Saltar a la zona de continguts
Només per al compte
1 /6
Aquest número és indicatiu del risc del producte: 1/6 indica un risc baix i 6/6, un risc alt.
Bankinter, SA, està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit d'Espanya. La quantitat màxima garantida actualment pel fons és de 100.000 euros per dipositant i entitat.
A cada fons d'inversió li correspondrà el seu propi marcador de risc, que pot ser més elevat.

Per als seus estalvis

Dos minuts en cada raspallat... Què has de dir? Gràaaacies... Estalviar, un hàbit que també s'aprèn.

Perquè estalviar és això, un hàbit. Quelcom que també cal aprendre practicant, que fem gairebé sense pensar, sense adonar-nos-en. Si el vas ensenyar a fer-ho gairebé tot, ajuda'l també a aprendre a estalviar.
blank decorative frame on pink surface at home; Shutterstock ID 1329050627; Purchase Order: -

Educació financera

Per què és important aprendre a estalviar?

La vida sempre té sorpreses però, com hem vist recentment, no sempre són les desitjades. És important comptar amb un suport, amb un matalàs que ens protegeixi davant de situacions imprevistes però que també ens ajudi a accedir a oportunitats, per exemple en matèria d'educació i formació acadèmica.

  • Els diners són esforç; tot costa, res no cau del cel. Sabem que coneixen la teoria, però... i la pràctica?
  • Estalviar és un hàbit que, a edats primerenques, és difícil d'entendre. No obstant això, en menys temps de l'esperat agrairan haver après.

Tres consells perquè aprenguin i comencin a estalviar:

No pensar que estalviar és cosa de vells

A edats primerenques, és comú veure l'estalvi com una cosa “de vells”. És important entendre l'estalvi com un mecanisme, com una cosa que ens permet assolir els nostres projectes: per què no planificar l'Interrail? Potser la compra d'un nou portàtil?

Tenir un control de les despeses

Aprendre i començar a gestionar el propi pressupost. Sembla molt obvi, però anar trencant el llaç econòmic familiar comença per saber amb què comptem per poder conèixer quina és la nostra capacitat d'estalvi: aprendre a no gastar més del que ens podem permetre.

Fer-ho a poc a poc i de manera constant

Fer-ho a poc a poc no modificarà el nostre ritme de vida; fer-ho de manera constant portarà la satisfacció de l'assoliment aconseguit. És important posar-nos metes que no ens facin abandonar, i ajudar-nos amb un pla sistematitzat.

Els fons:1 una alternativa enfront de l'estalvi.

En els últims anys, podríem dir que els fons d'inversió s'han “democratitzat” deixant enrere els moments en què calia disposar d'un gran capital o de coneixements financers elevats. En l'actualitat, els fons són un producte adequat per a tots els públics perquè, com tots, també han evolucionat:

  • Podem fer-hi aportacions molt petites, des de 20 €.
  • Podem, encara que la rendibilitat no està garantida, triar un fons segons el risc que volem assumir en la cerca de rendibilitat.
  • Podem triar en quin sector volem invertir.
  • Podem evitar una cerca i, simplement, triar un fons prèviament perfilat segons el nostre criteri: conservador, dinàmic o agressiu.
  • Podem posar el cor per davant i invertir en fons socialment responsables.
  • Podem decidir una quantitat i un termini, sistematitzant les nostres aportacions en un pla d'inversió periòdica.

Els fons d'inversió són productes que poden comportar pèrdues de capital.

Una idea Bankinter per començar a invertir de manera fàcil:

El Pla 5%2 bonifica les aportacions realitzades a fons d'inversió des del Compte Jove:

  • Cada mes que s'aporti un mínim de 50 € a un fons d'inversió des d'un Compte Jove, abonarem una bonificació mensual al mateix compte.
  • Un 5% anual (el primer any) i un 2% anual (el segon any) sobre el saldo acumulat en el fons d'inversió, amb un màxim de 1.000 €.
Més detalls Més detalls sobre el Pla 5%

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines