Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és el certificat d'eficiència energètica?

Documents per comprar una casa: el certificat energètic

Si realitzarem una acció de compravenda d'un habitatge, haurem de comptar amb un certificat d'eficiència energètica (CEE), un document oficial i obligatori que determinarà les seves característiques energètiques per un termini de deu anys. És un document clau a l'hora de comprar una casa, exigit a partir del 2013 pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, per complir les mesures establertes per la Unió Europea a tots els estats membres.

Per emetre aquesta certificació, un tècnic haurà inspeccionar les característiques constructives i les instal·lacions de l'habitatge, posteriorment registrar-les davant l'organisme pertinent i obtenir el certificat. A cada immoble li correspondrà una lletra en funció de la despesa energètica mensual que generi, i, al seu torn, a cada lletra li correspondran uns avantatges o desavantatges que es traduiran en un import diferent en la nostra factura, sent la A la més econòmica i la G la més cara.

  • El certificat A (verd fort) és el dels habitatges més eficients, ja que generaran una despesa energètica inferior al 55%.
  • El certificat B (verd oliva) situa la despesa energètica en un màxim del 75%.
  • El certificat C (verd clar) és el dels habitatges amb una despesa de fins al 90%.
  • El certificat D (el groc, que és el més habitual al nostre país) té una despesa inferior al 100%.
  • El certificat E (taronja clar) comprèn una despesa de fins al 110%, força millorable.
  • El certificat F (taronja fort) té una despesa que no sobrepassa el 125%. I el certificat G (el pitjor, de color vermell) no té cap d'eficiència i precisarà una reforma, ja que té un consum energètic superior al 125%.

Quant costa un certificat energètic?

Aquest certificat dependrà de la localització i la mida de l'habitatge, i no té un preu establert per llei, de manera que cada certificador determina la seva tarifa. A aquesta caldrà sumar-hi les taxes administratives de cada comunitat autònoma.

Quin tipus d'habitatges exigeixen un certificat energètic?

Aquest certificat no és necessari en garatges, ni en trasters, ni en edificis que s'hagin de sotmetre a una reforma o una demolició de manera imminent. No obstant això, és obligatori en habitatges de nova construcció, tot i que en aquest cas la qualificació ja està prevista en el projecte d'execució mateix.

També és un document clau per comprar una casa, vendre-la o llogar-la, encara que en la realitat és habitual que més de la meitat dels habitatges no en tinguin. Això provoca que molts compradors l'hagin adquirit sense conèixer aquesta qualificació. L'objectiu? El desconeixement i l'estalvi de desemborsament, majoritàriament. Els tècnics certificadors declaren que l'habitual és que el tràmit es realitzi després que l'anunci s'hagi publicat, però cal anar amb compte, ja que la Llei 8/2013 de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes pot sancionar amb una multa de fins a 6.000 € el venedor que no inclogui aquestes dades en anunciar el seu pis. Si recorrerem a una agència immobiliària per realitzar la compravenda o lloguer, aquesta ens exigirà el certificat i l'etiqueta d'eficiència energètica necessaris a l'hora de publicar l'anunci.

En cas d'habitatge de lloguer i sempre que el lloguer s'hagi produït després de l'entrada en vigor de la llei, haurem de lliurar a l'inquilí una còpia del certificat i incloure'l en el contracte.

En cas de compravenda, haurem de lliurar-lo al comprador i incloure'l en el contracte. Resulta força sorprenent que aquesta informació es passi per alt, ja que el fet que un habitatge sigui qualificat amb una lletra o una altra pot determinar un estalvi molt important en cada factura mensual.

Per exemple, un immoble amb qualificació B pot consumir 1.250 € menys per any que un de qualificació G.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa