Hipoteca Fixa

La hipoteca que et dona la tranquil·litat de pagar sempre el mateix.

La hipoteca més senzilla.
Una quota fixa durant tota la vida del préstec.

Yellow lightbulb floating born from blue light bulb on yellow background. minimal idea concept.; Shutterstock ID 1187633962; Purchase Order: Trabajos web BK

Fins a 10 anys

Complint condicions1
TIN anual1,50%
TAE2,32%

Sense complir les condicions1
TIN anual2,80%
TAE3,24%

Fins a 15 anys

Complint condicions2
TIN anual1,50%
TAE2,27%

Sense complir les condicions2
TIN anual2,80%
TAE3,19%

Fins a 20 anys

Complint condicions3
TIN anual1,55%
TAE2,28%

Sense complir les condicions3
TIN anual2,85%
TAE3,21%

Fins a 25 anys

Complint condicions4
TIN anual1,60%
TAE2,30%

Sense complir les condicions4
TIN anual2,90%
TAE3,25%

Fins a 30 anys

Complint condicions5
TIN anual1,70%
TAE2,38%

Sense complir les condicions5
TIN anual3,00%
TAE3,33%

Així és la nostra hipoteca fixa

Per a qui?

Condicions exclusives per a persones físiques residents a Espanya i compra d'habitatge habitual. Per a titulars amb ingressos mensuals superiors a 2.000 euros.

Import màxim

80% per a habitatge habitual i 60% per a segon habitatge, utilitzant com a referència el menor dels valors entre el preu de compra i el valor de taxació.

Termini màxim

30 anys sempre que cap dels titulars no superi els 75 anys d'edat en finalitzar la vida del préstec.

Consulta Condicions de la hipoteca fixa Condicions de la hipoteca fixa

Condicions

Per a la compra de primer i segon habitatge.

Per a persones físiques residents a Espanya (per a no residents, consulta'ns les condicions) els ingressos totals de les quals siguin superiors a 2.000 €/mes.

Fins al 80% del valor del primer habitatge i el 60% del segon, utilitzant com a referència el menor d'aquests dos valors: el preu de compra o el valor de taxació.

Tipus d'interès

El tipus d'interès varia en funció del termini triat:

Fins a 10 anys:
Complint les condicions1:
 • TIN 1,50%
 • TAE 2,32%
Sense complir les condicions1:
 • TIN 2,80%
 • TAE 3,24%
Fins a 15 anys:
Complint les condicions2:
 • TIN 1,50%
 • TAE 2,27%
Sense complir les condicions2:
 • TIN 2,80%
 • TAE 3,19%
Fins a 20 anys:
Complint les condicions3:
 • TIN 1,55%
 • TAE 2,28%
Sense complir les condicions3:
 • TIN 2,85%
 • TAE 3,21%
Fins a 25 anys:
Complint les condicions4:
 • TIN 1,60%
 • TAE 2,30%
Sense complir les condicions4:
 • TIN 2,90%
 • TAE 3,25%
Fins a 30 anys:
Complint les condicions5:
 • TIN 1,70%
 • TAE 2,38%
Sense complir les condicions5:
 • TIN 3,00%
 • TAE 3,33%

La contractació dels productes següents tal com es descriuen té caràcter opcional per al client. S'incrementaria el tipus aplicat si es compleixen les condicions amb els punts percentuals corresponents a cadascun dels productes no contractats.

Compte Nòmina, Compte Professional o Compte No-Nòmina (bonificació de 0,50 punts percentuals).

Assegurança de vida pel 100% de l'import del préstec hipotecari, contractada amb Bankinter Seguros de Vida, SA, de Seguros y Reaseguros (bonificació de 0,60 punts percentuals).

Assegurança multirisc de la llar amb la cobertura d'un contingut mínim de 30.000 euros i un capital de continent equivalent al valor de taxació de l'immoble a l'efecte d'assegurança, contractada amb Línea Directa Aseguradora, SA i amb la mediació de Bankinter, SA, Operador de Banca-Seguros (bonificació de 0,10 punts percentuals).

Pla de pensions/EPSV: tenir contractat i en vigor durant tota la vigència del préstec un pla de pensions/EPSV amb la societat Bankinter Seguros de Vida, pertanyent al Grup Bankinter, SA, i realitzar-hi una aportació mínima anual de 600 € (bonificació de 0,10 punts percentuals).

Import i termini de contractació

Import mínim de 30.000 euros.
Termini màxim de 30 anys.

Comissió d'obertura

La comissió d'obertura és de 500 euros.

Despeses hipotecàries

El client abonarà el cost de la taxació. El Banc assumeix les despeses de notaria, registre, gestoria i impost d'actes jurídics documentats, l'import de les quals varia segons la comunitat autònoma on se signi el préstec hipotecari, excepte al País Basc (comunitat autònoma on el client n'assumeix el cost, excepte en les operacions en què s'adquireixi habitatge habitual que estan exemptes d'aquest impost).

La concessió de la hipoteca està subjecta a l'aprovació de la sol·licitud per part de Bankinter, SA.

Oferta vàlida fins al 15/10/2020 o fins a assolir l'import de 25 milions d'euros.

Bankinter t'ajuda

Et podem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, informació de productes, etc.

Més informació
918 361 515
Caixers i oficines