el cost de desplaçament i les dues primeres hores de mà d'obra, així com el cost de materials fins un import de 50 €, per a un servei de bricolatge no urgent a l'establiment assegurat. L'assegurat s'haurà de fer càrrec, si escau, de l'excés, tant de temps de mà d'obra com del cost de materials que es pogués produir.

  En cap cas podrà ser substituït per l'abonament d'una indemnització o reemborsament de despeses a l'assegurat.

  Els treballs que conformen aquesta prestació es concreten únicament i exclusivament en els següents:

  • Segellament de juntes deteriorades a lavabos o banys.
  • Substitució d'aixetes o vàlvules així com instal·lació d'aquestes per trencament o avaria quan hi hagi presa d'aigua.
  • Canvi de mecanismes de cisterna per trencament o avaria.
  • Substitució d'endolls o interruptors de llum deteriorats sense canvi d'ubicació.
  • Posada en marxa, connectivitat i configuració dels equips de visió i so següents per fet accidental: TDT, DVD, càmera digital, home cinema, vídeo digital, ordinadors, TV i videoconsoles.
  • Ajustos de tancaments i portes, inclosos els panys.

  A persianes de finestres: substitució de cintes d'arrossegament i substitució de làmines, politges, tirantilles, espigues i suports d'eixos sempre que no es requereixin treballs de paleta o pintura i que estiguin danyades.

  La companyia garanteix la connexió amb els professionals adequats per a la realització dels treballs inclosos en aquest servei en un termini màxim de 48 hores des de la sol·licitud pel prenedor o l'assegurat, en dies hàbils, acordant ambdues parts una cita per a la seva execució de dilluns a divendres no festius, en horaris de 9:00 a 19:00 h.

  Aquesta prestació inclou:

  • La prestació estarà limitada a un màxim de dues intervencions per anualitat d'assegurança i ubicació del risc, entenent per intervenció el desplaçament del professional al local assegurat, encara que no arribi a realitzar cap reparació perquè sigui inviable o no estigui coberta per la pòlissa.
  • Cada intervenció inclourà les despeses de desplaçament i les dues primeres hores de mà d'obra.
  • El cost de materials limitats fins a 50 € per intervenció.
  • Aquesta prestació tindrà efecte únicament i exclusivament al local que figuri a les condicions particulars de la pòlissa subscrita pel prenedor.

  Aquesta prestació no inclou:

  • Assistència que requereixi treballs de paleta o pintura.
  • Muntatge de bastides o treballs en alçada a més de 5 metres.
  • Treballs subjectes a l'obtenció de permisos o llicències administratives.
  • Cost de materials adquirits per l'assegurat sense acceptació expressa per la companyia.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres