Saltar a la zona de continguts

Eleva reclamació

Tens a la teva disposició el Reglament del Servei d'Atenció al Client de Bankinter per a la formulació de queixes i reclamacions econòmiques contingudes en el seu àmbit.

Per comunicar-nos una queixa relativa al nostre servei o una reclamació econòmica en l'àmbit d'aquest Reglament, disposem de les vies següents:

Per telèfon
A través del telèfon d'Atenció al Client: 900 80 20 81.
De dilluns a dijous de 08.00 a 17.00, i els divendres de 08.00 a 15.00 (horari peninsular).

Per escrit
A l'adreça següent:
Servei d'Atenció al Client
C/ Pico San Pedro, 1. 28760 Tres Cantos (Madrid).

Per correu electrònic
[email protected]
Envieu una queixa al Servei d'Atenció al Client (SAC)
Envia reclamació econòmica al Servei d'Atenció al Client (SAC)

També pots acudir al Defensor del Client
Sr. José Luis Gómez-Dégano y Ceballos-Zúñiga
C/ Raimundo Fernández Villaverde n.º 61, 8.º Dcha
28003 Madrid
Tel.: 91 429 56 61
Adreça electrònica: [email protected]

En cas de resolució no satisfactòria per a l'interessat, o que transcorrin dos mesos sense que hi hagi resolució, el client es podrà adreçar al Servei de Reclamacions corresponent, en funció de la matèria de la qual es tracti:

Per poder formular les queixes i reclamacions davant dels serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors o la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, cal haver esgotat prèviament la via del Servei d'Atenció al Client o del Defensor del Client, si està habilitat.
Resolució alternativa de litigis en línia: de conformitat amb les previsions del Reglament UE 524/2013, del 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, s'ha creat un punt únic d'accés a consumidors i empreses per a la resolució extrajudicial de litigis contractuals derivats de contractes de compravenda o prestació de serveis celebrats en línia