Hipoteca Mixta

Ni blanc ni negre. Ni fixa ni variable.

chico-sonriente-fondo-azul.jpg

Una hipoteca que combina el tipus d'interès fix i el variable.

Sigui com sigui el teu habitatge

Qué crédito hipotecario es el mejor?

Consulta Condicions de la Hipoteca Mixta Condicions de la Hipoteca Mixta

La Hipoteca Mixta és un préstec hipotecari que combina un període inicial durant el qual s'aplicarà un tipus d'interès fix i un segon període fins a arribar a la data de venciment del préstec, durant el qual s'aplicarà un tipus d'interès variable.

El període inicial a tipus fix podrà tenir una durada màxima de fins a vint anys (es pot triar el nombre d'anys).

Condicions

Per a la compra de primer i segon habitatge.

Per a persones físiques residents a Espanya (per a no residents, consulta'ns les condicions) els ingressos totals de les quals siguin superiors a 2.000 €/mes.

Fins al 80% del valor del primer habitatge i el 60% del segon, utilitzant com a referència el menor d'aquests dos valors: el preu de compra o el valor de taxació.

Tipus d'interès

El tipus d'interès varia en funció del termini del tram fix triat:

Fins a 10 anys:1
Complint les condicions:
 • TIN 1,60%
 • TAE variable 2,30 %
Sense complir les condicions:
 • TIN 2,90%
 • TAE variable 3,25 %
Fins a 15 anys:2
Complint les condicions:
 • TIN 1,75%
 • TAE variable 2,45 %
Sense complir les condicions:
 • TIN 3,05%
 • TAE variable 3,40 %
Fins a 20 anys:3
Complint les condicions:
 • TIN 1,80%
 • TAE variable 2,50 %
Sense complir les condicions:
 • TIN 3,10%
 • TAE variable 3,45 %

Tipus d'interès per al tram variable complint les condicions: euríbor + 0,99%.

Tipus d'interès per al tram variable sense complir les condicions: euríbor + 2,29%.

S'entén com "complir les condicions" la contractació dels productes següents:

Compte Nòmina, Compte Professional o Compte No-Nòmina (bonificació de 0,50 punts percentuals).

Assegurança de vida pel 100% de l'import del préstec hipotecari, contractada amb Bankinter Seguros de Vida, SA, de Seguros y Reaseguros (bonificació de 0,60 punts percentuals).

Assegurança multirisc de la llar amb la cobertura d'un contingut mínim de 30.000 euros i un capital de continent equivalent al valor de taxació de l'immoble a l'efecte d'assegurança, contractada amb Línea Directa Aseguradora, SA i amb la mediació de Bankinter, SA, Operador de Banca-Seguros (bonificació de 0,10 punts percentuals).

Pla de pensions/EPSV: tenir contractat i en vigor durant tota la vigència del préstec un pla de pensions/EPSV amb la societat Bankinter Seguros de Vida, pertanyent al Grup Bankinter, SA, i realitzar-hi una aportació mínima anual de 600 € (bonificació de 0,10 punts percentuals).

La contractació d'aquests productes tal com es descriuen té caràcter opcional per al client. S'incrementaria el tipus aplicat si es compleixen les condicions amb els punts percentuals corresponents a cadascun dels productes no contractats.

Import i termini de contractació

Import mínim de 30.000 euros.

Termini màxim de 30 anys.

Comissió d'obertura

La comissió d'obertura és de 500 euros.

Despeses hipotecàries

El client abonarà el cost de la taxació. El Banc assumeix les despeses de notaria, registre, gestoria i impost d'actes jurídics documentats, l'import de les quals varia segons la comunitat autònoma on se signi el préstec hipotecari, excepte al País Basc (comunitat autònoma on el client n'assumeix el cost, excepte en les operacions en què s'adquireixi habitatge habitual que estan exemptes d'aquest impost).

La concessió de la hipoteca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de Bankinter, SA.

Oferta vàlida fins al 15/07/2020 o fins a assolir l'import de 25 milions d'euros.

Bankinter t'ajuda

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
918 361 515
Caixers i oficines