Saltar a la zona de continguts
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plans de pensions

Diferents objectius, diferents situacions, diferents plans.

Plans Premium

Inverteix a través d'un sol producte en els principals mercats del món, de manera sostenible i independentment del teu perfil inversor.

Plans cicle de vida

Plans que adapten automàticament la composició de la inversió a mesura que vas fent anys.

Plans de renda fixa

Si l'edat de jubilació és a prop o ets molt, molt conservador, aquesta és la nostra recomanació.

Plans de renda variable

Plans per pensar a llarg termini, queda molt per a la jubilació i, malgrat el risc, vols la possibilitat de tenir una rendibilitat més gran.

Plans mixtos

Plans que combinen el millor de la renda fixa amb el millor de la renda variable.

Pla per a autònoms

Amb grans avantatges per a tu, si ets autònom, en permetre't aportar fins a 5.750 € anuals i que et pots reduir de l'IRPF.

Gestió delegada

Vols delegar en experts la gestió dels teus plans de pensions?

Quins són els teus dubtes sobre els plans de pensions?

Descobreix ràpidament totes les respostes a tots els dubtes sobre els plans de pensions: què són, avantatges, etc.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines