Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és la comissió d'obertura d'una hipoteca?

Et pot cobrar l'entitat financera una comissió per l'obertura d'un préstec hipotecari? És obligatori pagar al banc per l'obertura d'una hipoteca? Qui assumeix el pagament per l'obertura d'expedient d'un préstec hipotecari? Són molts els dubtes que sorgeixen en relació amb aquest tipus de comissió i, des d'aquí, intentarem resoldre'ls.

Entre la varietat de despeses que s'han d'assumir a l'hora de demanar o formalitzar un préstec hipotecari hi ha la comissió d'obertura. Aquesta comissió correspon a un percentatge mínim afegit sobre l'import del préstec.

La comissió es cobra una sola vegada i es paga per cobrir l'estudi de les despeses, l'estudi de risc i, en general, el treball que suposa per a l'entitat financera la tramitació del préstec.

En general, quan una persona sol·licita un préstec hipotecari l'entitat bancària sol fer diversos estudis comparant diferents indicadors: comissions, termini d'amortització, import màxim de finançament, etc. El banc amb el qual es vol sol·licitar el préstec realitza una sèrie d'estudis sobre la solvència, l'esforç i la capacitat de poder retornar el préstec del futur client. Segons els resultats d'aquests estudis, dels quals s'encarrega un especialista o una gestora externa, el banc oferirà un model de préstec amb un import determinat a pagar en les quotes i un tipus d'interès a aplicar. Amb totes aquestes dades, el client pot comparar i decidir amb quin banc o entitat financera li convé formalitzar el préstec.

En cas que el client accepti les condicions i finalment el banc decideixi concedir el préstec, carregarà una comissió pels costos d'aquest estudi o altres serveis que hagués pogut oferir. La comissió d'obertura sol ser d'entre el 0,5% i l'1% de la quantitat prestada i s'inclou en el còmput general del préstec.

Qui ha de pagar la comissió d'obertura de la hipoteca?

Abans que s'aprovés la nova llei hipotecària del juny del 2019, els bancs podien cobrar als clients comissions, tant d'obertura com d'estudi de la hipoteca. No obstant això, des d'aquest moment i amb la nova llei d'hipoteques només es podrà cobrar al client la comissió d'obertura, que ha d'incloure tots els costos que cada entitat vulgui repercutir al client.

A més

Hipoteca Sin Más

Fins al 80% del valor de l'habitatge sense més garantia que la teva casa.
més detalls sobre hipoteca sin más

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca