Saltar a la zona de continguts
Productes d'inversió

Quin tipus de dipòsits hi ha? 

Dins del món dels dipòsits, hi ha una àmplia oferta per triar en funció del capital que vulguem invertir, el temps durant el qual podrem prescindir-ne o l'objectiu al qual el voldrem destinar més endavant.

Aquest tipus de productes es caracteritzen per ser, en general, senzills i segurs.

Igual que els comptes corrents i els comptes d'estalvi, els dipòsits estan avalats pel Fons de Garantia de Dipòsits, cosa que assegura recuperar fins a 100.000 euros per titular en cas de fallida de l'entitat bancària.

Dins dels dipòsits bancaris podem trobar:

Dipòsits a la vista o comptes corrents:

Es tracta del dipòsit més flexible ja que permet retirar una part o el total dels diners dipositats quan el client vulgui, sense cap penalització.

Addicionalment, ofereixen beneficis com pot ser la devolució d'un petit percentatge pels rebuts domiciliats. El desavantatge d'aquest tipus de dipòsits és que la rendibilitat no és molt elevada.

Dipòsits a termini:

La característica principal d'aquests dipòsits és que els diners hi romandran durant un període de temps determinat per un contracte. A canvi, el banc, en funció del tipus de l'interès pactat, ens donarà una rendibilitat quan el període finalitzi.

Hi ha la possibilitat de cancel·lar de manera anticipada el dipòsit i recuperar els diners abans d'hora, però és possible que s'hagi de pagar una penalització per la cancel·lació anticipada.

Dipòsits a interès variable:

L'interès d'aquest tipus de dipòsits està referenciat en funció de l'índex que prengui com a referència. L'avantatge és que no es perden els diners dipositats, però tampoc se sap si a l'hora de recuperar els diners dipositats s'obtindrà algun tipus de rendiment.

Dipòsits en divises:

Aquests dipòsits funcionen igual que els dipòsits a termini fix o interès variable, però la diferència és que s'opera en una divisa diferent de l'euro, com pot ser el dòlar americà, la lliura esterlina o el ien japonès.

En aquest cas, la rendibilitat serà en funció de l'índex de referència de la divisa en qüestió i variarà en funció de les oscil·lacions que pateixin els tipus d'interès de les divises.

Dipòsits estructurats:

Es tracta d'un tipus de dipòsits més complexos causa del seu funcionament. La seva rendibilitat varia en funció de l'evolució d'un índex o del valor d'un grup d'accions. Per tant, en el moment de contractar el dipòsit no coneixerem la seva rendibilitat final, sinó que cal observar-ne l'evolució.

Els dipòsits estructurats no s'han de confondre amb els bons estructurats, ja que aquests últims no gaudeixen de la protecció del Fons de Garantia de Dipòsits.

Els dipòsits bancaris són una bona manera de rendibilitzar els nostres estalvis en funció del tipus de perfil i de les necessitats de cada persona.

A Bankinter tenim una àmplia gamma de dipòsits per estalviar amb seguretat.

A més

Com funcionen els dipòsits?

Tens dubtes? Consulta tota la informació i fiscalitat dels dipòsits.
Més detalls sobre Com funcionen els dipòsits

Dipòsits

Descobreix els dipòsits bancaris de Bankinter i estalvia amb seguretat.
Més detalls sobre Dipòsits