Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quina és la diferència entre préstec personal i hipotecari?

Diferències entre una hipoteca i un préstec personal

Pensant a comprar un habitatge? Encara que el més probable és que pensem en un préstec hipotecari com a primera opció, la veritat és que hi ha altres opcions, en funció sobretot del capital que necessitem. En cas que no sigui molt gran, un préstec personal podria arribar a ser una alternativa millor; de fet, tot i que els bancs han reduït l'import mínim de les hipoteques, aquestes van dels 50.000 als 80.000 €. I és probable que, si demanes una hipoteca per sota d'aquest import, el banc no ens la concedeixi.

A més, a l'hora de demanar una hipoteca, haurem de disposar d'aproximadament un 30% de l'import de l'habitatge: un 20% que cobrirà el que l'entitat no ens financi, més un 10/15% que destinarem a despeses. No comptar amb aquesta quantitat d'entrada eliminarà qualsevol possibilitat que el banc ens la concedeixi.

I un préstec personal?

Un cop més, l'import serà un factor determinant, ja que el màxim aproximat que un banc podrà concedir-nos estarà entre els 50.000 i els 75.000 €. A més, el préstec al consum no té un període d'amortització tan flexible, ja que els terminis aniran de vuit a deu anys.

Import i terminis entre préstec per a hipoteca o préstec personal

Aleshores, préstec o hipoteca? Doncs com sempre, haurem de sospesar bé cada opció i valorar cada element que intervé en la decisió. En primer lloc, l'import que sol·licitarem. Com hem apuntat anteriorment, si el que necessitem sobrepassa els 80.000 € o necessitem més de vuit o deu anys per retornar-lo, llavors l'opció serà un préstec hipotecari. Si, per contra, la quantitat que necessitem no sobrepassa els 80.000 €, potser el préstec personal és una opció millor. Però això sí: haurem de retornar-lo en un termini més reduït.

Els costos o les comissions entre el préstec personal i el préstec per a hipoteca

Pel que fa als costos, cal assenyalar que, en les ocasions en què estigui baix l'euríbor, al qual es referencien les hipoteques, aquestes presenten uns interessos molt més reduïts que els préstecs al consum (parlem d'uns interessos nominals que voregen del 2 al 3% en les primeres, enfront d'un 5 al 8% que sol vorejar el TIN dels segons). Per contra, la hipoteca comporta unes despeses associades (costos d'obertura i costos associats de taxació, notari, gestoria i impostos) que poden suposar un 10% del valor de l'immoble, enfront de les comissions a què haurem de fer front si el que sol·licitem és un préstec (obertura i estudi, despeses de corretatge, etc.). Aquestes despeses podran assolir els 300 €, tot i que dependrà de cada cas.

Pel que fa a quin tipus d'interessos hem de mirar, les hipoteques consideren els tipus d'interès nominal (TIN), i els préstecs la TAE. El TIN és un tant per cent fix que paguem al banc per avançar-nos els diners, el que el banc ens cobra per deixar-nos-los. En canvi, la TAE és l'interès, i es calcula tenint en compte el TIN, però també la freqüència dels pagaments, les comissions bancàries i les despeses que l'operació genera. És important conèixer la diferència entre ambdós tipus d'interès, ja que és el percentatge del cost del préstec i es calcula tenint en compte el TIN, les comissions i les despeses i l'operació.

Els tràmits d'un préstec personal enfront d'un préstec per comprar habitatge amb hipoteca

Finalment, una de les diferències entre el préstec personal i el préstec hipoteca seran els tràmits. Tot i que no constituiran el factor més important de la decisió, sí que podran fer el procés una mica àgil o, per contra, molest.

A l'hora de sol·licitar un préstec personal tot es simplifica, sobretot si l'import no és molt elevat: simplement demanarem el finançament, signarem el contracte a l'oficina i rebrem l'ingrés al nostre compte. Poques explicacions i poca documentació: salari, contracte laboral i dades personals. En canvi, si sobrepassa els 30.000 €, a més haurem de signar davant notari i assumir uns costos més elevats (el seu aranzel serà del 0,3% de l'import que demanem).

Evidentment, la hipoteca comporta tràmits més complicats: taxació de l'habitatge i inscripció al Registre de la Propietat, negociació dels tipus d'interès i productes associats amb l'entitat, visita al notari, pagament de l'impost d'actes jurídics documentats (IAJD).

En definitiva, és una decisió que convé meditar. El millor és que tinguem diferents opcions adaptades a cada cas. De tota manera, consultar una calculadora d'hipoteques per afinar els números sempre vindrà bé.

Per acabar: què és un préstec amb garantia hipotecària?

Aquesta seria una tercera figura que consistiria a aconseguir un préstec per comprar alguna cosa que no fos un habitatge (és a dir un cotxe, una reforma, etc.), i posant com a garantia un habitatge. En aquest cas, l'interès que pagarem i els terminis s'acostaran més als d'un préstec personal, no tindran vinculacions i a més ens permetran sol·licitar-lo fins i tot si figurem en una llista de morosos.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa