Saltar a la zona de continguts

Més serveis, més avantatges

 
5% durant el primer any.
2% durant el segon any.

Promoció Aportacions Periòdiques

Premiem la teva constància

Ara podràs rebre una bonificació si contractes per primera vegada aportacions periòdiques al teu PIES, amb un mínim mensual de 50€.

 • Si ja tens un PIES contractat i sense aportacions periòdiques informades, només has d'entrar a l'àrea privada i triar l'import i la freqüència de l'aportació.
 • Promoció vàlida fins al - o fins que s'activin les primeres 15.000 aportacions. Saldo màxim a bonificar: 1.000€3.
Carteras y modalidades de inversión

TU TRIES ON I COM VOLS INVERTIR

Consulta les diferents carteres i modalitats de fons d'inversió disponibles. Podràs modificar-les quan vulguis, sense implicacions fiscals ni despeses.

MODALITATS D'INVERSIÓ (54,3 KB)

Quins són els teus dubtes sobre els PIES?

Descobreix ràpidament totes les respostes a tots els dubtes sobre els PIES: què són, avantatges, etc.

Consulta Condicions Condicions

Edat

Pots contractar un Pla Individual d'Estalvi Sistemàtic si ets major d'edat.

Import

La prima mínima inicial és de 2.000 € i les primes mínimes successives de 50 €.

Liquiditat

Quan hagin transcorregut quinze dies des de l'entrada en vigor de l'assegurança, pots fer un rescat total o parcial sense cap tipus de penalització. Si vols fer un rescat parcial hauràs de mantenir un mínim de 600 € al teu PIES.

Titularitat de l'assegurança

Per accedir als avantatges fiscals que ofereix PIES, el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de la renda han de ser el mateix titular.

Beneficiaris

Com que es tracta d'una assegurança, pots especificar quina persona o persones designes com a beneficiaris en cas de defunció. Si no ho fessis, els beneficiaris serien els teus hereus legals.

Fiscalitat

A l'hora de valorar la fiscalitat d'un PIES has de tenir en compte dos períodes de temps: el període d'estalvi o capitalització i el moment de rebre la prestació.

Durant el període d'estalvi o capitalització:

Les primes aportades no desgraven, els rendiments acumulats no tributen. Tampoc tindrien impacte fiscal les redistribucions entre les diferents cistelles o modalitats d'inversió que poguessis realitzar al llarg de la vida del pla.

En el moment de rebre la prestació:

Una de les característiques de PIES és que pots rebre la prestació de dues maneres.

 1. Constituint una renda vitalícia

  Pots optar per aquesta fórmula si les aportacions anuals no superen els 8.000 €, l'acumulat no supera els 240.000 €, han transcorregut més de cinc anys des de la primera aportació i el beneficiari de l'assegurança és la mateixa persona que el prenedor i assegurat. En aquest cas, els rendiments generats pel teu PIES estaran exempts d'impacte fiscal. A més, la renda rebuda es considera rendiment del capital mobiliari i el percentatge pel qual es tributa en l'IRPF depèn de l'edat de l'assegurat en el moment de la contractació:

  • Menors de 40 anys: tributa el 40% de les percepcions
  • Entre 40 i 49 anys: tributa el 35% de les percepcions
  • Entre 50 i 59 anys: tributa el 28% de les percepcions
  • Entre 60 i 65 anys: tributa el 24% de les percepcions
  • Entre 66 i 69 anys: tributa el 20% de les percepcions
  • Majors de 70 anys: tributa el 8% de les percepcions
 2. En el supòsit de no constituir una renda vitalícia

  En aquest cas, els rendiments generats no estarien exempts fiscalment i tributarien com a rendiments del capital mobiliari en l'IRPF amb la retenció a compte corresponent.

Fiscalitat en cas de defunció

En cas de mort de l'assegurat, a més de les deduccions generals per parentiu, el PIES té una deducció addicional de 9.159,48 € per a cadascun dels beneficiaris si són cònjuge, ascendents o descendents.

Comissions

Els PIES tenen una comissió del 0,10% anual que es dedueix mensualment del fons acumulat.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
900 816 833
Caixers i oficines