Saltar a la zona de continguts
Hipoteques

En què m'he de fixar per comparar hipoteques?

Quan sol·licitem una hipoteca, sempre és interessant conèixer i comparar certs aspectes per triar la que millor s'adapta a les nostres necessitats i a la nostra situació econòmica. Més enllà de fixar-nos en el tipus d'interès, pot ser de gran utilitat fixar-nos en altres aspectes que poden fer que la hipoteca acabi sent més rendible.

Tipus d'interès

És la primera variable en la qual tots ens fixem quan volem comparar hipoteques. Per començar, hauràs de decidir si et convé més una hipoteca a tipus fix o a tipus variable.

Per al cas de les hipoteques a tipus fix, aquella que tingui el tipus més baix serà la millor. Cal tenir en compte que, tot i que amb aquest tipus d'hipoteques és més fàcil planificar-te, també poden arribar a resultar més cares.

En les hipoteques a tipus variable, depenent de l'evolució de l'euríbor poden suposar un gran estalvi o no. A més, en aquest cas cal fixar-se que les hipoteques que comparem tinguin el mateix índex de referència sobre la base del diferencial aplicat. Abans de decidir-nos, és interessant veure quina evolució històrica ha tingut aquest referencial (generalment l'euríbor), per saber si s'adapta a les nostres necessitats. Recordem que una hipoteca d'interès variable es calcula sobre la base d'un tipus de referència sumat a un diferencial. Les hipoteques a interès variable poden garantir-nos un preu determinat en el moment de la contractació, però no podem assegurar-nos del cost final de l'operació.

Termini de devolució de la hipoteca

Com més gran sigui el termini de devolució, menor serà l'import de la quota. Tanmateix, també cal tenir en compte que com més curt sigui el termini, menys interessos pagaràs. Aquí és interessant trobar un equilibri entre els dos punts en funció de la situació personal de cada persona: capacitat d'estalvi, etc.

Finalitat de la hipoteca

En comparar una hipoteca, sempre cal assegurar-se que la finalitat és la mateixa. No és igual un préstec hipotecari per canviar de banc que una hipoteca per adquirir un primer habitatge o una segona residència. Cada cas i cada hipoteca associada serà diferent.

Sistema d'amortització

El sistema d'amortització ens indica la manera en què es retornaran els diners a l'entitat. En funció del sistema d'amortització triat, els interessos es pagaran d'una manera o d'una altra. A Espanya, el sistema més habitual és el sistema d'amortització francès o de quotes constants. Aquest sistema es basa en el fet que les primeres quotes es destinen pràcticament íntegrament a tornar els interessos del préstec hipotecari i, més endavant, es destinen a tornar capital.

Comissions

És important comparar les comissions habituals en demanar una hipoteca que té cada entitat bancària, ja que poden encarir finalment la hipoteca. Per exemple:

  • La comissió d'obertura.
  • La comissió per cancel·lació anticipada, ja sigui total o parcial.
  • La comissió per subrogació.
  • La compensació per risc de tipus d'interès.

Productes addicionals

Si la concessió d'una hipoteca comporta la contractació de productes combinats, ho haurem de tenir en compte a l'hora de comparar.

Els productes addicionals més habituals solen ser contractar amb l'asseguradora del banc una assegurança de vida, una assegurança de la llar, aportacions a productes financers com ara plans de pensions o fons d'inversió o una despesa mínima mensual amb la targeta de crèdit. També és habitual que una altra condició sigui domiciliar la nòmina o un nombre mínim de rebuts.

A més

Hipoteca variable

La hipoteca de sempre, però amb les condicions Bankinter.
més detalls sobre hipoteca variable

Hipoteca fixa

La hipoteca sense sobresalts: una quota fixa durant tota la vida del préstec.
més detalls sobre hipoteca fixa