Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Les hipoteques tenen desgravació d'IRPF?

Sí, però per poder beneficiar-te d'aquesta deducció has de complir les condicions següents:

 • Haver adquirit l'habitatge abans de l'1 de gener de 2013, data en què el Govern d'Espanya va eliminar aquesta deducció.
 • Haver aplicat la deducció per desgravar la hipoteca el 2012 o en anys anteriors.

En cas que compleixis aquests dos requisits, et podràs desgravar fins a un 15% sobre un màxim anual amortitzat de 9.040 euros, de manera que podràs estalviar fins 1.356 euros en IRPF l'any. En cas que la hipoteca tingui dos titulars i ambdós facin la declaració per separat, la deducció es pot aplicar sobre un màxim de 18.080 euros.

Quines són les despeses deduïbles per la compra d'un habitatge?

Si vas signar la hipoteca abans de l'1 de gener del 2013, podràs aplicar la desgravació sobre tots els costos associats a l'adquisició de l'habitatge:

 • Les quotes del préstec, és a dir, totes les mensualitats que haguem abonat al llarg de l'exercici per amortitzar el capital pendent de la hipoteca.
 • La comissió d'obertura de la hipoteca en cas que el banc l'hagués cobrada.
 • El preu de totes les assegurances vinculades al préstec: vida, llar, protecció de pagaments, etc.
 • Les despeses de constitució del préstec: la taxació i els honoraris notarials i de gestoria que vas haver d'abonar.
 • Les despeses d'escriptura de la compravenda, els aranzels notarials i registrals, els honoraris de la gestoria i els impostos.
 • No obstant això, recorda: la base màxima deduïble serà sempre de 9.040 euros l'any.

En cas de modificar-se el préstec hipotecari, també es podran aplicar deduccions en l'IRPF en aquests supòsits:

 • Quan es realitzi una amortització anticipada.
 • Quan es porti a terme una subrogació de creditor.
 • Quan es contracti una nova hipoteca per cancel·lar una hipoteca en vigor.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa