Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és un certificat de deute pendent?

El certificat de deute pendent és un document que els bancs emeten, a petició del client titular del préstec, certificant la quantitat pendent d'amortitzar del seu préstec hipotecari

Les raons per les quals cal comptar amb el certificat de deute pendent sorgeixen en el moment de vendre una casa hipotecada. El certificat deixarà constància de l'import pendent del préstec i que, en cas de venda de l'habitatge o immoble, correspondria al banc que va atorgar la hipoteca.

El més habitual és que, en el moment de l'acte de compravenda, es liquidin els dos imports: l'import de la part que correspon al venedor i l'import de la part que correspon al banc. La suma dels dos imports coincidirà amb el preu de venda.

Quines dades reflecteix el certificat de deute pendent

El certificat de deute pendent reflecteix tot el capital pendent d'amortització del préstec hipotecari en el moment de la data d'emissió del certificat. En general, el certificat també sol indicar, en cas que hi hagi, interessos deutors, interessos de demora per quotes impagades, així com les possibles comissions o penalitzacions per cancel·lació anticipada.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries