Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la capacitat d'endeutament?

La capacitat d'endeutament és el càlcul del percentatge dels nostres ingressos que podem destinar per pagar les quotes d'un préstec o hipoteca. En altres paraules, és la capacitat màxima d'endeutament que una persona pot assumir sense posar en risc la seva posició econòmica.

És una dada que és fonamental tenir en compte per poder conèixer per endavant quina quantitat de deute podem assumir i, d'aquesta manera, no endeutar-nos per damunt de les nostres possibilitats.

La capacitat d'endeutament s'assigna tant a persones físiques com jurídiques i també a països.

Com es calcula la capacitat d'endeutament?

Les entitats financeres sempre avaluen la capacitat d'endeutament com a pas previ a concedir o denegar un préstec o hipoteca. No obstant això, sempre podem fer un càlcul aproximat d'una manera senzilla. Et facilitem la fórmula:

Capacitat d'endeutament = (ingressos - despeses) x 0,35

Es recomana que el bloc corresponent a l'endeutament d'una família no sigui superior al 30-35% dels seus ingressos totals. Per conèixer amb exactitud quina és la nostra capacitat d'endeutament cal conèixer tots els ingressos i despeses que tenim mensualment. Els ingressos d'una família se solen classificar, de manera general, en tres grans blocs:

  • Despeses bàsiques. Aquelles que formen part del nostre dia a dia i que estan destinades a cobrir necessitats essencials com els aliments, el transport, l'educació dels fills, la roba, l'oci, etc.
  • EndeutamentCorrespon a les quotes que paguem a un banc o entitat financera pels diners prestats.
  • Estalvi. Sempre s'ha de destinar una part dels nostres ingressos a l'estalvi, un matalàs financer que ens permeti fer front a possibles imprevistos.

Perquè et resulti més fàcil d'entendre, et posem un exemple:

Una persona guanya al mes 1.800 euros, no té més ingressos. Les seves despeses totals entre despeses bàsiques i el préstec del cotxe són de 900 euros. Segons aquestes dades tindríem:

  • Capacitat d'endeutament = (1.800 - 900) x 0,35
  • Capacitat d'endeutament = 900 x 0,35
  • Capacitat d'endeutament = 315

Aquesta persona podria adquirir un deute de 315 euros mensuals. Aplicant aquesta fórmula, podràs fer-te una idea del que pot suposar adquirir un deute sense posar en risc les teves finances.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa