Saltar a la zona de continguts

Compte de Crèdit Multidivises

El mateix crèdit. El mateix compte. Diferents divises.

Si la teva empresa opera en comerç exterior, ja tens un compte amb un únic límit de crèdit per operar en euros i en 25 divises més.
Cuenta de crédito multidivisas

Característiques del crèdit multidivises

Quan obres un compte en una divisa diferent de l'euro has de tenir en compte el risc de canvi associat a la divisa.

Consulta Condicions del Compte de Crèdit Multidivises Condicions del Compte de Crèdit Multidivises

El Compte de Crèdit Multidivises està disponible per a persones físiques i jurídiques, residents i no residents.

Contractació

El crèdit es formalitza en euros. A partir d'aquí cal que el client ens comuniqui amb quines altres divises vol operar.

Modalitats

És possible utilitzar aquest producte en diferents modalitats:

  • Com a crèdit en euros.
  • Com a crèdit en divisa.
  • Com a disposicions o preses en euros a termini determinat: 30, 60, 90 o 180 dies.
  • Com a disposicions o preses en divises a termini determinat: 30, 60, 90 o 180 dies.

Tipus d'interès

  • Poden haver-hi dos diferencials, un per al tram en euros i un altre per al tram en divises
  • La referència de tipus d'interès es fixa d'acord amb la divisa en què es finança i la referència pactada. Un cop fixat el diferencial, aquest s'aplica a totes les divises.

Liquidació d'interessos

  • La liquidació d'interessos creditors i deutors en crèdit es realitza el mateix dia.
  • Les disposicions o preses a termini en euros o divises liquiden el dia de venciment i es carreguen en el tram en crèdit de la divisa.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

El Compte de Crèdit Multidivises admet domiciliacions?

Sí, admet tota l'operativa d'un compte de crèdit normal.

Els saldos creditors en divisa m'ofereixen més disponible al crèdit en euros?

No, els saldos en divises no es compensen amb els saldos deutors en euros.

És possible la titularitat compartida?

Sí, és possible, encara que en cap cas no hi poden haver a la mateixa pòlissa titulars residents i no residents.

Quina diferència hi ha entre “canvi de pòlissa” i “canvi de mercat”?

Canvi de pòlissa és el canvi que aplica el banc a les disposicions en divisa durant un any per al consum del límit de risc de la pòlissa. Canvi de mercat és la cotització de les divises en el mercat de divises.

Per al consum del límit, es tenen en compte els canvis de la moneda en el mercat?

No, només els canvis històrics o el canvi de pòlissa que romanen vigents durant 12 mesos.

Quan canvia el preu de les divises (canvi de pòlissa o canvi històric) en els crèdits?

Un cop l'any, 15 dies abans de la renovació.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres