Saltar a la zona de continguts

FONS PERFILATS

No cerquis un fons i tria el teu fons

  • Fons prèviament perfilats en funció de la rendibilitat que esperes i del risc que vols assumir
  • Els fons perfilats et permeten invertir tant en actius com en altres fons de gestores nacionals i internacionals.
Fondos de inversión perfilados

Cinc perfils, cinc maneres d'invertir

Una anàlisi constant de l'entorn econòmic ens permet de generar cinc perfils de rendibilitat-risc, segons els diferents nivells d'exposició en el mercat de renda variable.

Els fons d'inversió són productes que poden comportar pèrdues de capital.

Consulta Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Què és un fons de fons?

És un fons que, en lloc d'invertir en productes financers, inverteix directament en altres fons d'inversió.

En quins tipus de fons inverteixen els fons perfilats?

Els fons perfilats Bankinter inverteixen en fons tant de renda fixa com de renda variable. Una estructura de comitès dissenya les diferents estratègies d'inversió basant les seves decisions en l'anàlisi “top-down”. Aquesta anàlisi, que estudia l'entorn econòmic, permet seleccionar els actius idonis que compondran la cartera.

Puc fer-hi aportacions addicionals?

Sí, és possible fer noves aportacions, encara que depenent del fons aquestes aportacions poden estar subjectes a un import mínim.

Aquest import mínim d'aportació addicional és des de 10 € per a la Gamma de Fons Platea i des de 10.000 € per a la Gamma de Fons Premium.

Puc recuperar part del capital invertit?

Es recomana mantenir la inversió fins al final de l'horitzó temporal previst, ja que recuperar part del capital invertit comporta un augment del risc de pèrdua de capital. Això no obstant, pot recuperar part del capital invertit sempre que es mantingui en el fons l'import mínim marcat en l'aportació inicial.

Quina fiscalitat s'aplica als fons perfilats?

Una de les característiques principals dels fons d'inversió és que estan exempts de tributació fins al moment del reemborsament. És a dir, en el moment en què decideixis retirar els diners invertits és quan es fa la tributació. Aquesta tributació s'inclou a la base imposable de l'estalvi a l'IRPF i es declara com a guanys o pèrdues patrimonials.

Un altre avantatge fiscal destacable és la figura del traspàs entre fons. El traspàs entre diferents fons està exempt de tributació, per la qual cosa podràs moure els diners d'un fons a un altre sense haver de pagar impostos, independentment de si has obtingut beneficis o pèrdues.

Bankinter respon

Et podrem ajudar amb els teus dubtes, consultes operatives, ajuda tècnica, etc.

Més informació
91 623 43 79
Caixers i oficines