Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quins criteris té en compte el banc per aprovar una hipoteca?

Criteris d'aprovació a l'hora de concedir la hipoteca

Després de l'última crisi econòmica, sembla que el mercat immobiliari torna a florir, encara que molt a poc a poc. També els bancs tornen a concedir hipoteques, tot i que amb més cautela (ja cap entitat no finança el 100% del total del valor de l'immoble com abans, ni tampoc maneja terminis d'amortització tan llargs).

En aquest context, si hem sol·licitat al banc un préstec hipotecari per comprar una casa, l'espera fins a obtenir la resposta pot ser que se'ns faci una mica llarga.

Quins requisits valoraran per determinar si ens la concediran o no? Què determinarà que la resposta sigui un sí?

Tot i que cada entitat té les seves particularitats, en general totes elles comparteixen els mateixos criteris, que podrien resumir-se en una bona capacitat de reemborsament per part nostra.

  • A una escala més concreta, els índexs més importants són l'import de taxació i el valor de la compravenda. Com ja hem dit, actualment el normal és que les entitats no financin més d'un 80% del valor del preu de l'immoble, no ja pel risc d'impagament del deute per part de client, sinó més aviat pel risc de devaluació de l'immoble hipotecat. Tot i així, com menys import li sol·licitem, més propensa a concedir-nos el préstec serà l'entitat.
  • Un altre punt important és la nostra capacitat per retornar l'import prestat o, com se'n diu habitualment, l'esforç econòmic segons els nostres ingressos. Per a això, el banc valorarà els ingressos nets, examinant principalment la nostra nòmina, però també altres possibles ingressos, com ara lloguers, pensions i altres rendes, sempre que les hàgim declarat i puguem justificar-les.
  • Per fer-nos-en una idea, quan fem front al pagament de la quota mensual del préstec no hauríem de destinar-hi més d'un 30% dels nostres ingressos fixos. És millor assegurar-nos poder fer-hi front de manera còmoda, especialment si és a interès variable i, per tant, pot oscil·lar amb el temps.
  • La nostra estabilitat laboral serà un altre punt a favor a l'hora de concedir la hipoteca. Com més garantida estigui la nostra solvència, millor. L'entitat es fixarà en la nostra vida laboral (sector i tipus de contracte, historial, antiguitat a l'empresa, vida laboral continuada i períodes d'atur, etc.). En aquest sentit serà força tranquil·litzador comptar amb un aval que garanteixi el pagament, ens doni més suport i redueixi qualsevol possible risc d'impagament.
  • A més, comprovaran el nostre nivell o capacitat d'endeutament i la possible morositat. Per al primer, computaran tots els ingressos que declarem. Això pot suposar un inconvenient en el cas dels autònoms que no declarin tot el que perceben. Per al segon, sol·licitaran informació als organismes i fitxers que regulin aquests aspectes: Asnef, RAI, CIRBE, etc.
  • Analitzats aquests punts, òbviament haurem de presentar la documentació que el banc ens sol·liciti, entenent que no fer-ho suposarà un fre a l'hora que finalment ens aprovi la concessió del préstec hipotecari: documents personals que mostrin la nostra edat i estat civil, professió, contracte laboral, moviments del banc, documents que provin la nostra absència de deutes, etc.
  • Finalment, a l'hora d'aconseguir el vist i plau podrà ajudar el fet que ens vinculem amb l'entitat. Encara que legalment aquesta vinculació no és obligatòria, a la pràctica és cert que com més productes contractem al banc, millor podrà conèixer-nos i més possibilitats tindrem d'aconseguir el sí a la hipoteca.

De tota manera, abans de fer el pas és important comparar els requisits que planteja cada entitat i veure quins d'ells ens poden encaixar millor.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa