Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quins avantatges fiscals tenen els fons d'inversió?

Quins impostos he de pagar amb els fons d'inversió? Quins beneficis puc tenir a la declaració de la renda amb els fons d'inversió? És cert que els guanys o beneficis obtinguts gràcies als fons d'inversió paguen impostos? Totes aquestes preguntes solen aparèixer quan no estem familiaritzats amb els fons d'inversió.

És important destacar que una de les característiques principals dels fons d'inversió és que estan exempts de tributació fins al moment del reemborsament. És a dir, en el moment en què decideixis retirar els diners invertits o el seu benefici és quan es fa la tributació. Aquesta tributació s'inclou a la base imposable de l'estalvi a l'IRPF i es declara com a guanys o pèrdues patrimonials.

En cas de reinvertir els guanys dels fons d'inversió en altres de nous, aquests guanys no hauran de tributar, de manera que només pagarem impostos si els beneficis són en poder nostre. Mentre el capital continuï invertit, no haurà de tributar.

Un altre avantatge fiscal destacable és la figura del traspàs entre fons. El traspàs entre diferents fons està exempt de tributació, per la qual cosa podràs moure els diners d'un fons a un altre sense haver de pagar impostos, independentment de si has obtingut beneficis o pèrdues. Recorda que els fons d'inversió estan subjectes a fluctuacions de mercat, entre d'altres riscos relacionats amb la inversió en valors.

És important tenir sempre en compte que el valor de compra de participacions d'un fons, el seu rendiment i el benefici obtingut pot variar tant a l'alça com a la baixa i, per tant, fer que l'inversor guanyi o, fins i tot, que no recuperi l'import invertit inicialment.

En resum, la característica més important dels fons en matèria de fiscalitat és que l'inversor no tributa fins al moment en què decideix sol·licitar el reemborsament de la inversió i que, un cop retirada la inversió, les plusvàlues s'integren com a renda patrimonial en la base de l'estalvi i tributen segons l'escala progressiva aplicable a aquesta base.

A més

Inversió periòdica

Un pla perquè puguis invertir sense adonar-te'n, a poc a poc.

Més detalls sobre Inversió periòdica

Fons temàtics

Consulta la nostra selecció de fons basada en el nou panorama social que permet identificar noves oportunitats d'inversió.
Més detalls sobre Fons temàtics