PLA RETORN

Una bonificació en metàl·lic. Any rere any

plan_retorno_banner_sup

Què és el Pla Retorn 0,25%?

El Pla Retorn premia la fidelitat dels nostres clients amb una bonificació anual bruta del 0,25% del patrimoni total que tinguin en els seus plans/EPSV de Bankinter.

La bonificació es realitzarà tots els 15 de febrer de cada any.

Consulta Condicions Condicions

Càlcul, pagament i data de la bonificació

Bankinter abonarà el 15 de febrer de cada any una bonificació bruta del 0,25% del patrimoni total que el partícip tingui als seus plans de pensions/EPSV al tancament del dia 31 de desembre de l'any immediatament anterior i sempre que compleixi els requisits. L'abonament comportarà la retenció fiscal que marqui la llei.

Modificació i cancel·lació

Bankinter es reserva el dret de modificar en qualsevol moment qualsevol d'aquestes condicions generals o de cancel·lar el programa. L'exercici per part de Bankinter d'aquestes accions no donarà lloc a cap indemnització a favor dels partícips afectats, sens perjudici del respecte als drets meritats fins a aquell moment.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
902 365 563
Caixers i oficines