Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quines diferències hi ha entre una hipoteca fixa, variable i mixta?

La diferència més important entre una hipoteca fixa, una hipoteca variable i una hipoteca mixta és, principalment, la forma en què paguem la hipoteca. Aquesta diferència també implica condicions financeres diferents. Si dubtem entre elles, haurem de centrar-nos en tres aspectes: el tipus d'interès, el termini i la quota.

En una hipoteca fixa, el tipus d'interès es manté constant durant tota la vida del préstec hipotecari. Això ens resultarà còmode, perquè sempre coneixerem la quota i no hi haurà sorpreses quan pugi l'índex de referència (normalment, l'euríbor). A més, el termini de devolució dels préstecs hipotecaris fixos sol ser menor i, per tant, les quotes solen ser més elevades.

En canvi, en la hipoteca variable el tipus d'interès és determinat per aquest índex de referència i a més un diferencial fix. Això vol dir que la quota podrà ser més alta o més baixa en funció de l'índex de referència; el normal és actualitzar el tipus d'interès cada sis mesos. Per contra, el termini de devolució dels préstecs hipotecaris variables sol ser més prolongat, la qual cosa permet pagar quotes més reduïdes.

Finalment, la hipoteca mixta combina una quota mensual a tipus fix durant els primers anys, i la resta a tipus variable. Cal assenyalar que durant el primer any aproximadament la hipoteca variable també té un interès fix de sortida, i després d'aquest temps ja passa a combinar l'índex de referència més el diferencial.

Dit això, a l'hora de decidir-nos per una hipoteca haurem de tenir en compte la nostra capacitat d'estalvi, les nostres circumstàncies personals i, sobretot, si preferim la seguretat de pagar sempre el mateix i en menys temps, o pagar una quota menor, encara que subjecta a les fluctuacions de l'euríbor. De tota manera, és interessant analitzar els pros i contres de cadascuna d'elles amb un simulador d'hipoteques (n'hi ha d'hipoteques fixes i d'hipoteques variables), i sempre llegir bé la lletra petita.

Es pot reduir l'interès de la hipoteca?

Sí. Una vegada que hàgim contractat el préstec hipotecari, tindrem algunes maneres de reduir l'interès, com ara contractar productes de venda combinada juntament amb la hipoteca (la nòmina, una targeta de crèdit, les assegurances de la llar i de vida, etc.). També hi influirà el percentatge del valor de la taxació de l'habitatge (com més alt, més gran serà el diferencial), independentment que hàgim triat una hipoteca fixa, variable o mixta. El mateix passa amb la nòmina, en els tres casos: com més alta, menys pagarem.

Els terminis de devolució

Normalment, les hipoteques variables tenen un termini de devolució més llarg que les fixes. Parlem d'aproximadament 40 anys en la primera, enfront dels 30 de la segona.

L'amortització anticipada

Anar amortitzant la hipoteca i tornar-ne una part abans del previst és molt recomanable, però compte! El banc podria cobrar-nos comissions per amortització anticipada: la comissió per desistiment durant els cinc primers anys, en el cas de les hipoteques variables; i també la compensació per risc de tipus d'interès, en el cas de les fixes.

Canvi de plans?

Cal recordar que si ja hem contractat un préstec hipotecari i volem canviar d'una modalitat a una altra, el banc o l'entitat financera ens permetrà fer-ho.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca