Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Què és el diferencial d'una hipoteca?

El diferencial d'una hipoteca és el benefici que obté el banc per prestar-te els diners quan disposes d'una hipoteca a interès variable o una hipoteca mixta. Però t'ho explicarem detalladament.

El primer que has de saber és sobre què s'aplica això que anomenem diferencial. En la immensa majoria dels préstecs, el tipus d'interès sobre el qual se suma aquest diferencial és l'euríbor, un índex oficial que correspon al tipus d'interès que paguen els bancs de la zona euro per prestar-se diners entre ells. És el que col·loquialment podríem anomenar “el preu del diner”.

Quan compares les diferents ofertes dels bancs, és important fixar-se en el tipus de diferencial que apliquen, el percentatge fix que sumen a l'euríbor, perquè la suma de l'euríbor més el diferencial serà el preu de la hipoteca, el que es coneix com a tipus d'interès nominal (TIN).

A més

Simulador de despeses hipotecàries

Surt de dubtes i calcula totes les despeses de la teva hipoteca: impostos, gestoria, registre, notaria...
més detalls sobre Simulador de despeses hipotecàries

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca