Saltar a la zona de continguts

Línia de finançament europeu BEI

Finançament per continuar avançant, perquè res no s'aturi.

Bankinter t'acosta a la línia de finançament posada en marxa pel Banc Europeu d'Inversions. Una línia de finançament per potenciar i donar suport a les nostres empreses en el seu desenvolupament econòmic.

 • Amb terminis d'amortització més llargs.
 • Amb condicions més favorables.
BEI/FEI

Una línia de finançament adaptada a les diferents mides i conjuntures empresarials

Finançament de projectes d'inversió a llarg termini per a autònoms i empreses de fins a 3.000 empleats.

Consulta Què es pot finançar? Què es pot finançar?

 • Actius tangibles: adquisició, renovació o extensió, incloent-hi l'adquisició d'actius usats.
 • Actius intangibles: costos de desenvolupament, planificació, construcció, despeses d'R+D, creació de xarxes de distribució dins de la UE, etc.
 • Successió intergeneracional o cessió d'empreses a membres del personal per garantir la continuïtat de l'activitat econòmica.
 • Necessitats de capital circulant a mitjà/llarg termini (mínim dos anys).
 • Línia vigent fins a esgotar els fons.

Consulta Inversió màxima finançable Inversió màxima finançable

 • Petites i mitjanes empreses amb menys de 250 empleats: 25 M€ (cost total del projecte).
 • Empreses de capitalització mitjana fins a 3.000 empleats: 25 M€ (cost total del projecte).
 • Si un projecte compta amb subvencions de la UE associades, l'import d'aquestes més el total del finançament realitzat amb fons BEI no podrà superar el 100% de l'import del projecte.

Consulta Termini Termini

El termini d'execució del projecte d'inversió no pot ser superior a 36 mesos. En canvi, el termini del préstec pot ser fins a 20 anys, però s'ha d'ajustar a la vida útil de la inversió.

Es poden finançar inversions localitzades a qualsevol lloc de la Unió Europea que s'hagin iniciat com a molt sis mesos abans de la signatura de l'operació, sense que estiguin finalitzades.

Consulta Activitats empresarials excloses Activitats empresarials excloses

 • Fabricació d'armament.
 • Jocs d'atzar.
 • Fabricació, processament i distribució de tabac.
 • Activitats que no garanteixin el conveni europeu sobre la protecció d'animals vertebrats.
 • Activitats amb impacte negatiu sobre el medi ambient.
 • Activitats controvertides per raons ètiques o morals.
 • Promoció immobiliària com a únic propòsit.
 • Activitats merament financeres.
 • Empreses de lísing vinculades a empreses de fabricació.

Consulta Inversions excloses Inversions excloses

 • Transaccions financeres (préstecs, compra d'accions, subscripcions de capital, etc.), inclosa la cancel·lació d'altres préstecs.
 • Costos relacionats amb l'adquisició de llicències, drets de producció i altres drets concedits per ens públics.
 • Tota l'activitat immobiliària (promoció, lloguer, compravenda, etc.). Sí que és possible la compra d'immobles si són per a l'exercici de l'activitat i està no està exclosa per CNAE.
 • Inversions destinades a facilitar finançament als seus clients consumidors.
 • Finançament per a l'adquisició de terrenys.
 • Qualsevol refinançament.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres