Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Quin és l'import màxim que em concediran d'hipoteca?

Si estem pensant a comprar un habitatge i necessitaríem demanar una hipoteca, un dels primers dubtes que sorgeixen és saber quin serà l'import màxim que el banc ens podrà prestar.

Tanmateix, abans de conèixer la resposta a aquesta pregunta hi ha una altra pregunta molt més important que ens hem de fer:

Quants diners ens podem gastar en la compra d'un habitatge?

Per respondre a aquesta pregunta hem de calcular quin és el nostre pressupost màxim per invertir en la compra d'un habitatge. Això ens ajudarà a:

  • Fixar un límit de preu a l'hora de cercar un habitatge.
  • Tenir moltes més probabilitats que l'entitat bancària ens concedeixi una hipoteca.

Per calcular quin seria el nostre pressupost per a la compra d'un habitatge, hem de conèixer el total dels nostres ingressos nets anuals (o de la unitat familiar, en cas que vulguem comprar un pis en parella). A continuació, el dividim entre 12, per obtenir la mitjana d'ingressos mensuals.

Doncs bé, el 35% de la xifra que obtinguem seran els diners que podrem gastar mensualment en l'adquisició d'un habitatge, és a dir, el pressupost que ens hem de fixar com a límit mensual. Aquesta quantitat es coneix també amb el terme capacitat d'endeutament, perquè estableix quants diners podem destinar com a màxim al pagament de deutes. I aquest és un dels punts principals que els bancs tenen en compte a l'hora de concedir-nos o no el préstec hipotecari per la quantitat que sol·licitem.

Quin és l'import màxim d'hipoteca que em pot concedir el banc?

Un cop coneguem el pressupost amb què comptem, haurem de saber quin serà l'import màxim d'hipoteca que el banc ens podrà concedir. A l'hora d'analitzar i determinar aquest import, les entitats bancàries tenen en compte diferents variables:

  • L'import de la taxació de l'immoble que volem adquirir, que és una estimació del valor d'una propietat partint d'uns criteris predeterminats. Aquesta estimació és realitzada per un taxador i serveix per assegurar que el valor de mercat coincideix raonablement amb l'import de compravenda de l'immoble.
  • La destinació de la hipoteca, que fa referència a saber quina és la finalitat de l'objecte que es pretén hipotecar. És important per als bancs conèixer si es tractarà del nostre habitatge habitual, d'una segona residència o se li donarà un altre d'ús.
  • L'import de compravenda, que fa referència al preu acordat entre el venedor i el comprador.
  • La capacitat de pagament del client, que es basa en la diferència entre els ingressos i les despeses i bàsicament estableix el grau d'endeutament a què ens podem enfrontar.


Tot i que les entitats bancàries estudien cada cas de manera independent, generalment l'import màxim a finançar per a un habitatge habitual és del 80%, i del 60% en cas que es tracti d'un segon habitatge. En ambdós casos, el percentatge s'aplicaria sobre el més baix entre el valor de taxació i el preu de compravenda.

Per tot això, a l'hora de sol·licitar una hipoteca és molt recomanable comptar amb uns estalvis que suposin al voltant del 30% del valor de l'habitatge. Amb aquest capital inicial ens assegurarem que podem cobrir, d'una banda, la part corresponent a les despeses derivades de la transacció (notaria, impostos etc.) i, d'altra banda, la part no finançada pel banc.

A més

Proposta personalitzada d'hipoteca

Si ja has trobat casa, t'oferim una oferta personalitzada amb tots els imports: quotes, impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Proposta personalitzada d'hipoteca

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries