Saltar a la zona de continguts

Avançament d'IVA

Com més aviat, millor.

Ja no has d'esperar. Si la teva empresa està inscrita al registre mensual de devolució d'IVA, t'anticipem la devolució corresponent de l'AEAT.
  • Avançament fins a 180 dies.
Anticipo de IVA

Condicions d'avançament d'IVA

Sol·licitud

La data màxima de la sol·licitud de devolució d'IVA ha de ser 90 dies abans de la sol·licitud de l'avançament.

Termini d'amortització

Avançament de fins a 180 dies amb amortització a venciment.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Puc utilitzar aquest producte per a la devolució de l'IVA anual?

No. Aquest producte està destinat únicament a empreses inscrites al registre de devolució mensual.

Puc finançar l'avançament d'IVA tots els mesos?

Sí, sempre que no s'hagi superat el límit de la línia de finançament.

Cada vegada que signo un avançament he d'anar al notari?

No. Se signa una línia de finançament una sola vegada. En cas de sol·licitar un augment en l'import de la línia, sí que caldria.

Puc anticipar l'IVA si el compte indicat per a la devolució no és un compte Bankinter?

No. És un requisit imprescindible que la devolució de l'AEAT estigui domiciliada en un compte Bankinter.

Quina documentació necessito per a l'estudi de la línia?

Memòries, auditories, balanços, comptes de resultats, impostos de societats, models 347 i IVA. En general, qualsevol document que ajudi a avaluar la solvència i capacitat de reemborsament del sol·licitant.

Quina documentació he d'aportar per sol·licitar l'avançament?

Còpia electrònica de l'autoliquidació (model 303) on aparegui:

  • Assenyalada la casella “Està inscrit al registre de devolució mensual?”.
  • Assenyalada l'opció “Sol·licitud de devolució”.
  • Un compte Bankinter com a compte informat per a la domiciliació de la devolució.

Alguna pregunta?

El centre d'ajuda de Bankinter Empreses et dona la resposta

Posa't en contacte amb nosaltres