Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quins tipus d'hipoteques hi ha?

Hipoteques fixa, variable i mixta: definicions i diferències

Hi ha un tipus d'hipoteca per a cada perfil. Per això, si estàs plantejant-te de contractar-ne una, hauràs de buscar aquella que més s'adapti a les teves necessitats i a la teva capacitat d'estalvi. Bàsicament, la diferència més important entre una hipoteca fixa, una hipoteca variable i una hipoteca mixta és la forma en què paguem la hipoteca. A més, cada una d'elles té unes condicions financeres diferents. Si dubtem entre elles, haurem de centrar-nos en tres aspectes: el tipus d'interès, el termini i la quota.

Però vegem en què consisteix cada tipus d'hipoteca:

La hipoteca fixa és la que manté constant el tipus d'interès. Aquest és fix durant tota la vida del préstec hipotecari. Ens resultarà tranquil·litzador saber que sempre pagarem el mateix, que podrem comptar amb aquesta despesa fixa a l'hora de fer previsions i que no hi haurà sorpreses quan pugi l'índex de referència. A més, el termini de devolució dels préstecs hipotecaris fixos sol ser menor i, per tant, les quotes solen ser més elevades.

En la hipoteca variable el tipus d'interès depèn d'aquest índex de referència (euríbor) i, a més, d'un diferencial fix. Això vol dir que la quota podrà ser més alta o més baixa en funció de l'índex de referència; el normal és que el tipus d'interès s'actualitzi cada sis mesos.

Finalment, la hipoteca mixta és una barreja de les dues anteriors. Combina una quota mensual a tipus fix durant els primers anys, i la resta a tipus variable. És important saber que durant el primer any, aproximadament, la hipoteca variable també té un interès fix de sortida, i passat aquest temps ja passa a combinar l'índex de referència més el diferencial.

En conclusió, podem dir que a l'hora de decidir-nos per un tipus d'hipoteca haurem de valorar la nostra capacitat d'estalvi, les nostres circumstàncies personals i, sobretot, triar entre la seguretat de pagar sempre el mateix i en menys temps o pagar una quota menor, encara que sigui variable. De tota manera, recomanem analitzar els pros i contres de cadascuna d'elles amb un simulador d'hipoteques (n'hi ha d'hipoteques fixes i d'hipoteques variables), i sempre llegir bé la lletra petita.

Què és l'amortització anticipada d'una hipoteca?

L'amortització anticipada d'una hipoteca consisteix a abonar per avançat el pagament de la hipoteca; així podrem reduir el deute o el nombre d'anys en què el pagarem. Si abonem la totalitat del capital que devem i saldem el deute parlarem d'amortització total; i parlarem d'amortització parcial si només n'avancem una part.

Anar amortitzant la hipoteca i tornar-ne una part abans del previst és molt recomanable, però compte! El banc podria cobrar-nos comissions per amortització anticipada: la comissió per desistiment durant els cinc primers anys, en el cas de les hipoteques variables; i també la compensació per risc de tipus d'interès, en el cas de les fixes.

Es pot reduir l'interès de la hipoteca?

És clar que sí, i de diverses maneres. La més usual serà contractar productes vinculats a la hipoteca (la nòmina, una targeta de crèdit, les assegurances de la llar i de vida, etc.). També hi influirà el percentatge del valor de la taxació de l'habitatge (com més alt, més gran serà el diferencial), independentment que hàgim triat una hipoteca fixa, variable o mixta. També hi influirà la nostra nòmina: com més alta, més podrem reduir-nos.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca