Fons temàtics

El canvi és que, inevitablement, hi ha coses que ja no canviaran.

La identificació de canvis és clau a l'hora de prendre decisions en matèria d'inversió. Avui dia, les transformacions globals provocades per la COVID-19 ens ofereixen un nou panorama social que ens permet identificar noves oportunitats d'inversió.

Les rendibilitats passades no garanteixen rendibilitats futures. Els fons d'inversió són productes que poden comportar pèrdues de capital invertit.

Una nova situació: nous hàbits, nous comportaments.

Nous comportaments que han arribat per quedar-se i que beneficien, de manera directa, aquests tres sectors econòmics:

Una transformació sense precedents

Perquè aquesta transformació comporta tres factors que, objectivament, són criteris essencials per invertir:

Transformació del futur

La majoria dels canvis ocorren de manera cíclica (moda o tendència) però, en aquest cas, parlem d'una "megatendència": canvis estructurals a llarg termini amb conseqüències previsibles i difícilment modificables a mitjà termini.

Descorrelació

Parlem d'actius que, per la situació excepcional que viu el seu sector d'activitat a causa de la conjuntura, es comporten al marge de la resta d'actius dels mercats.

Diversificació

En la majoria dels casos, i en els casos en què basem el nostre criteri inversor, parlem de companyies amb fonts d'ingressos establertes a tot el planeta, companyies que aporten a les nostres carteres un extra en diversificació.

Bankinter Megatendències.

Una selecció de tendències i motors econòmics a llarg termini, realitzada pels nostres analistes i agrupades en un mateix fons.
Nom
NÚM. REG. CNMV
Categoria
Divisa
Risc
COMISSIONS
Fitxa/Contractar
Bankinter Megatendencias
Nº Reg. CNMV 5408
Renda Variable
EURO
Alt
1,5%

Selecció Bankinter.

Selecció de fons classificats sota criteris sectorials.
Nom
NÚM. REG. CNMV
Categoria
Divisa
Risc
COMISSIONS
Fitxa/Contractar
Candriam Equities Biotechnolgy
NÚM. REG. CNMV 233
Renda variable
EUR
Alt
1,5%
JpMorgan Global Healthcare
NÚM. REG. CNMV 25
Renda variable
EUR
Alt
1,5%