Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és una hipoteca oberta?

La hipoteca oberta és un producte financer a mig camí entre el préstec i el crèdit. La diferència amb una hipoteca tradicional és que et permet disposar novament del capital ja amortitzat. Les condicions com ara tipus d'interès, import màxim del qual es pot disposar, etc. són acordades en el moment de formalitzar la hipoteca.

Per comprendre millor aquest terme, és important conèixer les diferències que hi ha entre un préstec hipotecari i un crèdit hipotecari, perquè, encara que ens podria semblar que signifiquen el mateix, la realitat és que tenen funcionalitats diferents.

Préstec hipotecari:

El préstec hipotecari és un producte pel qual una entitat bancària ens presta diners per destinar-los, exclusivament i íntegrament, a la compra d'un habitatge. L'import prestat pot correspondre a l'import total de l'habitatge que volem comprar o una part d'aquest habitatge i dependrà de factors com l'esforç econòmic que poden realitzar els compradors o el resultat de la taxació de l'habitatge.

Crèdit hipotecari:

En aquest tipus de producte financer el banc posa a disposició el client una quantitat de diners amb un límit i el client decideix si vol disposar de tots els diners o d'una part, a més de poder decidir quan i la finalitat de l'import econòmic. Igual que en qualsevol altre crèdit personal, el crèdit hipotecari permet al beneficiari, a mesura que es van pagant les quotes del crèdit, disposar d'una quantitat de diners que, sense poder ser la mateixa que es va pactar inicialment, permet al client tenir fons en cas que els necessiti.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries