Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

Per a què serveix un aval en una hipoteca?

El Banc d'Espanya defineix aval com “un contracte pel qual una persona física o jurídica garanteix o assegura el compliment d'obligacions, assumint el pagament d'un deute d'una altra persona si aquesta persona no el realitza”. En altres paraules, un aval consisteix a assumir el pagament del deute d'una persona en cas que aquesta persona no faci front als seus compromisos de pagament.

Per a què serveix un aval hipotecari?

Quan es demana una hipoteca, hi ha la possibilitat que el banc consideri que el patrimoni, les condicions econòmiques, la capacitat de fer front als pagaments o l'historial creditici de la persona titular del préstec no són garantia suficient per poder prestar-li el diners.

La figura de l'avalador hipotecari respondrà amb els seus béns en cas que es produeixi un impagament del deute per part del titular del préstec, i es podrà reclamar el deute a aquesta figura, que hi haurà de respondre amb el seu patrimoni present i futur. En cas que això passi, i abans de poder reclamar a l'avalador el pagament de les quotes pendents, l'entitat haurà de demostrar que la persona titular del préstec no pot fer front al pagament de la hipoteca.

Qui pot avalar una hipoteca?

L'entitat exigeix a l'avalador la mateixa capacitat de pagament que a la persona a qui es concedeix el préstec hipotecari. Això es tradueix en el compliment dels requisits següents:

  • Ser major d'edat.
  • Comptar amb ingressos estables i suficients.
  • Posseir un nivell patrimonial suficient que serveixi de garantia a l'entitat financera. Això implica que el patrimoni ha d'estar lliure de càrregues, és a dir, immobles ja pagats.
  • No figurar en els fitxers de solvència patrimonial.
  • No tenir deutes pendents de pagament.

És molt important tenir en compte que l'avalador d'una hipoteca estarà lligat al deutor durant tota la vida del préstec hipotecari. Per aquest motiu, cal que l'avalador conegui detalladament les clàusules i condicions de la hipoteca, tenint en compte que hi ha la possibilitat que hagi d'assumir-les com a pròpies, si calgués.

A més

Totes les hipoteques

Fixa, variable, mixta... A Bankinter ets tu qui tria.
més detalls sobre Totes les hipoteques

Simulador d'hipoteca

Amb el nostre simulador podràs calcular tant les quotes com les despeses associades a la hipoteca.
més detalls sobre Simulador d'hipoteca