Saltar a la zona de continguts
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Potencialment menor
rendiment. Menor risc
Potencialment major
rendiment. Major risc
El nivell de risc dels plans de pensions Bankinter en una escala de l'1 al 7 varia de 2 a 6. La categoria “1” no significa que la inversió estigui lliure de risc.
El nivell de risc de cadascun dels plans de pensions Bankinter està detallat a la pàgina del pla corresponent a bankinter.com. Consulta el nivell de risc del teu pla de pensions especificat a la fitxa legal del producte d'acord amb l'ordre ECC/2316//2015.
 El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que tingui lloc alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats a la normativa de plans i fons de pensions.
El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Plans de pensions - Pla fidelitat

Volem donar-te les gràcies, però en metàl·lic.

I te les donarem any rere any per mantenir-te fidel a Bankinter i al teu pla de pensions1 o EPSV.2 Les condicions són molt senzilles i són només dues:

 • Mantenir al tancament de l'any un patrimoni en plans de pensions/EPSV de com a mínim 30.000 €.
 • I que hagis fet aportacions de 1.500 € al llarg de l'any si tens un pla de pensions o d'almenys 1.500 € si tens una EPSV.

plan-fidelidad-planes.jpg
Bonificació
0,25% 
Sobre el patrimoni que tinguis als teus plans de pensions o EPSV el 31 de desembre.

Vols saber quina bonificació tindries?

Ajuda Lorem ipsum.
Import mínim de 30.000 euros
Ens has d'indicar el teu patrimoni del pla
L'import mínim per al pla fidelitat és de 30.000 euros
Ajuda Lorem ipsum.
Ens has d'indicar l'aportació anual al pla
L'import mínim per al pla fidelitat és de 1.500 euros

Resultat

Bonificació pla de fidelitat
0, 00 EUR
per cada any que aportis
Resultat per a 5 anys
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. am ac tincidunt est, sit amet ngilla turpis.

Consulta I si traspasses el pla de pensions? Ho hem calculat per tu. I si traspasses el pla de pensions? Ho hem calculat per tu.

Exemple de bonificacions del Pla de Fidelitat amb traspàs de plans de pensions3 i EPSV4

Exemples de bonificacions per traspàs de plans d'una altra entitat per import de 100.000 €, suposant que la campanya en vigor ofereixi una bonificació del 4%, 5% o 6% sobre el patrimoni traspassat i per realitzar aportacions al pla de pensions durant un període de sis anys.

 
Aportacions realitzades al pla
Patrimoni final d'any5
Bonificacions 4% per traspàs + Pla Fidelitat (0,25%)6
Bonificacions 5% per traspàs + Pla Fidelitat (0,25%)6
Bonificacions 6% per traspàs + Pla Fidelitat (0,25%)6
Any 0
(traspàs del pla)
0 €
100.000 €
4000 €7
5000 €7
6000 €7
Any 1
1.500 €
101.500 €
253,75 €
253,75 €
253,75 €
Any 2
1.500 €
103.000 €
257,50 €
257,50 €
257,50 €
Any 3
1.500 €
104.500 €
261,25 €
261,25 €
261,25 €
Any 4
1.500 €
106.000 €
265 €
265 €
265 €
Any 5
1.500 €
107.500 €
268,75 €
268,75 €
268,75 €
Any 6
1.500 €
109.000 €
272,50 €
272,50 €
272,50 €
Bonificació màxima per traspàs i aportacions
5.578,75 €
6.578,75 €
7.578,75 €