Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quines despeses comporta demanar una hipoteca per a un habitatge d'obra nova?

Despeses d'hipoteca per a habitatge d'obra nova

Vols comprar un habitatge? Felicitats, segur que serà una bona decisió. I, ara que has fet el gran pas, segurament t'assaltaran mil dubtes, però sobretot un: quines despeses d'hipoteca tindré? No pateixis: des d'aquí te'ls resolem de manera ràpida i senzilla.

Comencem dient que aquestes despeses no seran les úniques: per formalitzar la compravenda haurem de pagar altres impostos i costos obligatoris, com ara la taxació, el notari, l'IVA o l'ITP, encara que gràcies a la Llei hipotecària aquestes càrregues s'han equilibrat més (ja que abans repercutien sobretot en el comprador).

Tot i això, segueix sent més que recomanable disposar d'un bon matalàs. Per fer-nos-en una idea, el romanent hauria de cobrir del 10% al 15% del preu de l'immoble, encara que tot dependrà de si l'habitatge és nou o de segona mà, i també de la comunitat autònoma on estigui situat.

Vegem aquestes despeses amb més detall.

En primer lloc, les despeses de la compra de l'immoble:

  • La notaria és una despesa que ens correspondrà tant si l'habitatge és nou com si no. Els aranzels del notari estan regulats per llei, de manera que tots ens cobraran el mateix. Escripturar una compravenda està al voltant dels 600 o 1.000 €, depenent del preu de l'habitatge. També hi ha altres partides que afecten aquest apartat, com ara el contracte d'arres i el nombre de còpies de l'escriptura.
  • Les despeses del Registre de la Propietat són les que haurem d'abonar per inscriure-hi les escriptures que el notari hagi signat. També tenen un preu estipulat per l'Estat i, tot i que depenen del preu de l'habitatge i de si inclouen la nota simple, aniran dels 400 als 650 € i podran augmentar si és una gestoria qui ens realitza el tràmit. Per fer-nos-en una idea, mai podran superar l'1% del preu de l'habitatge.
  • A més, haurem d'afegir-hi els impostos que la compravenda genera. En general, tots dependran de la comunitat autònoma on es trobi l'immoble i també del preu de l'habitatge que les escriptures recullin.
  • En primer lloc, l'IVA, que se situa en un 10% del preu de l'immoble en el cas d'hipoteca d'obra nova (a Canàries, l'impost general indirecte canari és d'un 6,5%). I, si l'immoble és públic, serà del 4%.
  • En canvi, si l'habitatge és de segona mà, tributarà en l'impost sobre les transmissions patrimonials (l'ITP), que va en funció del preu escripturat i també en funció de la comunitat autònoma. En general, aquest impost grava d'un 6% a un 10%, encara que en el cas dels habitatges de protecció especial o destinats a famílies nombroses i a joves, és més reduït.
  • L'impost d'actes jurídics documentats (l'IAJD), que haurem de pagar només en el cas d'hipoteca d'obra nova. Gravarà tant la signatura com la inscripció de les escriptures i dependrà de cada comunitat autònoma, però el que és segur és que és a càrrec del comprador.
  • La gestoria. És l'única despesa que ens podrem evitar, però haurem de liquidar els impostos i tramitar els papers nosaltres. A més, cada gestoria té una tarifa diferent, encara que el normal és que ens cobri al voltant de 300 €.

I ara, parlem de les despeses de la hipoteca:

En primer lloc, caldrà taxar l'habitatge obligatòriament, ja que el banc calcularà la quantia del préstec en relació a aquesta xifra, vorejant el 80% d'aquest valor. El 2021 el cost de taxació se situarà entre 250 i 600 €, i tindrà una vigència de sis mesos des que s'emeti.

I ara la bona notícia: com t'avançàvem abans, la Llei hipotecària ha imposat al banc els pagaments següents:

  • La comissió d'obertura, que és la que el banc fixa per fer-nos el préstec. Pot assolir fins al 2% del préstec, tot i que ja hi ha moltes entitats que no la cobren.
  • L'impost d'actes jurídics documentats (IAJD), que es paga en inscriure al registre qualsevol document notarial.
  • I, a més, les despeses de notaria, de gestoria i d'inscripció al Registre de la Propietat.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa