Saltar a la zona de continguts

COMPTE DE CRÈDIT TERMINI OBERT

Un compte de crèdit sense data de caducitat.

Un compte de crèdit, renovable anualment, que no necessita una nova pòlissa amb cada renovació.
Cuenta de crédito plazo abierto Bankinter Empresas

Característiques del compte de crèdit Termini Obert

Evita els tràmits i costos notarials.

Si no hi ha variació en les condicions, no cal anar al notari per signar cada renovació. D'aquesta manera, la teva empresa estalvia temps i diners.

Manté el mateix número de compte, any rere any.

Així, evitaràs el destorb que suposa canviar de número de compte: podràs mantenir les domiciliacions, els xecs, els pagarés, etc.

Funciona com qualsevol compte corrent.

Amb el compte de crèdit Termini Obert, pots operar com operes amb un compte corrent normal: disposar o ingressar efectiu, domiciliar cobraments i pagaments, emetre xecs, pagarés, etc.

Consulta Condicions del compte de crèdit Termini Obert Condicions del compte de crèdit Termini Obert

Les condicions del compte de crèdit Termini Obert són personalitzades i es negocien de manera individual amb cada client.

Tipus d'interès

El compte de crèdit Termini Obert es pot contractar tant a interès fix com variable.

Liquidació d'interessos

La liquidació d'interessos es realitza de forma trimestral, encara que es pot sol·licitar la liquidació de manera mensual, semestral o anual.

Garanties

El compte de crèdit Termini Obert admet tota mena de garanties, inclosa la garantia hipotecària.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre un crèdit i un préstec?

El préstec posa a disposició del client una quantitat que s'ingressa de manera íntegra al seu compte corrent, retornant tots els mesos una part del capital. En el cas del crèdit, s'autoritza un import màxim del qual el client disposa en funció de les seves necessitats, abonant interessos en funció de la quantitat disposada. El límit de crèdit es revisa anualment.

Si no disposo del crèdit, he de pagar alguna cosa?

En aquest cas no pagaries interessos, però es carregaria una comissió sobre el saldo mitjà no disposat.

Cada quant es cobren els interessos?

Per norma general, el compte liquida els interessos trimestralment. No obstant això, es pot sol·licitar la liquidació de manera mensual, semestral o anual.

Si cancel·lo el crèdit, puc mantenir el número de compte corrent?

No, no és possible.

Puc ampliar o reduir el límit del crèdit?

Sí, però en aquest cas seria necessari un nou estudi de risc per confirmar el nou límit. A més, com que es tracta d'una modificació del límit caldria anar al notari.

El compte de crèdit Termini Obert admet diversos titulars?

Sí, tots ells respondrien solidàriament del deute i podrien disposar-ne com necessitessin.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres