Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins tipus de fons d'inversió hi ha?

A l'hora d'invertir en un fons d'inversió és important saber quins tipus hi ha, quines característiques tenen i a quin perfil d'inversor s'ajusta cadascun d'ells. Hi ha multitud de fons d'inversió i, de la mateixa manera, multitud de criteris per classificar-los. De totes les categories existents, la classificació més comuna i que probablement trobaràs més habitualment és la que diferencia els fons en funció del tipus d'actiu en què inverteixen. Les diferents classes de fons segons aquesta classificació són:

Fons de renda fixa

Són aquells que inverteixen en renda fixa, com ara pagarés, bons, lletres, etc. El valor d'aquests fons i la seva evolució depèn directament de l'evolució dels tipus d'interès. Perquè el risc sigui menor han de ser fons de renda fixa a curt termini, però també serà menor la seva rendibilitat.

Aquest tipus de fons estan especialment indicats per a inversors amb un perfil conservador, disposats a assumir una rendibilitat reduïda a un menor risc.

Fons monetaris

Són una categoria dins dels fons d'inversió que busca mantenir el capital disponible i, alhora, aconseguir rendibilitat en funció dels tipus d'interès a curt termini. La cartera dels fons monetaris es compon d'actius de mercat monetari: diners en efectiu i crèdits a curt termini principalment.

Aquest tipus de fons són molt segurs i estables, i també poc rendibles. Estan pensats per a inversors que volen acumular els seus estalvis mentre esperen el moment adequat per utilitzar-los.

Fons d'inversió per a principiants

Si mai no has contractat un fons o no ho tens clar... T'ho expliquem tot, t'ho fem fàcil.

Més Detalls sobre Fons per a principiants
Fondos de inversión para principiantes

Fons de renda variable

Aquests fons es componen principalment d'accions. Es divideixen en diferents categories en funció de determinades característiques com poden ser els mercats en què inverteixen o els sectors d'activitat. La rendibilitat d'aquests fons d'inversió és més gran que la dels de renda fixa ja que el risc també és més gran. Els fons de renda variable es recomanen a inversors amb un perfil més arriscat, que estan disposats a assumir aquest possible risc a canvi d'una major rendibilitat.

Fons mixtos

Són una combinació dels fons de renda fixa i renda variable i, depenent del percentatge d'inversió en un tipus o un altre, el risc serà major o menor, per la qual cosa és important conèixer aquestes proporcions. Si el fons es compon d'un major percentatge de renda fixa, el risc serà menor però també la seva rendibilitat. Per contra, si el fons es compon d'un major percentatge de renda variable, el risc augmentarà, però també l'expectativa de rendibilitat. Els fons de renda mixta estan indicats per a tot tipus de perfils, en funció del percentatge que vulguin destinar a inversions en renda fixa i renda variable.

Fons garantits

La característica principal d'aquests fons és que es pot recuperar la inversió realitzada fins a una data determinada i, en certs casos, també una rendibilitat addicional. Dins dels fons garantits, trobem fons de renda fixa (asseguren el capital invertit inicialment més una rendibilitat fixa en la data de venciment) i fons de renda variable (asseguren el capital invertit inicialment més una rendibilitat vinculada a l'evolució dels actius que componen el fons). En el cas dels fons garantits de renda variable, si els mercats en què s'inverteix no tenen l'evolució esperada, l'inversor no obté rendibilitat addicional. Aquest tipus de fons estan pensats per a inversors amb perfils conservadors disposats a tenir els seus diners invertits un llarg període de temps.

Fons lliures o de gestió alternativa

Aquest tipus de fons donen molta llibertat d'actuació a la gestora, que utilitza diverses tècniques per obtenir la major rendibilitat possible. Els fons de gestió alternativa també es coneixen com hedge funds, i busquen obtenir un rendiment positiu independentment de les condicions de mercat.

El risc d'aquest tipus de fons se situa a mig camí entre el dels fons de renda fixa i els de renda variable. 

Dins d'aquesta classificació, podem trobar un altre tipus de criteris o característiques que diferencien uns fons d'inversió d'altres: el tipus de divisa en què operen, l'àrea geogràfica, el sector d'activitat de les empreses en què inverteixen o els criteris de responsabilitat social de les empreses i companyies triades per a la inversió. Però, més enllà de tots aquests conceptes i característiques, el criteri més important, i pel qual hem de guiar-nos en l'elecció d'un fons o un altre, és l'expectativa de rendibilitat que volem assolir i el risc que estem disposats a assumir. Dit d'una altra manera, hem de començar triant entre un fons d'inversió conservador, dinàmic o agressiu.

A més

Anàlisis d'inversió

Coneix les anàlisis i estratègies d'inversió elaborades pels nostres experts.
Més detalls sobre Anàlisis d'inversió

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics