Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és un préstec amb garantia hipotecària?

El primer és no confondre un préstec hipotecari amb un préstec amb garantia hipotecària. En el primer cas l'import del préstec és utilitzat per a la compra d'un immoble, mentre que, en el cas d'un préstec amb garantia hipotecària, la finalitat de l'import prestat no ha de ser necessàriament la compra d'un habitatge.

El préstec amb garantia hipotecària és un préstec en el qual el client aporta com a garantia de pagament de l'operació un immoble propietat; això significa que el banc podria executar els seus drets sobre l'immoble esmentat en cas que el client no complís els compromisos de pagament del préstec.

Qui pot sol·licitar un préstec amb garantia hipotecària?

En general, els préstecs amb garantia hipotecària, o donar la teva casa com a garantia per a un préstec personal, estan dissenyats per a persones que necessiten un crèdit per un import elevat i que no poden tenir finançament mitjançant altres vies. Normalment es tracta d'un producte en el qual no cal justificar el motiu pel qual el client necessita aquest import econòmic.

Aquest sistema de crèdit és molt comú en persones que tenen dificultats econòmiques i que poden posar en garantia la hipoteca del seu habitatge fins a solucionar les seves necessitats financeres. A més, aquest crèdit accepta clients que estan inclosos en fitxers de morositat sense importar el valor del deute o l'entitat bancària.

És per això que el préstec amb garantia hipotecària sol ser un recurs vàlid per a aquelles persones que necessiten finançament reagrupant els seus deutes, per emprendre un negoci, abonar el pagament d'un embargament o tenir solvència econòmica a curt termini per qualsevol motiu.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa