Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és el terra de les hipoteques?

El terra de les hipoteques és una clàusula que imposa un tipus d'interès mínim quan l'euríbor està baix. En les hipoteques a tipus variable, la quota varia en funció de l'euríbor i del diferencial acordat. Quan la suma de tots dos està per sota d'un llindar, es paga un percentatge mínim establert en aquesta clàusula terra.

Per tant, ens podem trobar davant de dos escenaris:

  • Si el tipus d'interès contractat (euríbor + diferencial) és inferior al tipus d'interès terra, el banc podrà cobrar l'interès terra.
  • Si el tipus d'interès contractat és superior al terra, serà el tipus d'interès que pagaràs.

És important saber que, igual que hi ha un terra per pagar un mínim, també hi ha un sostre o tipus d'interès màxim. D'aquesta manera, si el tipus d'interès contractat supera el sostre, mai pagaràs més d'aquest límit establert.

Es pot entendre de manera senzilla amb un exemple:

Un client té una hipoteca amb una clàusula terra del 2%, de manera que aquest percentatge seria el mínim que el client pagaria, independentment de com estigués l'euríbor. Si la suma de l'euríbor i el diferencial és de l'1%, el client pagaria un 2%, perquè és el percentatge mínim que s'ha establert.

De la mateixa manera, si la suma de l'euríbor i el diferencial fos del 3% no s'aplicaria aquesta clàusula i el client pagaria l'interès contractat del 3%.

Aquesta clàusula es va començar a aplicar a Espanya per algunes entitats quan l'euríbor va baixar de manera considerable. Per saber si una hipoteca té clàusula terra, cal revisar l'escriptura del préstec hipotecari, concretament on s'indica que el tipus d'interès no pot ser inferior a un percentatge determinat.

Actualment, la inclusió de clàusula terra en els contractes de compravenda no és una pràctica permesa.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa