Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quines són les diferències entre hipoteca i préstec hipotecari?

No és el mateix parlar d'una hipoteca que d'un préstec hipotecari. De fet, habitualment parlem d'hipoteca quan hauríem de parlar de préstec hipotecari.

Què és un préstec hipotecari?

Un préstec hipotecari és un contracte a través del qual una entitat presta una quantitat de diners determinada a una empresa o particular per a l'adquisició d'un immoble a canvi d'uns interessos determinats i durant un termini establert.

És a dir, un préstec hipotecari és la quantitat de diners que ens concedeix una entitat bancària perquè puguem comprar un habitatge. Aquest préstec hipotecari suposa una obligació garantida, de manera que, en cas d'impagament, la garantia de devolució del préstec seria l'immoble mateix.

Què és una hipoteca?

La hipoteca és un dret real de garantia. En el cas concret dels préstecs hipotecaris, la hipoteca és precisament la garantia que el pagament del préstec es durà a terme.

En definitiva, i explicat de manera senzilla, la diferència principal entre el préstec hipotecari i la hipoteca és la garantia que assegura la devolució de l'import rebut com a préstec hipotecari.

Què passa si vull vendre la meva casa i està hipotecada?

La hipoteca s'ha d'inscriure en el Registre de la Propietat i romandrà unida a l'immoble. En cas que vulguem vendre l'immoble podem trobar-nos amb dos supòsits:

1. Que s'hagi completat el pagament del préstec hipotecari. En aquest cas, haurem de cancel·lar la hipoteca en el Registre de la Propietat per poder vendre-la.

2. Que el préstec hipotecari estigui pendent d'amortització. En aquest supòsit, ens trobem amb tres opcions:

  • Vendre la casa i cancel·lar la hipoteca.
  • Subrogar la hipoteca al comprador.
  • Sol·licitar una hipoteca pont.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa