Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és el valor hipotecari?

El valor hipotecari és el valor de l'immoble fixat mitjançant una taxació realitzada per una empresa acreditada a l'efecte i que pot ser diferent del valor de compravenda. El valor hipotecari és el que es prendrà com a referència a l'hora de sol·licitar i formalitzar el préstec hipotecari i que serveix com a garantia al banc. Sobre el valor hipotecari serà també sobre el que es determini l'import màxim que el banc prestarà per a l'operació.

Exemple valor hipotecari

L'habitatge que vols adquirir té un preu de venda de 300.000 € i per comprar-lo vols sol·licitar un préstec del 80%. El 80% que el banc calcularà serà sempre sobre el valor de la taxació, és a dir, sobre el valor hipotecari i no sobre el preu de venda, i pot ser superior o inferior al de venda, és a dir, superior o inferior a 300.000 €. 

El valor hipotecari, o valor de taxació, pretén ser un valor objectiu i lliure d'especulacions en què es tenen en compte diferents factors com ara el valor cadastral, els serveis pròxims a l'habitatge, els preus dels immobles a la mateixa àrea, etc.

A més

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable