Saltar a la zona de continguts

ASSEGURANCES PER A VEHICLES D'EMPRESA

Si porta rodes, compta amb Línea Directa.

Perquè Línea Directa Aseguradora va ser pionera, també, en la contractació directa de les assegurances d'empresa. Un fet que els ha convertit en grans especialistes en aquest tipus d'assegurances.

 • Assegurances de contractació directa dirigides a pimes, autònoms i flotes.
 • Assegurances que podràs personalitzar, contractant les cobertures addicionals que de veritat necessites.
Seguros vehículos empresa

Una assegurança adequada a l'activitat de la teva empresa, sigui quina sigui

Assegurança per a automòbils, furgonetes i furgons

Assegurança per a motocicletes

Assegurances per a vehicles industrials

Serveis exclusius per ajudar-te avui, demà i molt després

Assessor comercial d'assegurances d'empreses

Línea Directa posa a la teva disposició un assessor comercial que t'ajudarà a triar la millor assegurança, les cobertures que necessites i, per descomptat, sempre buscant el millor preu.

Gestor de flotes

Una figura creada per Línea Directa i assignada en funció de la teva empresa, amb un objectiu clar: ajudar-te a tu i el teu negoci a reduir despeses operatives i econòmiques.

Gestió de recanvis

Si el vehicle de la teva empresa pateix una avaria estant lluny del teu domicili, no pateixis, perquè Línea Directa es compromet a fer-te arribar el recanvi en el menor temps possible.

Estem per ajudar-te,

a través de la teva oficina i a través dels nostres canals especialitzats.

Telèfon d'especialistes en assegurances: 91 807 09 84

De dilluns a divendres de 08:00 a 17:00 h.

Bústia d'assegurances

Estudiarem les teves necessitats i un especialista en assegurances et guiarà en l'elecció i en el procés de contractació.

Consulta Cobertures Cobertures

Modalitats de contractació - Tipus de cobertures

Amb subjecció a les normes de subscripció de la companyia asseguradora, les modalitats de contractació en les assegurances de vehicles per a empresa són, habitualment, les següents:

Assegurança per a automòbils, furgonetes i furgons:

 • Tot risc amb franquícia.(*)
 • Tercers bàsics.
 • Tercers amb vidres.
 • Tercers amb vidres i robatori.
 • Tercers amb vidres, robatori i incendi.

Assegurança per a motocicletes:

 • Tercers bàsics.

Assegurança per a vehicles industrials (camions, camions tractors, remolcs, etc.):

 • Tercers bàsics.

Independentment del tipus de vehicle o de la modalitat de l'assegurança, totes les pòlisses de vehicles d'empresa també inclouen les garanties de defensa jurídica i reclamació de danys.

(*) Aquesta modalitat d'assegurança cobreix els danys propis del vehicle assegurat, així com el robatori, l'incendi, l'explosió o la caiguda de llamps i la reparació de vidres.

Cobertures addicionals

Assistència en carretera

 • Línea Directa intentarà que l'empresa no hagi de frenar la seva activitat professional davant de qualsevol imprevist, per això, mirarà de reparar el vehicle in situ al lloc de l'avaria, proporcionant a l'assegurat l'ajuda tècnica necessària per, sempre que sigui possible, realitzar una reparació d'emergència al mateix lloc on es trobi.
 • Si el vehicle avariat està a Espanya, França, Portugal, Andorra o Gibraltar, Línea Directa es farà càrrec de les despeses de remolc del vehicle fins al taller que es triï a Espanya.
 • Si, per contra, l'avaria ocorregués en un país diferent dels anteriors, Línea Directa portarà el vehicle fins al concessionari oficial o taller especialitzat més proper, amb un límit màxim de 100 km de distància.

Assistència en viatge a les persones

Si, lamentablement, el problema és més seriós i cal més d'un dia per reparar el vehicle, Línea Directa oferirà al conductor i als ocupants del vehicle d'empresa tres opcions:

 • Allotjar-se un màxim de quatre dies en un hotel de fins a 4 estrelles.
 • Portar-los fins al domicili habitual.
 • Portar-los fins al punt de destinació del viatge, sempre que en aquest últim cas les despeses no superin les de tornada al domicili.

Curs de recuperació del carnet

Si l'assegurat ha perdut tots els punts del carnet, Línea Directa l'ajudarà a recuperar el ritme laboral com més aviat millor. Per això, entre altres serveis, oferirà a l'assegurat la possibilitat de contractar la cobertura de gestió de multes, que inclou l'abonament fins al límit de 500 € del cost del curs de sensibilització i reeducació viària, així com les taxes de la prova de coneixements per a la recuperació del permís de conducció.

Tractament mèdic

Un servei exclusiu de tractament mèdic integral, que s'estén al conductor i a qualsevol ocupant legítim del vehicle assegurat, així com per a tercers afectats en un sinistre amb vehicle assegurat amb Línea Directa. Experts especialitzats en diferents disciplines que faran tot el possible perquè la recuperació sigui com més ràpida millor.

Gestió de multes

A Línea Directa saben com en pot resultar, de complicada, la tramitació de les multes; per aquesta raó compten amb una cobertura de contractació addicional: Línea Directa s'encarregarà de recórrer les multes, tant les que hagin estat publicades als butlletins oficials com les que l'assegurat li faci arribar, perquè res no interrompi la seva tasca professional.

Vehicle de substitució

Línea Directa ofereix a l'assegurat la possibilitat de comptar amb un vehicle de substitució si, com a conseqüència d'un robatori, un sinistre de danys o un sinistre total, l'assegurat es quedés sense vehicle.

Límits quantitatius de les garanties de responsabilitat civil obligatòria

Els imports de la cobertura de l'assegurança obligatòria, tal com es recull al Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (article 4), són:

 • Danys a les persones
  70 milions d'euros per sinistre, independentment del nombre de víctimes.
 • Danys en els béns
  15 milions d'euros per sinistre.

Consulta Condicions d'assegurances de vehicles per a empresa Condicions d'assegurances de vehicles per a empresa

Prenedor

Les assegurances de Línea Directa comercialitzades per Bankinter per a vehicles d'empresa estan disponibles, únicament, per a persones jurídiques (empreses) o treballadors autònoms.

Les assegurances de Línea Directa permeten contractar diferents tipus de vehicles: vehicles turismes, motocicletes, vehicles industrials, maquinària agrícola i fins i tot flotes de vehicles d'empresa.

Assistència 24 hores – 365 dies l'any

Tant per al vehicle com per a les persones.

Condicions econòmiques

Assegurances amb quota anual renovable, podent fer el pagament de manera fraccionada.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què és un vehicle de motor?

Qualsevol vehicle que hagi de comptar amb l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil en la circulació de vehicles de motor segons la normativa vigent.

Què es considera sinistre o accident?

Qualsevol fet produït per una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'assegurat les conseqüències econòmiques danyoses del qual estiguin cobertes per la pòlissa.

Quan el conjunt dels danys corporals i materials es deriven d'una mateixa causa i s'han produït al mateix temps, constitueixen un sol sinistre.

En una flota d'empresa, l'assegurança per als vehicles és obligatòria?

Qualsevol vehicle, particular o no, que circuli o no, està obligat per llei a estar assegurat. I, quan es tracta de furgonetes, furgons, flotes de cotxes, motos repartidores, maquinària agrícola, etc., l'obligació esdevé gairebé una necessitat per al bon desenvolupament de l'activitat empresarial.

Què és el valor de nou?

El valor de nou fa referència al preu d'adquisició en un concessionari oficial autoritzat del mateix model del vehicle assegurat en estat nou, incloent-hi recàrrecs, impostos i descomptes, sia per promoció o per oferta especial, que pogués obtenir el beneficiari de la indemnització.

Si el model de vehicle ja no es comercialitzés, es considerarà valor de nou el valor del model que l'hagi substituït i amb la motorització i els accessoris de sèrie més similars als del vehicle assegurat.

Què és el valor venal?

Fa referència al valor de mercat del vehicle immediatament abans de l'ocurrència del sinistre, segons es determini al butlletí Ganvam o, si de cas hi manca, a les guies estadístiques en ús.

Com puc donar d'alta un comunicat de sinistre?

Hauràs de comunicar el sinistre a la companyia abans dels set dies posteriors al fet, llevat que a la pòlissa s'hi indiqui un període superior. És molt important que ho notifiquis abans que transcorri aquest període, ja que podria donar-se el cas que l'asseguradora rebutgés el pagament de danys i perjudicis. Perquè et resulti més fàcil, pots fer-ho de dues maneres:

 • Per telèfon
  A través del 91 91 80 003 en horari de 9:00 a 22:00 h de dilluns a divendres i de 9:00 a 15:00 h els dissabtes.
 • A través del web o l'aplicació de Línea Directa
  Podràs fer-ho qualsevol dia de la setmana i a qualsevol hora.

Quines dades he de recopilar en el moment de l'accident?

 • Apuntar les dades personals del conductor i propietari del vehicle contrari.
 • Apuntar els danys materials i personals de l'accident.
 • Fer una reconstrucció dels fets.
 • Procurar signar la declaració amistosa d'accidents.
 • Comunicar com més aviat millor l'existència de l'accident.

Es pot fraccionar el pagament de la prima de l'assegurança?

Sí, depenent de l'import de l'assegurança podràs fraccionar el pagament de la prima anual perquè et resulti més fàcil i flexible.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres