Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quant costa la taxació d'un habitatge?

Una taxació immobiliària consisteix a realitzar la valoració d'un immoble (que pot ser un habitatge, però també una finca, un local, un edifici, etc.) amb l'objectiu de determinar quin és el seu valor en el mercat.

Qui pot fer la taxació d'un habitatge?

La taxació d'un habitatge l'ha de realitzar un taxador homologat pel Banc d'Espanya. La taxació immobiliària i la documentació emesa pel taxador són fonamentals en la compra del pis, ja que aquesta valoració és una de les variables més importants que determinen l'import de finançament que ens concedirà l'entitat bancària.

Per a què serveix la taxació d'un habitatge?

La taxació de l'habitatge és necessària pels motius següents:

  • Conèixer el valor de l'immoble en el mercat: l'entitat bancària s'ha d'assegurar del valor real l'immoble en el mercat per poder garantir-se que, en cas d'impagament, podrà cobrir el deute.
  • Establir l'import de finançament: la taxació es fa servir per determinar quin import podrà finançar l'entitat bancària, que habitualment se situa al voltant del 80% del valor de taxació de l'immoble.

Quant costa la taxació d'un habitatge?

El cost de la taxació d'un habitatge és complex perquè no hi ha cap regulació en el preu de compravenda. Aquests costos poden variar en funció de diferents factors:

  • Si el taxador ha de recopilar informació addicional, com ara plans o notes registrals, el cost s'incrementarà.
  • La ubicació de l'habitatge també influeix en el cost de taxació, perquè no és el mateix fer la taxació d'un pis en un petit poble de Càceres que d'un situat al centre de Barcelona.

Per poder realitzar la taxació hem de facilitar al taxador una sèrie de documents:

  • Els plànols de l'immoble.
  • L'escriptura de la propietat.
  • En cas de ser un terreny edificable, haurem de tenir el plànol cadastral o parcel·lari i la cèdula o consulta urbanística per escrit. En cas que sigui un edifici en construcció, caldrà tenir la llicència d'obra i el projecte visat pel col·legi i l'ajuntament corresponent.
  • En cas de no tenir la documentació necessària, serà el taxador el que l'haurà de aconseguir i el preu de taxació es podrà incrementar per aquest motiu.

Què es té en compte a l'hora de fer una taxació de l'habitatge?

Són molts els factors que cal tenir en compte a l'hora de fer la taxació. Aquests són alguns dels principals: l'estat general de l'edifici, el fet que hi hagi o no ascensor, la ubicació, l'estat dels habitatges propers, el transport, les escoles, la distribució interna de l'immoble, la superfície, els materials emprats, l'orientació o l'estat documental, etc.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries