Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Fins a quina edat puc demanar una hipoteca?

L'edat és, juntament amb altres variables, un element que han de tenir en compte les entitats bancàries quan un client demana una hipoteca. No hi ha cap regulació que regeixi l'edat màxima per demanar una hipoteca, però les entitats financeres i els bancs sí que estableixen un límit d'edat, d'acord amb les seves polítiques de risc. Generalment, el límit d'edat s'estableix al voltant dels 75 anys.

L'edat influeix a l'hora de demanar un préstec hipotecari perquè, a mesura que aquesta s'incrementa, també augmenta el risc d'impagament. És per aquest motiu que l'edat límit del sol·licitant d'una hipoteca es determina a les polítiques de risc existents a les entitats financeres.

L'edat de la persona sol·licitant i el termini d'amortització

A més de constituir un factor de risc d'impagament, l'edat de la persona sol·licitant condiciona, com és lògic, el termini d'amortització de la hipoteca. Com més gran sigui el sol·licitant, menor serà el termini d'amortització admès i, per tant, més elevades seran les quotes mensuals que s'hauran de pagar.

Quines altres garanties exigeixen els bancs?

A Espanya, com hem esmentat, l'habitual és que els bancs no concedeixin hipoteques a persones majors de 75 anys. En el cas dels clients de més edat, les condicions exigides per les entitats bancàries són lleugerament diferents de les exigides en el cas dels sol·licitants més joves.

Generalment, els bancs poden exigir una assegurança de vida al sol·licitant. També és possible minimitzar el risc mitjançant l'aval d'una persona més jove que acrediti un nivell d'ingressos determinat.

Tanmateix, no tot són riscos, i és que en el cas dels sol·licitants d'edat més avançada també hi ha certs avantatges com ara comptar amb una pensió fixa al mes que implica una estabilitat financera. Si, a més de la pensió pública, hi ha plans de pensions privats o el lloguer d'un habitatge pel qual el sol·licitant rep ingressos addicionals, la situació serà encara més favorable. Altres casos, com una casa en propietat o estalvis en fons d'inversió, també ajuden a reduir la quota en cas que sigui necessari.

Tot i que cada cas s'estudia de manera particular, és important que tinguem en compte les recomanacions del Banc d'Espanya a l'hora de demanar un préstec hipotecari. Aquestes recomanacions aconsellen no superar els 30 anys com a termini màxim en una hipoteca i, a més, que en cap cas es destini més del 35% dels ingressos mensuals al pagament de la hipoteca.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca